(עובדים)
שורה 97: שורה 97:
 
** [[ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה]]
 
** [[ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה]]
 
** [[איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה]]
 
** [[איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה]]
 
+
=== עובדים שחלו במחלת הקורונה===
 +
{{הטמעת כותרת|מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה#עובדים שחלו במחלת הקורונה}}
 
===העסקת עובדים בשעות נוספות=== <!--פסקה זו מוטמעת במדריך לעובדים ובמדריך למלכ"רים-->
 
===העסקת עובדים בשעות נוספות=== <!--פסקה זו מוטמעת במדריך לעובדים ובמדריך למלכ"רים-->
 
* בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר ל[[מגבלות על העסקה בשעות נוספות|מספר השעות הנוספות המותרות]] בימי שגרה.  
 
* בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר ל[[מגבלות על העסקה בשעות נוספות|מספר השעות הנוספות המותרות]] בימי שגרה.  

גרסה מ־00:04, 27 במרץ 2020

הקדמה:

מדריך זה מציע למעסיקים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם הנכם עצמאים או פרילנסרים אך אינכם מעסיקים עובדים, היכנסו למדריך המיוחד לעצמאים ופרילנסרים
למידע ייעודי לעמותות ומלכ"רים אחרים היכנסו למדריך לעמותות, חל"צ ומלכ"רים בתקופת משבר הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת רשימת שאלת ותשובות באתר הסוכנות


יומן עדכונים

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • עובדים על הנושאים הבאים: דחיית תשלומים (ממשלה, בנקים וכו') התחייבויות מול לקוחות וספציפית משפחתונים.
 • 25.03.2020: עדכנו את ההגבלות החדשות על התקהלות והפעלת מקומות עבודה בהתאם לתקנות החירום החדשות
 • 25.03.2020: הוספנו מידע על השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו
 • 22.03.2020: הוספנו מידע על תקנות החירום החדשות המגבילות את מספר העובדים המותר
 • 22.03.2020: הוספת מידע על תקנות שעת חירום המגבילות הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית
 • 18.03.2020: הוספת מידע על הקטנת מקדמות הביטוח הלאומי
 • 17.03.2020: עדכון הנחיות משרד העבודה מקומות עבודה
 • 17.03.2020: הוספת מידע על דחייה נוספת במועד תשלומי מע"מ
 • 15.03.2020: הארכת תוקף אישורי תיאום מס משנת 2019
 • 15.03.2020: הנחיות משרד הבריאות לניהול עסקים
 • 15.03.2020: הוספת מידע על דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ
 • 15.03.2020: הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר
 • 11.03.2020: הוספנו מידע על הלוואות בסיוע המדינה


מענק של 6,000 ש"ח לעצמאים ובעלי עסקים

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית.


ניהול כספי של העסק

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מביניהם.
 • ראו פירוט באתר משרד האוצר.

רשות המסים

 • שר האוצר הכריז על אפשרות לקבל חזרה חלק ממקדמות מס הכנסה, ששולמו עבור פברואר ומרץ 2020. עם זאת, טרם פורסמו תקנות בנדון.
 • רשות המסים הודיעה על דחיית המועדים של פקיעת הליכי מס לתקופות קצובות בנוגע לשומות, החלטות מנהליות ובקשות שונות.
 • רשות המסים הודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי:
  • דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי 30.07.2020.
  • דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי 30.07.2020.
  • דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.06.2020.
אזהרה
עצמאי שהחל לפעול בשנת 2019 ומעוניין להגיש תביעה למענק המיוחד לעצמאים, חייב להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני 01.06.2020 (ולא להמתין למועד האחרון), שכן לאחר תאריך זה לא ניתן עוד להגיש בקשה למענק.
שימו לב
אין שינוי במועד דיווח ותשלום מקדמות של מס הכנסה.

מקדמות לביטוח לאומי

הקטנת עלות העסקת העובדים

"דמי אבטלה" למעסיק

 • מעסיק יכול בתנאים מסוימים למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של עצמו, וזאת במצב של אבטלה (סגירת עסק או הפסקת מוחלטת של העיסוק במשלח היד).
 • גובה המשיכה יכול להגיע עד ל-12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפריש המעסיק כספים עבור הביטוח הפנסיוני של עצמו. במקרה כזה משיכת הכספים תהיה פטורה מתשלום מס.
אזהרה
ייתכן כי בשל היעדר תקנות, לא ניתן עדיין למשוך בפועל את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני
מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה או אל החברה המנהלת את ביטוח המנהלים שלכם על מנת לבדוק אם וכיצד ניתן לבצע את המשיכה.

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • בעל עסק שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • במקרים כאלה חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו עשויים להיות משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על המעסיק (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע שחשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חודשים סורבו (חזרו) 10 צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון.
 • על-פי הנחית המפקחת על הבנקים, בתקופה שבה נגיף הקורונה הוכרז כמחלה מדבקת המסוכנת לציבור, יש להשהות הגבלה של חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו.
 • בהתאם לכך, החל מיום 04.03.2020 ולמשך התקופה שתיקבע, במקרה שצ'ק חזר, בעל החשבון רשאי להגיש בקשה להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו.
 • בעל החשבון רשאי להגיש את הבקשה אם הצ'ק חזר בעקבות הרעה משמעותית בהכנסותיו, שקרתה בין המועד שבו נמשך הצ'ק ובין המועד שבו הוצג לפירעון, וזאת בשל מצב החירום.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מצב חירום או מצב מיוחד בעורף.

עובדים

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובד שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשוי להיות מוכר כנפגע בעבודה ולהיות זכאי לדמי פגיעה לנפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
  • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.
 • עובדים שחלו במחלת הקורונה שלא עקב העבודה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
שימו לב
אם העובד הוצא לחופשה ללא תשלום, ורק לאחר מכן אובחן כחולה, הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.

העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • על פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי
לפי תקנות שעת חירום, עובדים מסוימים במגזר הציבורי יוצאו לחופשה החל מ-19.03.2020 ועד 16.04.2020 על חשבון מספר ימי החופשה השנתית שצבר או על חשבון ימי חופשה עתידיים. למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום לעובדים במגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה.

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • ניתן להוציא בהסכמה את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
  • אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת ,זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על פי הדין.
  • בכל מקרה חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאית ל פיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים (כאילו פוטר). במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
 • המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר:
 • חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים .
  • עובד שחלה במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.
 • דמי אבטלה:
  • כדי לאפשר לעובדים לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת (למרות שלא פוטרו), יש להוציא אותם ל-30 ימי חל"ת רצופים לפחות.
  • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  • לצורך קבלת דמי האבטלה, המעסיק נדרש למלא עבור כל עובד:
   1. אישור על תקופת העסקה ושכר. המעסיק יציין על גבי הטופס שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה ואת תאריך היציאה לחל"ת. אם סיום התקופה לא ידוע, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
   2. טופס 100 (ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף), שהמעסיק ישדר עבור כל העובדים. ניתן לשדר טופס 100 מכל מערכת שכר.
  • שימו לב: מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות למוסד לביטוח לאומי במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.
  • למידע נוסף בנושא דמי האבטלה לעובדים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינאים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק).
 • תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה. (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח).יחד עם זאת, מי שמעסיק עובדת במשק בית אינו חייב בתשלום הנ"ל בצאת העובדת לחל"ת.
  • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
  • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
  • התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
דוגמה
 • מעסיק הוציא את העובדים לחל"ת בתאריך 12.03.2020. המעסיק חייב לשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, ממשכורת חודש מרץ הוא ינכה את דמי הביטוח הרגילים מהשכר.
 • אם העובדים יוחזרו לעבוד בתאריך 30.04.2020, אין חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החופשה, מכיוון שב-2 החודשים הללו (מרץ ואפריל) הם עבדו ודמי הביטוח הלאומי נוכו משכרם.
 • ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות:
  • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
  • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
 • טיפ
  עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

  פיטורים

  • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
  • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
   • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
   • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

  הורים לילדים עם מוגבלויות ועובדים עם מוגבלויות

  הארכת תוקף של תיאומי מס משנת 2019

  • רשות המסים הודיעה כי תוקף אישורי תאום מס של שנת 2019 יהיו תקפים עד משכורת חודש מאי 2020.

  העסקת עובדים זרים או פלסטינים

  • לאור הצעדים הננקטים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, עולות שאלות רבות בנושא העסקת עובדים זרים או פלסטינים.
  • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להעסקת עובדים אלה אל מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות כתובת המייל: Pniyotko@piba.gov.il.

  איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

  • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
  • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.


  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות מוקד קול הבריאות 5400*
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מוקד לעסקים של מעוף 8794*
  שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוקד רווחה 118
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
  • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים
  • שאלות למשרד העבודה בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום:
   • מטה ארצי - 074-7696188
   • מרחב צפון - 04-8631041
   • מרחב מרכז - 03-7347003
   • מרחב ירושלים - 02-6667980
   • מרחב דרום - 08-6264781

  ארגוני סיוע

  ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

  סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
  ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
  בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
  לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
  חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
  המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
  טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
  קופות החולים

  מוקדים לתמיכה נפשית

  • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
  • 3555* שלוחה 1
  • 3833* שלוחה 8
  • 507* שלוחה 9
  ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
  עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
  סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
  אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
  אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

  סיוע למבודדי בית

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
  יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
  עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
  חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
  דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

  מידע נוסף