המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: קידום_תעסוקה

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25משרות_באתר_שירות_התעסוקה
25קורסים_באתר_שירות_התעסוקה
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25בלוג_התפטרות_מהעבודה
25קורונה_הרשמה_בלשכת_התעסוקה