שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת למי שעומדים בתנאים שיפורטו להלן, בהתאם למתכונת החדשה של התכנית ([[מסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|למידע לגבי התכנית במסלול הקודם]])
+
| מידע  = מסלולי "מחיר למשתכן" מציעים דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותו דירה. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת (הפרויקטים במסגרת [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|המתכונת החדשה]] עדיין לא נפתחו להרשמה)  
| פיצוי =  רוכשי דירה בפריפריה זכאים גם לקבלת [[#מענק ברכישת דירה בפריפריה|מענק]] בגובה 40,000 ש"ח / 60,000 ש"ח, בהתאם לערך הקרקע
+
| איסור = לרוכשי דירה במסלול "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
| איסור = לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
+
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mechir_lamishtaken.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = ראו מעקב אחר מצב הפרויקטים במתכונת הקודמת,  ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת למי שעומדים בתנאי הזכאות שיפורטו להלן וזכו בהגרלה שנערכה בין הנרשמים לפרויקט.
+
מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותם דירה ("חסרי דירה").
* התכנית חלה על פרויקטים של בנייה רוויה הכוללים בניינים בני 6 דירות לפחות, שתי קומות ומעלה בכל בניין, ודירה אחת לפחות בכל קומה.
+
* הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות על-ידי הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט.
*משרד הבינוי והשיכון קבע הנחיות לגבי [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mifrat_mechir_lamishtaken.aspx המפרט הטכני] המחייב של הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן".
+
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.
* עדיפות תינתן למעוניינים לרכוש דירה בפרויקט הנבנה בתחום שיפוטה של הרשות שהם מתגוררים בתחומה ב-3 השנים האחרונות, או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות.
+
* עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים - מסלול עיקרי ומסלול לדירות קטנות:
* המידע בערך זה רלוונטי לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה - עדיין לא ניתן להירשם אליה, אלא רק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx לעקוב אחרי מצב הפרויקטים].
+
** מסלול עיקרי - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.  
* נותרו עדיין מספר פרויקטים במתכונת הקודמת של התכנית, שנקבעו לגביה כללי זכאות שונים ([[מסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|לפרטים נוספים]]).
+
** מסלול דירות קטנות - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.  
 
+
* מאז יוני 2012 פועל רק מסלול  "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 +
* רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
 +
* המידע בערך זה רלוונטי למסלול "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה, שבו ניתן דירוג בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן במתכונת הישנה|חישוב הניקוד לנרשמים]]. ראו [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|מידע על תנאי הזכאות במסלול הנוכחי]].
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* ככלל, זכאים להשתתף בתכנית מי שהם "חסרי דירה", כלומר:
+
* בפרויקט "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה נקבעה למי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
** לא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות.
+
:# הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
** הם לא שכרו דירה שחל עליה [[חוק הגנת הדייר]] (דירה בדמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות.
+
:#* יחיד מגיל 35 ועד גיל 67.
** אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
+
:#* זוג - ללא הגבלת גיל.
** אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
+
:#* [[משפחה חד הורית]] - ללא הגבלת גיל.
** לא ניתן להם סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויים, או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
+
:# ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).  
* בנוסף, עליהם להשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
+
:# אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי [[מיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|מיצוי כושר השתכרות]] (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).
** זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
 
** זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
 
** רווקים, גרושים או אלמנים, שגילם מעל 35.
 
** [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים עצמאים (חד-הוריים)]] עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" לעיל.
 
** בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיקים באישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
 
* אם לאחר שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה ייוותרו דירות "מחיר למשתכן" שלא נרכשו על-ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למשפרי דיור.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* כיום עדיין לא ניתן להירשם לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה, אלא רק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx לעקוב אחרי מצב הפרויקטים]. ניתן גם להצטרף לרשימת התפוצה של מידעון "מחיר למשתכן" ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/NewsLetter.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון].
+
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
* לאחר שחברות הבנייה תפרסמנה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקטים, תיפתח ההרשמה לפרויקט למשך 28 ימים.
+
* יש לעקוב באתר האינטרנט של [[משרד הבינוי והשיכון]] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה ל[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx פרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן"].  
* ההרשמה תיעשה באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
+
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
* בתום תקופת ההרשמה, תיערך הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, שתוצאותיה יישלחו לכל הנרשמים.
+
* בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג).
* נרשמים שקיבלו הודעה על זכייה בהגרלה, יזומנו לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.
+
* יש למסור את '''כל המסמכים''' הבאים:
* לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" '''שאינם''' קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
+
:* תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
** טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
+
:* אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
** פקס: 03-6812870
+
:* תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
** דוא"ל: [mailto:olen_eng@bezeqint.net olen_eng@bezeqint.net]
+
:* המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 
+
{{הערת עריכה | הערה = מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.02.2014, 10:01 (IST) }}
== מענק ברכישת דירה בפריפריה == <!-- יש הפנייה מהדגש -->
+
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו '''[[קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
* רוכשי דירות בפריפריה זכאים גם לקבלת מענק מהמדינה, שיינתן בהתאם לערך הקרקע:  
 
** ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא עד 50,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 60,000 ש"ח.
 
** ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא בין 50,001 ש"ח ל- 100,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 40,000 ש"ח.
 
* המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא, לאחר חתימת חוזה הרכישה.
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
+
* מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
 +
* נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 +
* לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 +
:* טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00.
 +
:* פקס': 03-6812870.
 +
:* דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net.
 +
<!--
 +
== פסקי דין ==
 +
-->
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 71: שורה 71:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
* [http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?HachId=1442&SearchWords= החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מס' 1442 מיום 27.10.2015] - דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").
+
* [http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?HachId=1295&SearchWords= החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מס' 1295 מיום 14.10.2013] - דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").
  
 
<!--
 
<!--
שורה 91: שורה 91:
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 +
[[קטגוריה:חרדים]]
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]

גרסה מ־10:03, 2 בדצמבר 2015

הקדמה:

מסלולי "מחיר למשתכן" מציעים דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותו דירה. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת (הפרויקטים במסגרת המתכונת החדשה עדיין לא נפתחו להרשמה)
לרוכשי דירה במסלול "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
ראו מעקב אחר מצב הפרויקטים במתכונת הקודמת, באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת למי שטרם היתה ברשותם דירה ("חסרי דירה").

 • הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות על-ידי הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט.
 • בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.
 • עד יוני 2012 הורכב מסלול מחיר למשתכן משני מסלולים - מסלול עיקרי ומסלול לדירות קטנות:
  • מסלול עיקרי - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר הוא אחיד וחל על כל הדירות שישווק ידי היזם במתחם בכל הגדלים. הדירות הקטנות (עד 100 מ"ר) במסלול זה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, והדירות הגדולות יימכרו באותו מחיר למ"ר על ידי היזם בשוק החופשי.
  • מסלול דירות קטנות - במסלול זה מחיר הזכייה למ"ר חל על הדירות הקטנות בלבד (עד 100 מ"ר). דירות אלה מיועדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד, שאר הדירות ישווקו על ידי היזם במחירי שוק לכלל האוכלוסייה.
 • מאז יוני 2012 פועל רק מסלול "דירות קטנות". היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות הקטנות למשתכנים. הדירות הגדולות יימכרו במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 • רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.
 • המידע בערך זה רלוונטי למסלול "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה, שבו ניתן דירוג בהתאם לחישוב הניקוד לנרשמים. ראו מידע על תנאי הזכאות במסלול הנוכחי.

מי זכאי?

 • בפרויקט "מחיר למשתכן" במתכונתו הישנה הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה נקבעה למי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).
 3. אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי מיצוי כושר השתכרות (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
 • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
הערת עריכה
מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.02.2014, 10:01 (IST)

חשוב לדעת

 • מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00.
 • פקס': 03-6812870.
 • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים