תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מחיר למשתכן מציע דיור במחיר מופחת למי שלא היתה ברשותו דירה על פי קריטריונים המפורטים בערך זה
לרוכשי דירה במסגרת "מחיר למשתכן" אסור למכור את הדירה במשך 10 שנים ואסור להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים
כמות הדירות בכל פרויקט מוגבלת, והן נמכרות על פי הגרלה בין מבקשי הרכישה


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם ("חסרי דירה").
 • הדירות הנמכרות במסגרת "מחיר למשתכן" הן בפרויקטים מוגדרים, והן נמכרות ע"י הגרלה בין כל המבקשים שנרשמו לפרוייקט, לאחר שכל אחד דורג על פי קריטריונים מוגדרים מראש.
 • רוכש דירות בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו במשך 10 שנים מיום קבלת החזקה בה ואסור לו להשיכר אותה לאחרים במשך 5 שנים.

מי זכאי?

 • זכאים להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" כל מי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. המבקש/ים הם יחיד מגיל 35 ועד גיל 67 או זוג (ללא הגבלת גיל) או משפחה חד הורית (ללא הגבלת גיל).
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי "בטבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (15,929 ש"ח נכון לנובמבר 2013).
 3. אם הדירה המבוקשת היא בפרויקט המיועד לציבור הכללי, נדרש שהמבקש/ים ימצו את כושר ההשתכרות על פי הקריטריונים המפורטים כאן. (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לזכאות להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן".
 • יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום. בעת ההרשמה קיימת חובת נוכחות שני בני הזוג (אם המבקשים הם זוג) ויש למסור את כל המסמכים הבאים:
  1. תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
  2. אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
  3. תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
  4. המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה - תלוי בדרישת החברה הבונה. הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
הערת עריכה
מה זה תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.02.2014, 10:01 (IST)
 • הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים והניקוד שכל אחד מהם יקבל. למידע על הקריטריונים והניקוד ראו הקריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.

חשוב לדעת

 • מומלץ לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לפני הגשת הבקשה והתשלום עבורה, מכיוון שנדרש ניקוד מינימלי להשתתפות בפרויקטים במסלול "מחיר למתשכן".
 • נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • לפרטים בנושא מסלול מחיר למשתכן ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת אולניק.
 • טלפון: 03-6812879, מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 14:00-12:00
 • פקס': 03-6812870
 • דוא"ל: olen_eng@bezeqint.net

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי