תוצאות 21 – 40 מתוך 61
חיפוש מתקדם

חיפוש על־פי מרחבי שם:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • הבחירות עצמו. בין היתר, נקבעו איסורים ומגבלות על: תעמולת בחירות בבתי חולים. שימוש ברמקול כחלק מתעמולת בחירות, אלא אם נעשה שימוש ברמקול באסיפות ובכינוסים שמטרתם
  5 קילו־בייטים (371 מילים) - 13:55, 28 בספטמבר 2022
 • משרד החינוך. הגבייה המקסימלית המותרת מההורים עבור כלל השירותים יכולה לנוע בין כ-1,000 ₪ בשנה לילד בגן הילדים (לא כולל צהרונים) לכ-3,000 ₪ בשנה עבור ילד
  28 קילו־בייטים (1,463 מילים) - 13:09, 24 באוגוסט 2022
 • נעשית על-ידי רופא נשים. הגבר מביא מנת זרע למעבדה. במעבדה מבצעים שטיפת זרע ואוספים את תאי הזרע שהתנועתיות שלהם היא הטובה ביותר (פעולה הנקראת השבחת זרע). תאי
  7 קילו־בייטים (473 מילים) - 11:18, 13 ביולי 2022
 • המעידה על הגיל ובהצגת כרטיס האשראי ששימש לרכישת הכרטיס. אזרח ותיק שלא יגיע לאסוף את הכרטיס מהקופה בטרם הקרנת הסרט, לא יוכל לקבל את הכרטיס ו/או זיכוי עבורו
  7 קילו־בייטים (491 מילים) - 10:22, 13 ביולי 2022
 • כיתות א'- ט'. ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות
  4 קילו־בייטים (204 מילים) - 10:43, 13 ביולי 2022
 • במחיר גבוה. נהג מונית לא רשאי לעשן כאשר יש במונית נוסעים. נהג מונית לא יכול לאסוף נוסעים נוספים במהלך הנסיעה, אלא לפי בקשה של מזמין הנסיעה. הנוסעים מאחור
  10 קילו־בייטים (752 מילים) - 13:04, 28 באוגוסט 2022
 • 220.001.20 מיום 16.06.2020 - רישוי אסיפות ותהלוכות פקודת המטה הארצי מספר 12.01.06 מיום 30.12.1994 - רישוי אסיפות ותהלוכות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
  4 קילו־בייטים (332 מילים) - 10:20, 13 ביולי 2022
 • זיתן, משמר השבעה, ישרש, יגל, מעש, גנות, מקווה ישראל, גת רימון, מחנה צריפין, אסף הרופא, תל השומר, צומת טייסים, צומת אלוף שדה, מחלף מסובים, מחלף גהה, מחלף
  6 קילו־בייטים (458 מילים) - 14:00, 13 ביולי 2022
 • בדיקות שיניים. ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות
  32 קילו־בייטים (3,585 מילים) - 11:59, 6 ביוני 2022
 • מקרקעין בטלפון *8653 שלוחה 2, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. לאחר קבלת הבקשה ובדיקתה ישלח המפקח צו לכינוס אסיפת דיירים. הצו יישלח בתוך 21 ימים מקבלת הבקשה
  5 קילו־בייטים (355 מילים) - 14:18, 13 ביולי 2022
 • אותה ציין בבקשה. התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש. העברה
  8 קילו־בייטים (632 מילים) - 14:13, 13 ביולי 2022
 • שירצה, בתנאי שהדבר אינו מפריע לפעילות המסגרת והדייר. לכנס אסיפת הורים כללית לפחות פעם בשנה. אסיפות נוספות יכונסו בהתאם לדרישת ועד ההורים במעון או ועד ההורים
  6 קילו־בייטים (346 מילים) - 11:13, 13 ביולי 2022
 • בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות ועברו למערכת הבחינות האקסטרנית). המורה התומכת תאסוף מידע רלוונטי על תפקודי הראייה של התלמיד. בית הספר שבו לומד התלמיד ידווח
  10 קילו־בייטים (698 מילים) - 11:27, 13 ביולי 2022
 • שמהם יש לקבל את המסמכים (מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יכול להציע להורה לאסוף את המסמכים עבורו. איסוף המסמכים על-ידי הרשות המקומית מותנה בהסכמת ההורה)
  20 קילו־בייטים (1,543 מילים) - 13:43, 13 ביולי 2022
 • מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את
  4 קילו־בייטים (316 מילים) - 11:20, 13 ביולי 2022
 • בית הספר מחויב לקיים לפחות שתי אסיפות הורים בשנה ניתן להוסיף אסיפות הורים כלל שכבתיות בהתאם לצורך ראו חוזר מנכ"ל מיוחד של מנכ"ל משרד החינוך י"ז, מאי 1996
  6 קילו־בייטים (380 מילים) - 11:24, 13 ביולי 2022
 • חוקר זה עומד לרשות המשפחות לשם סיוע, עדכון, או כל שאלה הנוגעת לתאונה. החוקר אוסף עדויות מאנשים שנפגעו בתאונה, מעדים לתאונה ומבני המשפחות והסביבה הקרובה של
  5 קילו־בייטים (422 מילים) - 10:17, 13 ביולי 2022
 • מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידת הרשויות בהוראות החוק, ולצורך בחינת תיקוני חקיקה עתידיים. בין תפקידי היחידה: טיפול בתלונות
  3 קילו־בייטים (247 מילים) - 11:43, 13 ביולי 2022
 • הטיפול בחולי המופיליה ואת איכות חייהם. בין היתר נאבקה העמותה להקמת המרכז הארצי לטיפול בהמופיליה בתל - השומר, ואספה תרומות לבנייתו. תמיכה בחולי המופיליה
  2 קילו־בייטים (106 מילים) - 13:06, 17 ביולי 2022
 • בישראל כדין בענף הבנייה, זכאים לאותם תנאי עבודה כמו כל עובד בניין. על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום
  12 קילו־בייטים (1,190 מילים) - 13:58, 13 ביולי 2022

צפייה ב: (20 הקודמים | 20 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)