המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: בריאות_ומחלות

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25מדריך_להשגת_תרופות_שאינן_בסל_הבריאות
25יוצאי_מרוקו_ואלגיריה_שסבלו_מהגבלות_בתקופת_שלטון_וישי_זכאים_למענק_שנתי_ופטור_מתשלום_עבור_תרופות_שבסל_הבריאות
25טיפול_ביתי_תומך
25ימי_מחלה_בגין_טיפול_בבן_משפחה
25זכותון_בני_משפחה_המטפלים_בקשיש_או_באדם_עם_מוגבלות_או_מחלה
25הוצאת_תעודת_מחלה
25דיון_מחדש_בדרגת_נכות_מעבודה_על_רקע_החמרת_המצב_הרפואי_עקב_הפגיעה
25קבלת_טופס_17_מקופת_החולים
25סיוע_למבוגר_שהפך_סיעודי
25פטור_מתשלום_בפניה_לחדר_מיון
25טיפולי_שיניים_לילדים_במסגרת_סל_הבריאות
25זכויות_בגין_נכות_רפואית_ללא_התניה_בקצבת_נכות
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25ביטוח_תאונות_אישיות_לתלמיד
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25יד_מכוונת_ייעוץ_והכוונה_חינם_לוועדות_רפואיות_של_הביטוח_הלאומי
25על_בחירות_ונגישות
25יוצאי_עיראק_שסבלו_באירועי_הפרהוד_זכאים_למענק_שנתי_ופטור_מתשלום_עבור_תרופות_שבסל_הבריאות
25בלוג_שילוב_אנשים_עם_מוגבלויות_בעבודה
25נכות_רפואית_משוקללת_בביטוח_הלאומי_בגין_מספר_ליקויים_או_מחלות
25מרכז_מיצוי_זכויות_בבתי_חולים_עבור_מטופלים_ומשפחותיהם
25מחלות_תסמונות_ולקויות
25החמרה_במצב_רפואי_של_ניצולי_שואה
25הגשת_תלונה_לנציבות_קבילות_הציבור_לחוק_ביטוח_בריאות_ממלכתי
25מדריך_כללי_להגשת_תביעות_נכות_מהמוסד_לביטוח_לאומי