הקדמה:

אשה נשואה זכאית ויכולה לתבוע מזונות מהבעל כל עוד לא הותר קשר הנישואין
לא ניתן לתבוע תשלום מזונות רטרואקטיבי עבור התקופה שלפני הגשת התביעה
אם הבעל לא משלם, ניתן לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל או להגיש תביעה לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
לא ניתן לנקוט הליכי הוצאה לפועל במקביל לקבלת קצבת מזונות מהביטוח הלאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אשה הקשורה בקשר נישואין זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו המזונות משולמים לאשה עד מועד הגירושין בין בני הזוג, או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.

מי זכאי?

 • אשה הקשורה בקשר נישואין לאיש כדת משה וישראל:
 • אשה הנשואה על פי ההלכה היהודית, זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו (אלא אם כן האישה בגדה בבעל, עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, או שהיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה).
 • המזונות משולמים לאשה עד מועד הגירושין בין בני הזוג או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.
 • בני זוג מעורבים/ שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת
 • הדין האישי אינו חל על בני זוג מעורבים (בני זוג שאינם משתייכים לאותה עדה דתית). למרות זאת, אשה שאינה זכאית למזונות על פי הדין העברי, זכאית להם מכח דיני החוזים. כלומר, במקרה בו הדין האישי אינו מכיר בנישואי בני הזוג, אך הנישואין תקפים על פי דיני המשפט הבינלאומי הפרטי (בני זוג מעורבים/ יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל), הרי שניתן להחיל לגביהם מזונות "חוזיים".

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • אשה הנשואה כדת משה וישראל, יכולה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני על מנת לקבל פסק דין למזונות.
 • אשה הנשואה בנישואין מעורבים, או מוגדרת כחסרי דת, יכולה לפנות לבית הדין לענייני משפחה כדי לתבוע מזונות.
 • על פי כללי הסמכות המקומית, את התביעה למזונות יש להגיש לבית הדין שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של בני הזוג ואם כבר אינם חיים ביחד- לבית הדין שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף האחרון .
 • בכתב תביעת המזונות על האשה לפרט את העניינים הבאים:
 • בית המשפט, שמות הצדדים + תעודות זהות, מהות התביעה והסעדים המבוקשים (סכום המזונות המבוקש).
 • כותרת התביעה (תביעת מזונות).
 • רקע עובדתי: היכרות, נישואין, חיי הנישואין, לידת הילדים וכו'.
 • הכנסות הנתבע מעבודה ונכסים וכושר השתכרותו.
 • הכנסות התובעת מעבודה ונכסים וכושר השתכרותה.
 • הכנסות המשפחה ורמת החיים של המשפחה.
 • צרכי האשה (אם באותו כתב תביעה תובעים אף את מזונות הילדים, יש לפרט את צרכיהם בנפרד).
 • הטיעונים המשפטיים (לרב בתביעת מזונות "רגילה" לא נדרשים טיעונים משפטיים מהותיים).
 • כל המסמכים הרלוונטיים (לדוג' קבלות בגין הוצאות הבית והוצאות אישיות, הסכם שכירות,יתרת משכנתא וכו').
 • הרצאת פרטים + 12 תלושי שכר אחרונים של התובעת (אם היא עובדת).
 • תצהיר המאומת על ידי עורך דין (כאשר התביעה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה).
 • אגרות

אפשרויות גביה במקרה והבעל אינו משלם מזונות למרות החלטת בית הדין

 • במידה והבעל אינו מקיים את פסק הדין הסופי או את ההחלטה למזונות זמניים, עומדות בפני האשה שתי אפשרויות גביה מרכזיות.
 1. פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל:
  • לשכת ההוצאה לפועל יכולה להטיל על הבעל הגבלות שונות על מנת להביא לכך שפסק הדין יבוצע. ניתן להטיל על הבעל הגבלות על פעילות בחשבון הבנק, עיקול שכר, עיקול על רכב במשרד הרישוי, הגבלות על קבלת דרכון, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על ייסוד תאגיד, הגבלות על רשיון נהיגה ועוד . יצוין שלאחר מיצוי הליכים פחות פוגעניים כנגד החייב (לדוג' עיקולים) ניתן לבקש נגדו צו מאסר, אולם לרשם ההוצאה לפועל יש שיקול דעת אם להטיל מאסר או לנקוט הליכים אחרים, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • למידע נוסף ראו בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל.
 2. הגשת תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
  • המוסד לביטוח לאומי משלם לאשה את הסכום שנקבע בפסק הדין או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי- לפי הנמוך מביניהם. אם בסופו של דבר המוסד לביטוח לאומי גובה מהבעל סכום גדול יותר מאשר שילם לאשה- אזי תקבל האשה את ההפרש .
  • לפירוט הליך תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לזכור כי נקיטת הליכי הוצאה לפועל אינם יכולים להתרחש במקביל לקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי. אשה הגובה את מזונותיה דרך הוצאה לפועל נדרשת לחתום על תצהיר לפיו אינה גובה את מזונותיה דרך המוסד לביטוח לאומי. אם אשה נוקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, יופסק תשלום קצבת המזונות (אלא אם כן מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית ההפרשים מן החייב).

חשוב לדעת

 • זכות האשה לקבל מזונות איננה רטרואקטיבית. בדרך כלל המזונות להם זכאית האשה יקבעו מיום הגשת התביעה ולא יכללו את זכאותה למזונות, ככל שהיתה, לפני הגשת התביעה.
 • ניתן לתבוע מזונות אשה ומזונות ילדים בכתב תביעה אחד.
 • בתביעה בכל אחד מבתי הדין מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לענייני משפחה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


מקורות