המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: זכויות_חיילים_משוחררים_ומסיימי_שירות_לאומי-אזרחי

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25זכויות_חיילים_משוחררים_ומסיימי_שירות_לאומי_אזרחי
25מענק_עבודה_נדרשת
25קורסים_באתר_שירות_התעסוקה
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25בלוג_כל_מה_שכדאי_לעשות_בסוף_2019