המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: שכר_דירה

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25סיוע_בשכר_דירה_למשפחות_שבראשן_הורה_עצמאי
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25קורונה_הרשמה_בלשכת_התעסוקה