המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: להט"ב

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25ויתור_על_ביטוח_שאירים_במסגרת_הביטוח_הפנסיוני
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
50כל_זכות_נוער