שם כתובת טלפון
אתר תקוה ומרפא רח' יעקובזון 1, ירושלים 02-5002830