תוצאות 21 – 40 מתוך 347
חיפוש מתקדם

חיפוש על־פי מרחבי שם:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • ארגונים המסייעים לבני הגיל השלישי מפת שירותים לגיל השלישי - גרסת הרצה (בטא) של "כל שירות" לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור קשישה חסויה וערירית לא תועבר
  9 קילו־בייטים (496 מילים) - 10:39, 13 ביולי 2022
 • בעבודה מענק כספי למעסיקים (סבסוד עלויות הכשרת עובדים) מטעם שירות התעסוקה מענק הכשרה בעבודה למעסיקים המכשירים עובדים חדשים פורטל תנאי העבודה דמי הבראה
  10 קילו־בייטים (686 מילים) - 13:01, 13 ביולי 2022
 • ירושלים) 02-6405000 אתר שיקום אחר - עמותה לפיתוח שירותי שיקום מתקדמים רחוב המרץ 20, קרית אריה, פתח-תקווה 03-9228743 אתר שלוה - האגודה הישראלית לטיפול באנשים
  4 קילו־בייטים (92 מילים) - 18:44, 9 באוגוסט 2022
 • ארגונים המסייעים למתמודדי הנפש מפת שירותים למתמודדי נפש - גרסת הרצה (בטא) של "כל שירות" המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה משרד הבריאות - האגף לבריאות
  14 קילו־בייטים (889 מילים) - 09:33, 3 באוגוסט 2022
 • הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, הוא ינכה ממשכורת חודש מרץ את דמי הביטוח הרגילים מהשכר. אם העובדים
  27 קילו־בייטים (2,481 מילים) - 10:43, 13 ביולי 2022
 • פיצויים). עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר החל מיולי 2015 (ראו בהמשך). העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח
  72 קילו־בייטים (5,311 מילים) - 23:23, 30 ביולי 2022
 • רגל מה לעשות? מדריך מקוצר... החייב רוצה ויכול לשלם את כל החוב מייד תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל החייב רוצה אך לא יכול לשלם את כל החוב בבת אחת
  7 קילו־בייטים (303 מילים) - 11:53, 13 ביולי 2022
 • - ארגון האנשים שמגמגמים בישראל מפת שירותים למתמודדי נפש - גרסת הרצה (בטא) של "כל שירות" אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש ער"ן - עזרה ראשונה נפשית בטלפון
  23 קילו־בייטים (1,004 מילים) - 15:45, 11 ביולי 2022
 • לחוסכים מענקים בשלבים שונים, ראו פרטים בהמשך. אני רוצה ללמוד את הנושא ביסודיות או בחרתי כבר מה אני רוצה או מה יקרה אם לא אחליט? שאלות ותשובות כלליות על
  43 קילו־בייטים (2,017 מילים) - 13:11, 13 ביולי 2022
 • (עבודתו של האדם) לבין הכנסה שנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה). לכל אחד מסוגי ההכנסה נקבעו מדרגות מס ושיעורי מס שונים (ראו בטבלאות
  25 קילו־בייטים (1,695 מילים) - 10:53, 13 ביולי 2022
 • משרד העלייה והקליטה רשות המסים - אגף המכס משרד החינוך עדכון תקנון מכס - מרץ 2010 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעה/2(א) מיום 07.10.2014 - זכויות של תלמידים
  8 קילו־בייטים (368 מילים) - 10:00, 13 ביולי 2022
 • ייחשב כמי שהיה בשביתה במשך 2 חודשים קלנדריים, שכן רק במהלך חודשים פברואר ומרץ העובד היה בשביתה במשך כל החודש. במהלך ינואר ואפריל העובד עבד כחצי חודש בכל
  18 קילו־בייטים (1,731 מילים) - 11:20, 13 ביולי 2022
 • ארגונים המסייעים למתמודדי הנפש מפת שירותים למתמודדי נפש - גרסת הרצה (בטא) של "כל שירות" משרד הבריאות - האגף לבריאות הנפש בין מפעל מוגן למשתקמים המועסקים
  14 קילו־בייטים (947 מילים) - 10:02, 13 ביולי 2022
 • של ניצול השואה. בחודש מרץ 2013 הקצבאות שקיבלו ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה-BEG הוגדלו ב-5.7%. התשלום שהועבר לניצולים בחודש מרץ 2013 כלל גם תשלום רטרואקטיבי
  13 קילו־בייטים (1,057 מילים) - 09:58, 13 ביולי 2022
 • עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים זכאים לקרן השתלמות החל ממשכורת מרץ 2015. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי שמירה ואבטחה. עובדי הוראה (מורים
  36 קילו־בייטים (3,339 מילים) - 09:55, 13 ביולי 2022
 • ארגונים המסייעים לבני הגיל השלישי מפת שירותים לגיל השלישי - גרסת הרצה (בטא) של "כל שירות" לרשימה המלאה של גורמי ממשל בנושא זיקנה והזדקנות גורמי הממשל הראשיים:
  6 קילו־בייטים (276 מילים) - 09:27, 4 באוגוסט 2022
 • הנחיות מקדימות מתאים, בין היתר, במקרה שבו אדם: רוצה להשאיר הנחיות לאפוטרופוס, אם ימונה לו בעתיד. רוצה שימונה לו כאפוטרופוס תאגיד אפוטרופסות (לדוגמא: אדם
  13 קילו־בייטים (785 מילים) - 13:13, 13 ביולי 2022
 • שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח הצטרפות לקרנות נבחרות נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם
  8 קילו־בייטים (601 מילים) - 13:08, 13 ביולי 2022
 • הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) ראו סעיף 2 לכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) סטודנטים במילואים סטודנטים
  5 קילו־בייטים (304 מילים) - 11:17, 13 ביולי 2022
 • פעילות. עם זאת, על-פי הנחיות מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במשרד החינוך מחודש מרץ 2016, אין למנוע מתלמיד שירותים או השתתפות בפעילויות (טיולים, מסיבות וכו')
  7 קילו־בייטים (576 מילים) - 11:00, 13 ביולי 2022

צפייה ב: (20 הקודמים | 20 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)