המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: סטודנטים

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25נקודות_זיכוי_ממס_הכנסה_בגין_תואר_ראשון