המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: הוצאה_לפועל_וגבייה

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25שכר_עבודה_שלא_ניתן_לעקל_או_לשעבד
25פשיטת_רגל_וחדלות_פירעון
25מדריך_להגשת_בקשה_לצו_הפטר_בהוצאה_לפועל
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון