תנאי
נתונים נוספים להצגה
אפשרויות
פרמטרים [
limit:

מספר התוצאות המרבי להחזרה
offset:

ההיסט של התוצאה הראשונה
link:

הצגת ערכים כקישורים
headers:

הצגת הכותרות או שמות המאפיינים
mainlabel:

התווית שתינתן לשם הדף הראשי
intro:

הטקסט להצגה לפני תוצאות התשאול, אם יש כאלו
outro:

הטקסט להצגה לאחר תוצאות התשאול, אם יש כאלו
searchlabel:

טקסט עבור המשך החיפוש
default:

הטקסט להצגה אם אין תוצאות תשאול
import-annotation:

נתונים מוערים נוספים עמודים להיות מועתקים בזמן פענוח של נושא
propsep:

המפריד בין המאפיינים של ערך התוצאה
valuesep:

המפריד בין הערכים במאפיין של תוצאה
template:

שם התבנית להצגת התדפיסים
named args:

שמות הפרמטרים שיועברו לתבנית
userparam:

הערך המועבר לכל קריאה לתבנית, אם נעשה שימוש בתבנית
class:

הגדרת מחלקת CSS נוספת עבור הרשימה
introtemplate:

שם התבנית שתוצג לפני תוצאות השאילתה, אם יש תוצאות
outrotemplate:

שם התבנית שתוצג אחרי תוצאות השאילתה, אם יש תוצאות
sep:

המפריד בין התוצאות
מיין אפשרויות
מחיקה
הוסף תנאי מיון
אין תוצאות.