(תהליך מימוש הזכות)
מ
שורה 1: שורה 1:
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מחיר למשתכן מציע דיור במחיר מופחת למי שלא היתה ברשותו דירה על פי קריטריונים המפורטים בערך זה
+
| מידע  = מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת למי שלא היתה ברשותו דירה ועומד בתנאים המפורטים בהמשך
 +
| חשוב  = כמות הדירות בכל פרויקט מוגבלת, והן נמכרות על פי הגרלה בין מבקשי הרכישה
 
| איסור = לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה במשך 10 שנים ואסור להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים
 
| איסור = לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה במשך 10 שנים ואסור להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים
| חשוב  = כמות הדירות בכל פרויקט מוגבלת, והן נמכרות על פי הגרלה בין מבקשי הרכישה
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mechir_lamishtaken.aspx פרויקט מחיר למשתכן באתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mechir_lamishtaken.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").
  
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
* מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").
 
* מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").
* הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות ע"י הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט, לאחר שכל אחד דורג על פי [[חדש:הקריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|קריטריונים]] מוגדרים מראש.
+
* הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות על-ידי הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט, לאחר שכל אחד דורג בהתאם ל[[חדש:קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]].
 
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.  
 
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.  
* עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים: מסלול עיקרי וממסלול לדירות קטנות.
+
* עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים - מסלול עיקרי וממסלול לדירות קטנות:
:* במסלול העיקרי מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.  
+
:* מסלול עיקרי - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.  
:* במסלול דירות קטנות מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.  
+
:* מסלול דירות קטנות - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.  
 
* מאז יוני 2012  פועל מסלול אחד בלבד של מחיר למשתכן "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 
* מאז יוני 2012  פועל מסלול אחד בלבד של מחיר למשתכן "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
* רוכש דירות בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו במשך 10 שנים מיום קבלת החזקה בה ואסור לו להשיכר אותה לאחרים במשך 5 שנים.
+
* רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו במשך 10 שנים ואסור לו להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* זכאים להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" כל מי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
+
* זכאים להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" מי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
# המבקש/ים הם יחיד מגיל 35 ועד גיל 67 '''או''' זוג (ללא הגבלת גיל) '''או''' משפחה חד הורית (ללא הגבלת גיל).
+
:# עומדים ב'''אחד התנאים''' הבאים:
# ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי "בטבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (15,929 ש"ח נכון לנובמבר 2013).
+
:#* יחיד מגיל 35 ועד גיל 67.
# אם הדירה המבוקשת היא בפרויקט המיועד לציבור הכללי, נדרש  שהמבקש/ים ימצו את כושר ההשתכרות על פי הקריטריונים [[חדש:מיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|המפורטים כאן]]. (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).
+
:#* זוג - ללא הגבלת גיל.
 +
:#* [[משפחה חד הורית]] - ללא הגבלת גיל.
 +
:# ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (15,929 ש"ח נכון לנובמבר 2013).
 +
:# במקרה שהדירה המבוקשת היא בפרויקט המיועד לציבור הכללי, נדרש  שהמבקש/ים [[חדש:מיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|ימצו את כושר ההשתכרות שלהם]] (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[חדש:הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
 
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[חדש:הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
 
* יש לעקוב באתר האינטרנט של [[משרד הבינוי והשיכון]] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה ל[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx פרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן"].  
 
* יש לעקוב באתר האינטרנט של [[משרד הבינוי והשיכון]] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה ל[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx פרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן"].  
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום. בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג) ויש למסור את כל המסמכים הבאים:
+
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
*# תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
+
* בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג).
*# אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
+
* יש למסור את '''כל המסמכים''' הבאים:
*# תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
+
:* תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
*# המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
+
:* אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 +
:* תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 +
:* המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 
{{הערת עריכה | הערה = מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.02.2014, 10:01 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.02.2014, 10:01 (IST) }}
 
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו '''[[חדש:קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
 
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו '''[[חדש:קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
שורה 40: שורה 45:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
 
* מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
* נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.  
+
* נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.  
* לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק.
+
* לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
:* טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
+
:* טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00.
:* פקס': 03-6812870
+
:* פקס': 03-6812870.
:* דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net
+
:* דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net.
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
<!--
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
 
-->
 
-->
  
שורה 55: שורה 58:
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[משרד הבינוי והשיכון]].
+
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
שורה 64: שורה 67:
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx רשימת הפרויקטים במסלול "מחיר למשתכן"] - באתר משרד הבינוי והשיכון.
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx רשימת הפרויקטים במסלול "מחיר למשתכן"] - באתר משרד הבינוי והשיכון.
 
+
<!--
 
+
== מקורות ==
<!--== מקורות ==
 
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
-->
 
-->
  
שורה 101: שורה 101:
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[קטגוריה:סיוע ברכישת דירה]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:נכים]]
 +
[[קטגוריה:חרדים]]
 +
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]

גרסה מ־18:44, 13 בפברואר 2014

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת למי שלא היתה ברשותו דירה ועומד בתנאים המפורטים בהמשך
כמות הדירות בכל פרויקט מוגבלת, והן נמכרות על פי הגרלה בין מבקשי הרכישה
לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה במשך 10 שנים ואסור להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").
 • הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות על-ידי הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט, לאחר שכל אחד דורג בהתאם לחדש:קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.
 • בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.
 • עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים - מסלול עיקרי וממסלול לדירות קטנות:
 • מסלול עיקרי - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.
 • מסלול דירות קטנות - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.
 • מאז יוני 2012 פועל מסלול אחד בלבד של מחיר למשתכן "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 • רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו במשך 10 שנים ואסור לו להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.

מי זכאי?

 • זכאים להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" מי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. עומדים באחד התנאים הבאים:
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (15,929 ש"ח נכון לנובמבר 2013).
 3. במקרה שהדירה המבוקשת היא בפרויקט המיועד לציבור הכללי, נדרש שהמבקש/ים ימצו את כושר ההשתכרות שלהם (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו חדש:הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן".
 • יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
 • בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג).
 • יש למסור את כל המסמכים הבאים:
 • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
 • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
הערת עריכה
מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.02.2014, 10:01 (IST)
 • הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו חדש:קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.

חשוב לדעת

 • מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00.
 • פקס': 03-6812870.
 • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי