המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: דיור ושיכון

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25סיוע_בשכר_דירה
25מוקד_מידע_טלפוני_משרד_השיכון
25משכנתא