הקדמה:

אשה שנפרדה מבעלה זכאית למזונות זמניים עד לפסיקת בית המשפט בעניין תביעת המזונות שהגישה
הבקשה לתביעת מזונות זמניים פטורה מאגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


 • בירור תביעת מזונות בבית משפט עלול לעיתים להימשך זמן רב. על מנת לספק לאשה סעד זמני לתקופת הביניים עומדת בפניה האפשרות להגיש בקשה למזונות זמניים. במטרה למלא את צרכי האשה בזמן התנהלות ההליכים.
 • סכום המזונות הזמניים נקבע על פי התרשמותו של בית המשפט מהכנסות בני הזוג ומצבם הכלכלי. בתביעה למזונות זמניים, בית המשפט אינו נכנס לעובי הקורה והוא קובע את הסכום על פי הערכת הנתונים הכללית. מדובר ב"מעין עזרה ראשונה עד לבירור התביעה" (ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן ואח').

מי זכאי?

 • נשים שהגישו תביעת מזונות ואשר בן זוגן לשעבר הגיש כתב הגנה בעניין התביעה.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה למזונות זמניים יש להגיש לאחר הגשת כתב ההגנה בתביעה למזונות (יש לשים לב- כתב הגנה לתביעת מזונות יש להגיש תוך 15 יום, בניגוד לתביעות אחרות- בהן לרב יש להגישו תוך 30 יום).
 • בבקשה על האשה לפרט את טיעוניה ולצרף אסמכתאות כמו בהליך הגשת כתב תביעה למזונות. לפרטים נוספים, ראו בערך מזונות אשה
 • הבקשה למזונות זמניים אינה צריכה להיתמך בתצהיר
 • הבקשה למזונות זמניים פטורה מאגרה
 • בית המשפט יכול לפסוק מזונות זמניים בהיעדר הצדדים או לאחר קיום דיון, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

חשוב לדעת

 • אומנם אחת ממטרות של הסעד הזמני הינה לשמור על המצב הקיים, אולם בפסיקה נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לאשה צרכים שהינם בגדר מותרות (בר"ע (באר-שבע) 603/04 אורית אלקיים נ' עירן ברדה).
 • הסכום שייפסק בסיום בירור תביעת המזונות ה"רגילה", עשוי להיות שונה מהסכום שנפסק כסעד זמני. על כל פנים, הסכום הקובע הוא כמובן סכום המזונות שנקבע בפסק הדין בסופי, היינו- בסיום בירורה של התביעה ה"רגילה".

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

 • תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, סעיף 265- 266

מקורות