המודול הזה מאפשר לך לערוך את מסעות הפרסום המוגדרים כעת. ניתן להשתמש בו גם כדי להוסיף ולהסיר מסעות פרסום ישנים.

מסע פרסום: תאונות_עבודה_ונפגעי_עבודה

פרסומות משויכות
משקלפרסומות
25שאלות_ותשובות_לעובדים_ומעסיקים_על_קיצור_שבוע_העבודה
25איפה_ואיך_מצביעות_אוכלוסיות_שונות
25בחירות_לכנסת_יום_שבתון
25דיון_מחדש_בדרגת_נכות_מעבודה_על_רקע_החמרת_המצב_הרפואי_עקב_הפגיעה