המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: מעונות_יום

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25דרגות_השתתפות_במימון_מעונות_יום_ומשפחתונים
25הגשת_בקשה_לסיוע_במימון_מעונות_יום_ומשפחתונים