(תהליך מימוש הזכות)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
 
| מידע  = תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
| חשוב = עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן ב[[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|פרטים לגביהם]]
+
| חשוב = עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן לגבי [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|תנאי הזכאות החדשים ומצב הפרויקטים]]
 
| איסור =
 
| איסור =
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->

גרסה מ־10:08, 20 בדצמבר 2015

הקדמה:

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן לגבי תנאי הזכאות החדשים ומצב הפרויקטים
למעקב אחר מצב הפרויקטים שנותרו, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לחסרי דירה, בהתאם לתנאים.

 • במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרות דירות בפרויקטים מוגדרים, באמצעות הגרלה שנערכת בין כל הנרשמים.
 • בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.
 • מאז יוני 2012 פועל רק מסלול "דירות קטנות" שבו נמכרות במחיר מופחת דירות ששטחן עד 100 מ"ר לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הדירות הגדולות יותר נמכרות במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
 • המידע בערך זה מתייחס לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה הישנה, תנאי הזכאות שנקבעו לגביה והדירוג שניתן לנרשמים בהתאם לחישוב הניקוד.
 • הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן בפרטים לגבי התכנית ותנאי הזכאות החדשים. למידע נוסף, ראו מחיר למשתכן במתכונת החדשה.

מי זכאי?

 • הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה (במתכונת זו של התכנית) נקבעת למי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).
 3. אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי מיצוי כושר השתכרות (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט "מחיר למשתכן".
 • למידע על אופן הגשת הבקשה ראו הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן. מומלץ לבדוק אם עומדים בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים.
 • יש לעקוב באתר משרד הבינוי והשיכון ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים של "מחיר למשתכן".
 • יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
 • אם המבקשים הם בני זוג, קיימת חובת נוכחות של שניהם בעת ההרשמה.
 • יש למסור את כל המסמכים הבאים:
  • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים (שניתנה על-ידי החברה שהוגשה לה הבקשה לרכישת הדירה).
  • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
  • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
  • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 • הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל.
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" שאינם קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
  • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
  • פקס: 03-6812870
  • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net

חשוב לדעת

 • רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים