המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: החולה_הנתמך_(חולה_שיקומי,_חולה_סיעודי_וחולה_תשוש)

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25על_בחירות_ונגישות
25העסקת_עובד_זר_בסיעוד
25זכותון_עובד_זר_בסיעוד_שפוטר_או_שמעסיקו_אושפז_או_נפטר
25גמלת_סיעוד_בכסף_לצורך_העסקת_מטפל_צמוד
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות