שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי מסלול מחיר למשתכן במתכונתו הקודמת
+
| מידע  = ערך זה מתייחס למתכונת החדשה של תכנית "מחיר למשתכן", המציעה דיור במחיר מופחת לזכאים
| חשוב = עדיין נותרו מספר פרויקטים במתכונת זו של התכנית. הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן לגבי [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה|תנאי הזכאות החדשים ומצב הפרויקטים]]
+
| חשוב = הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה. למידע לגבי התכנית במסלול הקודם שעדיין נותרו בה מספר פרויקטים, ראו [[מחיר למשתכן במתכונת הישנה]]
| איסור =
+
| פיצוי = רוכשי דירה בפריפריה יהיו זכאים גם לקבלת [[#מענק ברכישת דירה בפריפריה|מענק]] בגובה 40,000 ש"ח / 60,000 ש"ח, בהתאם לערך הקרקע
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| איסור = לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למעקב אחר מצב הפרויקטים שנותרו, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.dira-il.co.il/ אתר מחיר למשתכן]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 22: שורה 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לחסרי דירה, בהתאם לתנאים.
+
תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת למי שעומדים בתנאי הזכאות שיפורטו להלן וזכו בהגרלה שנערכה בין הנרשמים לפרויקט.
* במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרות דירות בפרויקטים מוגדרים, באמצעות הגרלה שנערכת בין כל הנרשמים.
+
* המידע בערך זה רלוונטי לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה - עדיין לא ניתן להירשם אליה, אלא רק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx לעקוב אחרי מצב הפרויקטים].
* בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. היזמים הניגשים למכרז מציעים את המחיר הסופי שבו ימכרו את הדירות למשתכנים במסגרת הפרויקט. הקרקע נמכרת ליזמים שהציעו את מחיר הדירות במחיר הנמוך ביותר.  
+
* התכנית חלה על פרויקטים של בנייה רוויה הכוללים בניינים בני 6 דירות לפחות, שתי קומות ומעלה בכל בניין, ודירה אחת לפחות בכל קומה.
* מאז יוני 2012 פועל רק מסלול  "דירות קטנות" שבו נמכרות במחיר מופחת דירות ששטחן עד 100 מ"ר לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הדירות הגדולות יותר נמכרות במחירי שוק בהתאם לקביעת החברה.
+
*משרד הבינוי והשיכון קבע הנחיות לגבי [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mifrat_mechir_lamishtaken.aspx המפרט הטכני] המחייב של הדירות הנמכרות במסגרת התכנית.
* המידע בערך זה מתייחס לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה הישנה, תנאי הזכאות שנקבעו לגביה והדירוג שניתן לנרשמים בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|חישוב הניקוד]].
+
* עדיפות תינתן למעוניינים לרכוש דירה בפרויקט הנבנה בתחום שיפוטה של הרשות שהם מתגוררים בתחומה ב-3 השנים האחרונות, או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות.
* הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה, אולם ניתן להתעדכן בפרטים לגבי התכנית ותנאי הזכאות החדשים. למידע נוסף, ראו [[מחיר למשתכן במתכונת החדשה]].
+
* נותרו עדיין מספר פרויקטים במתכונת הקודמת של התכנית, שנקבעו לגביה כללי זכאות שונים. למידע נוסף, ראו [[מחיר למשתכן במתכונת הישנה]].
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה (במתכונת זו של התכנית) נקבעת למי שעונים על '''כל התנאים''' הבאים:
+
* ככלל, במתכונת החדשה של התכנית זכאים להשתתף מי שהם "חסרי דירה", כלומר:
:# הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
+
** לא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות.
:#* יחיד מגיל 35 ועד גיל 67.
+
** הם לא שכרו דירה שחל עליה [[חוק הגנת הדייר]] (דירה בדמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות.
:#* זוג - ללא הגבלת גיל.
+
** אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
:#* [[משפחה חד הורית]] - ללא הגבלת גיל.
+
** אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
:# ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).  
+
** לא ניתן להם סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויים, או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
:# אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי [[מיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|מיצוי כושר השתכרות]] (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).
+
* בנוסף, עליהם להשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 +
** זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
 +
** זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
 +
** רווקים, גרושים או אלמנים, שגילם מעל 35.
 +
** [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים עצמאים (חד-הוריים)]] עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" לעיל.
 +
** בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיקים באישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
 +
* אם לאחר שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה ייוותרו דירות "מחיר למשתכן" שלא נרכשו על-ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למשפרי דיור.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט "מחיר למשתכן".
+
* כיום עדיין לא ניתן להירשם לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה, אלא רק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx לעקוב אחרי מצב הפרויקטים]. ניתן גם להצטרף לרשימת התפוצה של מידעון "מחיר למשתכן" ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/NewsLetter.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון].
* למידע על אופן הגשת הבקשה ראו '''[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''. מומלץ לבדוק אם עומדים בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש [[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|ניקוד מינימלי]] להשתתפות בפרויקטים.
+
* לאחר שחברות הבנייה תפרסמנה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקטים, תיפתח ההרשמה לפרויקט למשך 28 ימים.
* יש לעקוב ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken_maslulim_kodmim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון] ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים של "מחיר למשתכן".  
+
* ההרשמה תיעשה באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
* יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
+
* בתום תקופת ההרשמה, תיערך הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, שתוצאותיה יישלחו לכל הנרשמים.
* אם המבקשים הם בני זוג, קיימת חובת נוכחות של שניהם בעת ההרשמה.
+
* נרשמים שקיבלו הודעה על זכייה בהגרלה, יזומנו לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.
* יש למסור את '''כל המסמכים''' הבאים:
 
** תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים (שניתנה על-ידי החברה ש[[הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|הוגשה לה הבקשה לרכישת הדירה]]).
 
** אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 
** תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 
** המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 
* הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם ל[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|קריטריונים והניקוד]] שכל אחד מהם יקבל.
 
* נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.  
 
 
* לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" '''שאינם''' קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 
* לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" '''שאינם''' קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
 
** טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
 
** טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
 
** פקס: 03-6812870
 
** פקס: 03-6812870
** דוא"ל: [mailto:olen_eng@bezeqint.net olen_eng@bezeqint.net]
+
** דוא"ל: [mailto:olen_eng@bezeqint.net olen_eng@bezeqint.net]  
 +
 
 +
== מענק ברכישת דירה בפריפריה == <!-- יש הפנייה מהדגש -->
 +
* רוכשי דירות בפריפריה זכאים גם לקבלת מענק מהמדינה, שיינתן בהתאם לערך הקרקע:
 +
** ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא עד 50,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 60,000 ש"ח.
 +
** ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא בין 50,001 ש"ח ל- 100,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 40,000 ש"ח.
 +
* המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא, לאחר חתימת חוזה הרכישה.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 66: שורה 72:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0710.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 07/10 מיום 07.01.2013] - מחיר דירה למשתכן.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/tavchinim_lediyur_bemechir_mufchat.pdf מסמך משרד הבינוי והשיכון מיום 28.07.2014] - תבחינים לזכאות לדיור במחיר מופחת - מחיר למשתכן.
+
* [http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?HachId=1442&SearchWords= החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מס' 1442 מיום 27.10.2015] - דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/sheelot_utshuvot_mechir_lamishtaken.aspx שאלות ותשובות בנושא מחיר למשתכן במתכונת החדשה] באתר משרד הבינוי והשיכון
 
<!--
 
<!--
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
-->
 
-->
שורה 86: שורה 93:
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
[[קטגוריה:חרדים]]
 
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]

גרסה מ־22:22, 2 בינואר 2016

הקדמה:

ערך זה מתייחס למתכונת החדשה של תכנית "מחיר למשתכן", המציעה דיור במחיר מופחת לזכאים
הפרויקטים במתכונת החדשה של "מחיר למשתכן" עדיין לא נפתחו להרשמה. למידע לגבי התכנית במסלול הקודם שעדיין נותרו בה מספר פרויקטים, ראו מחיר למשתכן במתכונת הישנה
רוכשי דירה בפריפריה יהיו זכאים גם לקבלת מענק בגובה 40,000 ש"ח / 60,000 ש"ח, בהתאם לערך הקרקע
לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים
למידע נוסף ראו באתר מחיר למשתכן
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת למי שעומדים בתנאי הזכאות שיפורטו להלן וזכו בהגרלה שנערכה בין הנרשמים לפרויקט.

 • המידע בערך זה רלוונטי לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה - עדיין לא ניתן להירשם אליה, אלא רק לעקוב אחרי מצב הפרויקטים.
 • התכנית חלה על פרויקטים של בנייה רוויה הכוללים בניינים בני 6 דירות לפחות, שתי קומות ומעלה בכל בניין, ודירה אחת לפחות בכל קומה.
 • משרד הבינוי והשיכון קבע הנחיות לגבי המפרט הטכני המחייב של הדירות הנמכרות במסגרת התכנית.
 • עדיפות תינתן למעוניינים לרכוש דירה בפרויקט הנבנה בתחום שיפוטה של הרשות שהם מתגוררים בתחומה ב-3 השנים האחרונות, או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות.
 • נותרו עדיין מספר פרויקטים במתכונת הקודמת של התכנית, שנקבעו לגביה כללי זכאות שונים. למידע נוסף, ראו מחיר למשתכן במתכונת הישנה.

מי זכאי?

 • ככלל, במתכונת החדשה של התכנית זכאים להשתתף מי שהם "חסרי דירה", כלומר:
  • לא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות.
  • הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות.
  • אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • לא ניתן להם סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויים, או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
 • בנוסף, עליהם להשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
  • זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
  • רווקים, גרושים או אלמנים, שגילם מעל 35.
  • הורים עצמאים (חד-הוריים) עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" לעיל.
  • בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיקים באישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
 • אם לאחר שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה ייוותרו דירות "מחיר למשתכן" שלא נרכשו על-ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למשפרי דיור.

תהליך מימוש הזכות

 • כיום עדיין לא ניתן להירשם לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה, אלא רק לעקוב אחרי מצב הפרויקטים. ניתן גם להצטרף לרשימת התפוצה של מידעון "מחיר למשתכן" באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • לאחר שחברות הבנייה תפרסמנה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקטים, תיפתח ההרשמה לפרויקט למשך 28 ימים.
 • ההרשמה תיעשה באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
 • בתום תקופת ההרשמה, תיערך הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, שתוצאותיה יישלחו לכל הנרשמים.
 • נרשמים שקיבלו הודעה על זכייה בהגרלה, יזומנו לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.
 • לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" שאינם קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק:
  • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני ניתן בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
  • פקס: 03-6812870
  • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net

מענק ברכישת דירה בפריפריה

 • רוכשי דירות בפריפריה זכאים גם לקבלת מענק מהמדינה, שיינתן בהתאם לערך הקרקע:
  • ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא עד 50,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 60,000 ש"ח.
  • ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא בין 50,001 ש"ח ל- 100,000 ש"ח, יינתן לרוכשי הדירה מענק בגובה 40,000 ש"ח.
 • המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא, לאחר חתימת חוזה הרכישה.

חשוב לדעת

 • רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים