המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: חגים

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25גמול_עבור_העסקה_במנוחה_השבועית_או_בחג
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון