הקדמה:

ילדים ובוגרים המוכרים על ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ומתגוררים בבית הוריהם עשויים לקבל מימון של סומך (חונך) בשעות אחר הצהריים
למידע נוסף, ראו סעיף 3.1 להוראה 10.3 בתע"ס


ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם עשויים להיות זכאים למימון של סומך (חונך) בבית המשפחה למספר שעות אחר הצהריים.

מי זכאי?

  • ילדים מגיל 3 ומעלה ובוגרים שהוכרו על-ידי משרד הרווחה - השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D ומתגוררים בבית הוריהם.
  • קבלת שעות סמך תלויה בגורמים כגון:
    • רמת המסוכנות של הילד/הבוגר לעצמו ולסביבה
    • רמת התפקוד היומיומי שלו בהשוואה לאדם אחר באותו גיל
    • רמת התפקוד של המשפחה
    • מספר הילדים עם אוטיזם או מוגבלות אחרת המתגוררים בבית

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים