תוצאות 1 – 50 מתוך 61
חיפוש מתקדם

חיפוש על־פי מרחבי שם:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 30.03.2020 ביצוע חקירות ובירורים ועריכת אסיפות הסדר בהליכים של חייבים יחידים בעקבות משבר הקורונה נוהל מס' 12 של הממונה
  15 קילו־בייטים (768 מילים) - 14:00, 6 בספטמבר 2022
 • צו עיכוב יציאה מהארץ מנהל מיוחד בפשיטת רגל צו פשיטת רגל נאמן בפשיטת רגל אסיפת נושים תוכנית פירעון דיבידנד בפשיטת רגל צו הפטר הפטר לאלתר הפטר מותנה המפה
  10 קילו־בייטים (515 מילים) - 13:58, 6 בספטמבר 2022
 • 220.001.20 מיום 16.06.2020 - רישוי אסיפות ותהלוכות פקודת המטה הארצי מספר 12.01.06 מיום 30.12.1994 - רישוי אסיפות ותהלוכות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
  8 קילו־בייטים (423 מילים) - 10:20, 13 ביולי 2022
 • מורשה). לאסוף מידע על הליכי חדלות פירעון לצורך ניתוחים ומחקרים. הממונה מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון מספר *5067 שפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00
  6 קילו־בייטים (236 מילים) - 09:20, 7 באוגוסט 2022
 • בעלים של מקרקעין. החוק מסדיר בין היתר גם את הזכויות והחובות של דיירים בבתים משותפים, קובע כללים לניהול הבית המשותף ואסיפת הדיירים ומגדיר מהם החוקים החלים
  1 קילו־בייטים (63 מילים) - 10:14, 13 ביולי 2022
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 30.03.2020 ביצוע חקירות ובירורים ועריכת אסיפות הסדר בהליכים של חייבים יחידים בעקבות משבר הקורונה נוהל מס' 12 של הממונה
  22 קילו־בייטים (1,199 מילים) - 14:04, 6 בספטמבר 2022
 • למכור, ניתנים למימוש ולחלוקה בין נושי החייב. צו פשיטת רגל ניתן לאחר שניתן צו כינוס נכסים, והתקיים אחד מהבאים: התקיימה אסיפת נושים בה הוחלט שיש להכריז על
  3 קילו־בייטים (235 מילים) - 18:03, 2 באוגוסט 2022
 • מרכז רפואי שערי צדק המרכז הרפואי ת"א (איכילוב) מרכז רפואי שיבא מרכז רפואי אסף הרופא מרכז רפואי קפלן מרכז רפואי ברזילי מרכז רפואי סורוקה מרכז רפואי מאיר
  19 קילו־בייטים (1,243 מילים) - 10:36, 13 ביולי 2022
 • החינוך חינוך פגישה אישית של הורים עם המורים של ילדיהם פגישה עם הצוות החינוכי אסיפת הורים יום הורים קשר של הורה גרוש או פרוד עם המוסד החינוכי איסור פגיעה בתלמיד
  3 קילו־בייטים (154 מילים) - 11:24, 13 ביולי 2022
 • והעברת מידע בכתב ובעל פה לכל אחד מהם. המוסד החינוכי יזמן את שני ההורים יחד לאסיפות הורים, למפגשי היכרות ולימי הורים, אלא אם כן אחד ההורים סירב, או שכתובתו
  13 קילו־בייטים (1,022 מילים) - 11:00, 13 ביולי 2022
 • להיות קשורה לארוע מתקופת השירות הצבאי או לפעולת איבה. הגשת הבקשה לקצבה חשוב לאסוף כל מסמך רפואי ולשמור העתק אצלכם. חשוב לרשום כל תופעות לוואי כגון חוסר שינה
  18 קילו־בייטים (285 מילים) - 12:38, 13 ביולי 2022
 • והוראותיו יחולו עליהם. התקנון המצוי כולל הוראות בנושאים: מינוי ועד בית. ניהול אסיפות דיירים. אחזקת הרכוש המשותף. שיעור השתתפות של כל דייר בהוצאות הדרושות להחזקתו
  6 קילו־בייטים (433 מילים) - 13:14, 13 ביולי 2022
 • אסיפת דיירים כללית בבית משותף מיועדת לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף בבניין והשימוש בו באסיפה נדרשים להשתתף לפחות מחצית מבעלי הדירות בבניין (או באי
  9 קילו־בייטים (793 מילים) - 12:36, 13 ביולי 2022
 • הביולוגים. הוא יוכל לקבל סמכויות הקשורות לילד בהיבט החינוכי (כגון השתתפות באסיפות הורים בבית הספר) ולקבל החלטות רפואיות דחופות. עם זאת, צו אפוטרופסות לא
  5 קילו־בייטים (333 מילים) - 14:01, 13 ביולי 2022
 • שמהותם הגנה כנגד החוב, כגון: טענת "פרעתי" או התנגדות לביצוע שטר. ייצוג באסיפות נושים. הסיוע המשפטי ניתן הן לחייבים והן לזוכים העומדים בתנאי הזכאות. לפרטים
  6 קילו־בייטים (349 מילים) - 09:17, 18 באוגוסט 2022
 • מבית המשפט מועברת לעורך התסקיר, אשר יוצר קשר עם נפגע העבירה. עורך התסקיר אוסף מידע אודות הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה ומעביר אותו בכתב לבית המשפט. העתק מהתסקיר
  4 קילו־בייטים (329 מילים) - 10:47, 13 ביולי 2022
 • היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעותית. נציגות ההורים תיבחר מדי שנה באספה הכיתתית
  12 קילו־בייטים (925 מילים) - 11:06, 13 ביולי 2022
 • לאישורו. באסיפת הנציגים (הנהגת הארגון), ישנה נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, לפי גודלו היחסי. כוח לעובדים מאמין בשוויון כלכלי חברתי, בשוויון מלא בין נשים
  3 קילו־בייטים (199 מילים) - 17:07, 22 בדצמבר 2021
 • אסיפת נושים היא אסיפה אליה מוזמנים נושים של חייב בפשיטת רגל באסיפת נושים מתקבלות החלטות שונות הנוגעות להליך פשיטת הרגל על החייב להתייצב לאסיפות הנושים
  5 קילו־בייטים (440 מילים) - 12:50, 13 ביולי 2022
 • נטילת זרע לאחר המוות ושימוש בו. בנק הזרע בבית חולים שיבא בנק הזרע בבית חולים אסף הרופא רשימת בתי חולים, בהם פועלים מכונים להקפאת זרע מתוך אתר האגודה למלחמה
  8 קילו־בייטים (586 מילים) - 11:15, 13 ביולי 2022
 • הבחירות עצמו. בין היתר, נקבעו איסורים ומגבלות על: תעמולת בחירות בבתי חולים. שימוש ברמקול כחלק מתעמולת בחירות, אלא אם נעשה שימוש ברמקול באסיפות ובכינוסים שמטרתם
  5 קילו־בייטים (371 מילים) - 13:55, 28 בספטמבר 2022
 • משרד החינוך. הגבייה המקסימלית המותרת מההורים עבור כלל השירותים יכולה לנוע בין כ-1,000 ₪ בשנה לילד בגן הילדים (לא כולל צהרונים) לכ-3,000 ₪ בשנה עבור ילד
  28 קילו־בייטים (1,463 מילים) - 13:09, 24 באוגוסט 2022
 • נעשית על-ידי רופא נשים. הגבר מביא מנת זרע למעבדה. במעבדה מבצעים שטיפת זרע ואוספים את תאי הזרע שהתנועתיות שלהם היא הטובה ביותר (פעולה הנקראת השבחת זרע). תאי
  7 קילו־בייטים (473 מילים) - 11:18, 13 ביולי 2022
 • המעידה על הגיל ובהצגת כרטיס האשראי ששימש לרכישת הכרטיס. אזרח ותיק שלא יגיע לאסוף את הכרטיס מהקופה בטרם הקרנת הסרט, לא יוכל לקבל את הכרטיס ו/או זיכוי עבורו
  7 קילו־בייטים (491 מילים) - 10:22, 13 ביולי 2022
 • כיתות א'- ט'. ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות
  4 קילו־בייטים (204 מילים) - 10:43, 13 ביולי 2022
 • במחיר גבוה. נהג מונית לא רשאי לעשן כאשר יש במונית נוסעים. נהג מונית לא יכול לאסוף נוסעים נוספים במהלך הנסיעה, אלא לפי בקשה של מזמין הנסיעה. הנוסעים מאחור
  10 קילו־בייטים (752 מילים) - 13:04, 28 באוגוסט 2022
 • 220.001.20 מיום 16.06.2020 - רישוי אסיפות ותהלוכות פקודת המטה הארצי מספר 12.01.06 מיום 30.12.1994 - רישוי אסיפות ותהלוכות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
  4 קילו־בייטים (332 מילים) - 10:20, 13 ביולי 2022
 • זיתן, משמר השבעה, ישרש, יגל, מעש, גנות, מקווה ישראל, גת רימון, מחנה צריפין, אסף הרופא, תל השומר, צומת טייסים, צומת אלוף שדה, מחלף מסובים, מחלף גהה, מחלף
  6 קילו־בייטים (458 מילים) - 14:00, 13 ביולי 2022
 • בדיקות שיניים. ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות
  32 קילו־בייטים (3,585 מילים) - 11:59, 6 ביוני 2022
 • מקרקעין בטלפון *8653 שלוחה 2, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. לאחר קבלת הבקשה ובדיקתה ישלח המפקח צו לכינוס אסיפת דיירים. הצו יישלח בתוך 21 ימים מקבלת הבקשה
  5 קילו־בייטים (355 מילים) - 14:18, 13 ביולי 2022
 • אותה ציין בבקשה. התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש. העברה
  8 קילו־בייטים (632 מילים) - 14:13, 13 ביולי 2022
 • שירצה, בתנאי שהדבר אינו מפריע לפעילות המסגרת והדייר. לכנס אסיפת הורים כללית לפחות פעם בשנה. אסיפות נוספות יכונסו בהתאם לדרישת ועד ההורים במעון או ועד ההורים
  6 קילו־בייטים (346 מילים) - 11:13, 13 ביולי 2022
 • בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות ועברו למערכת הבחינות האקסטרנית). המורה התומכת תאסוף מידע רלוונטי על תפקודי הראייה של התלמיד. בית הספר שבו לומד התלמיד ידווח
  10 קילו־בייטים (698 מילים) - 11:27, 13 ביולי 2022
 • שמהם יש לקבל את המסמכים (מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יכול להציע להורה לאסוף את המסמכים עבורו. איסוף המסמכים על-ידי הרשות המקומית מותנה בהסכמת ההורה)
  20 קילו־בייטים (1,543 מילים) - 13:43, 13 ביולי 2022
 • מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את
  4 קילו־בייטים (316 מילים) - 11:20, 13 ביולי 2022
 • בית הספר מחויב לקיים לפחות שתי אסיפות הורים בשנה ניתן להוסיף אסיפות הורים כלל שכבתיות בהתאם לצורך ראו חוזר מנכ"ל מיוחד של מנכ"ל משרד החינוך י"ז, מאי 1996
  6 קילו־בייטים (380 מילים) - 11:24, 13 ביולי 2022
 • חוקר זה עומד לרשות המשפחות לשם סיוע, עדכון, או כל שאלה הנוגעת לתאונה. החוקר אוסף עדויות מאנשים שנפגעו בתאונה, מעדים לתאונה ומבני המשפחות והסביבה הקרובה של
  5 קילו־בייטים (422 מילים) - 10:17, 13 ביולי 2022
 • מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה של מידת עמידת הרשויות בהוראות החוק, ולצורך בחינת תיקוני חקיקה עתידיים. בין תפקידי היחידה: טיפול בתלונות
  3 קילו־בייטים (247 מילים) - 11:43, 13 ביולי 2022
 • הטיפול בחולי המופיליה ואת איכות חייהם. בין היתר נאבקה העמותה להקמת המרכז הארצי לטיפול בהמופיליה בתל - השומר, ואספה תרומות לבנייתו. תמיכה בחולי המופיליה
  2 קילו־בייטים (106 מילים) - 13:06, 17 ביולי 2022
 • בישראל כדין בענף הבנייה, זכאים לאותם תנאי עבודה כמו כל עובד בניין. על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום
  12 קילו־בייטים (1,190 מילים) - 13:58, 13 ביולי 2022
 • 2007. באותו יום, סמוך לשעה 08:00 נפסקה תנועת הרכבות בכול הארץ, כתוצאה מאסיפות הסברה שערך ועד עובדי הרכבת. חלק מהנוסעים שהחזיקו בכרטיסי נסיעה, כלל לא
  14 קילו־בייטים (1,208 מילים) - 12:55, 13 ביולי 2022
 • הפוגע בדירה אחרת או באזורים המשותפים, נדרשת הסכמה של בעל הדירה האחרת או של אסיפת הדיירים למידע נוסף ראו סעיף 2 בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין العربية בתים
  5 קילו־בייטים (344 מילים) - 13:13, 13 ביולי 2022
 • ערים לאיכות סביבה, מפעלי תעשייה וגורמים נוספים. תפקידו של מנ"א הוא, בין היתר, לאסוף, לעבד ולתעד את נתוני ניטור האוויר מתחנות ניטור האוויר. בנוסף המערך
  4 קילו־בייטים (257 מילים) - 11:16, 13 ביולי 2022
 • מנכ"ל מיוחד של מנכ"ל משרד החינוך י"ז, מאי 1996 العربية קשר עם בית הספר אסיפת הורים פגישה אישית של הורים עם המורים של ילדיהם קשר של הורה גרוש או פרוד
  5 קילו־בייטים (331 מילים) - 11:24, 13 ביולי 2022
 • פלילי רק בשל העיסוק בזנות המדריך מנוסח בלשון נקבה, אך פונה במידה שווה לכל המינים והמגדרים, בשינויים המתחייבים العربية נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואונס נפגעי
  72 קילו־בייטים (319 מילים) - 18:22, 23 באוגוסט 2022
 • באחת מהדרכים הבאות: הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות. החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים על-ידי רוב של בעלי הדירות שנכחו באסיפה, והאסיפה התקיימה בהתאם לכללים
  6 קילו־בייטים (480 מילים) - 12:35, 13 ביולי 2022
 • הלומד בגן זכאי להיבחר כנציג בוועד ההורים בגן נציגות הורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל הורי הילדים, שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים ראו
  14 קילו־בייטים (1,030 מילים) - 11:06, 13 ביולי 2022
 • אוטובוס חלופי שיאסוף את הנוסעים אם התגלתה במהלך נסיעה באוטובוס תקלה במכשיר הכרטוס בלבד, הנהג ימשיך את הנסיעה במסלול הקו עד סופה ויאסוף נוסעים ללא תשלום
  7 קילו־בייטים (521 מילים) - 13:03, 14 ביולי 2022
 • הנוגעות לילד. כתובותיהם, מספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל שלהם. השתתפות ההורים באסיפות הורים ובפעילויות המוסד החינוכי. הורה שאין לו משמורת על הילד ומעוניין לקבל
  26 קילו־בייטים (2,072 מילים) - 14:18, 26 ביולי 2022
 • בהיריון שהן נפגעות טראומה מינית, במטרה לאפשר להן חווית לידה חיובית: בית חולים אסף הרופא שמיר, טלפון: 08-9779072/3 לילך - בית חולים קפלן, טלפון: 08-9441231
  9 קילו־בייטים (616 מילים) - 14:16, 13 ביולי 2022

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)