המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: זכויות_חיילים_משוחררים_ומסיימי_שירות_לאומי-אזרחי

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25שאלות_ותשובות_לעובדים_ומעסיקים_על_קיצור_שבוע_העבודה
25קורסים_באתר_שירות_התעסוקה
25זכויות_חיילים_משוחררים_ומסיימי_שירות_לאומי_אזרחי
25מענק_שחרור_לחיילים_משוחררים_ומסיימי_שירות_לאומי_אזרחי
25מענק_עבודה_נדרשת