שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מסלולי "מחיר למשתכן" מציעים דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותו דירה. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת (הפרויקטים במסגרת [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|המתכונת החדשה]] עדיין לא נפתחו להרשמה)
+
| מידע  = תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
| איסור = לרוכשי דירה במסלול "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
+
| חשוב = עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן ב[[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|פרטים לגביהם]]
 +
| איסור =
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו מעקב אחר מצב הפרויקטים במתכונת הקודמת,   ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למעקב אחר מצב הפרויקטים שנותרו, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 21: שורה 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותם דירה ("חסרי דירה").
+
תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לחסרי דירה, בהתאם לתנאים.
* הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות על-ידי הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט.
+
* במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרות דירות בפרויקטים מוגדרים, באמצעות הגרלה שנערכת בין כל הנרשמים.
 
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.  
 
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.  
* עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים - מסלול עיקרי ומסלול לדירות קטנות:
+
* מאז יוני 2012 פועל רק מסלול "דירות קטנות" שבו נמכרות במחיר מופחת דירות ששטחן עד 100 מ"ר לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הדירות הגדולות יותר נמכרות במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
** מסלול עיקרי - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.
+
* המידע בערך זה מתייחס לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה הישנה, תנאי הזכאות שנקבעו לגביה והדירוג שניתן לנרשמים בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|חישוב הניקוד]].
** מסלול דירות קטנות - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.
+
* הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן בפרטים לגבי התכנית ותנאי הזכאות החדשים. למידע נוסף, ראו [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה]].
* מאז יוני 2012 פועל רק מסלול  "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 
* רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
 
* המידע בערך זה רלוונטי למסלול "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה, שבו ניתן דירוג בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|חישוב הניקוד לנרשמים]]. ראו [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|מידע על תנאי הזכאות במסלול הנוכחי]].
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* בפרויקט "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה נקבעה למי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
+
* הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה (במתכונת זו של התכנית) נקבעת למי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
 
:# הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 
:# הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 
:#* יחיד מגיל 35 ועד גיל 67.
 
:#* יחיד מגיל 35 ועד גיל 67.
שורה 40: שורה 38:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
+
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט "מחיר למשתכן".
* יש לעקוב באתר האינטרנט של [[משרד הבינוי והשיכון]] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה ל[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx פרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן"].  
+
* למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''. מומלץ לבדוק אם עומדים בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש [[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|ניקוד מינימלי]] להשתתפות בפרויקטים.
 +
* יש לעקוב ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים של "מחיר למשתכן".  
 
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
 
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
* בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג).
+
* אם המבקשים הם בני זוג, קיימת חובת נוכחות של שניהם בעת ההרשמה.
 
* יש למסור את '''כל המסמכים''' הבאים:
 
* יש למסור את '''כל המסמכים''' הבאים:
:* תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
+
:* תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים (שניתנה על-ידי החברה ש[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|הוגשה לה הבקשה לרכישת הדירה]]).
 
:* אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 
:* אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 
:* תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 
:* תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 
:* המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 
:* המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
{{הערת עריכה | הערה = מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.02.2014, 10:01 (IST) }}
+
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|קריטריונים והניקוד]] שכל אחד מהם יקבל.
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו '''[[קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
+
* נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 +
* לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" '''שאינם''' קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 +
** טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
 +
** פקס: 03-6812870
 +
** דוא"ל: [mailto:olen_eng@bezeqint.net olen_eng@bezeqint.net]
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
+
* רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
* נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 
* לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 
:* טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00.
 
:* פקס': 03-6812870.
 
:* דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net.
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 71: שורה 66:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
* [http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?HachId=1295&SearchWords= החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מס' 1295 מיום 14.10.2013] - דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/tavchinim_lediyur_bemechir_mufchat.pdf מסמך משרד הבינוי והשיכון מיום 28.07.2014] - תבחינים לזכאות לדיור במחיר מופחת - מחיר למשתכן.
  
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־13:48, 2 בדצמבר 2015

הקדמה:

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן בפרטים לגביהם
למעקב אחר מצב הפרויקטים שנותרו, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לחסרי דירה, בהתאם לתנאים.

 • במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרות דירות בפרויקטים מוגדרים, באמצעות הגרלה שנערכת בין כל הנרשמים.
 • בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.
 • מאז יוני 2012 פועל רק מסלול "דירות קטנות" שבו נמכרות במחיר מופחת דירות ששטחן עד 100 מ"ר לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הדירות הגדולות יותר נמכרות במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 • המידע בערך זה מתייחס לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה הישנה, תנאי הזכאות שנקבעו לגביה והדירוג שניתן לנרשמים בהתאם לחישוב הניקוד.
 • הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן בפרטים לגבי התכנית ותנאי הזכאות החדשים. למידע נוסף, ראו מחיר למשתכן במתכונת החדשה.

מי זכאי?

 • הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה (במתכונת זו של התכנית) נקבעת למי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).
 3. אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי מיצוי כושר השתכרות (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט "מחיר למשתכן".
 • למידע על אופן הגשת הבקשה ראו הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן. מומלץ לבדוק אם עומדים בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים.
 • יש לעקוב באתר משרד הבינוי והשיכון ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים של "מחיר למשתכן".
 • יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
 • אם המבקשים הם בני זוג, קיימת חובת נוכחות של שניהם בעת ההרשמה.
 • יש למסור את כל המסמכים הבאים:
 • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים (שניתנה על-ידי החברה שהוגשה לה הבקשה לרכישת הדירה).
 • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 • הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל.
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" שאינם קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
  • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
  • פקס: 03-6812870
  • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net

חשוב לדעת

 • רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים