(יצירת דף עם התוכן "{{מוקד שירות ארצי |מוקד השירות=הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) |סוג המוקד=ארצית |ט...")
 
שורה 1: שורה 1:
 
{{מוקד שירות ארצי
 
{{מוקד שירות ארצי
|מוקד השירות=הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו)
+
|מוקד השירות=מוקד שירות ארצי:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו)
 
|סוג המוקד=ארצית
 
|סוג המוקד=ארצית
 
|טלפון מקוצר=*8653
 
|טלפון מקוצר=*8653

גרסה מ־16:29, 22 באוקטובר 2019

מוקד השירות מוקד שירות ארצי:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו)
סוג המוקד ארצית
טלפון מקוצר *8653
טלפון ארוך
מייל לפניות pniyot-Mekarkein@justice.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד המשפטים
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 02-6467730
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות