תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

שירות המילואים הנו חובה במדינת ישראל והוא מוסדר בעיקר בחוק שירות המילואים. בנוסף לקריאת חיילי מילואים לשם תגבור הצבא הסדיר בשגרה (הכשרה, אימונים ותעסוקה מבצעית), ניתן לקרוא לשירות מילואים גם בנסיבות חירום ("צו 8") וכאשר מתקיימים צרכים ביטחוניים דחופים ("צו 9").

הקצין המקצועי האחראי על מערך המילואים בצה"ל הוא קצין המילואים הראשי (קמל"ר) במסגרת אגף כוח האדם.

פורטל זה מציג את זכויותיהם של חיילי המילואים החל ממועד הקריאה לשירות מילואים ועד לסיומו.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:קריאה לשירות מילואים
 • חדש:שחרורים והקלות לחיילי מילואים
 • חדש:זכויות חייל המילואים במשך השירות
 • חדש:תשלומים והחזרי הוצאות בגין שירות מילואים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • פורטל חדש:הטבות לחיילי מילואים
 • חדש:שילוב משפחה ומילואים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:פטור משירות מילואים מחמת גיל
 • חדש:הנפקת תעודת פטור לחיילי מילואים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:מגורים נפרדים לחיילות מילואים
 • חדש:מתקני שירותים ומקלחות נפרדים לחיילות מילואים


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:חובת שירות מילואים
 • חדש:מטרות הקריאה לשירות מילואים
 • חדש:הוראות קריאה לשירות מילואים
 • חדש:מועדים שאין לקרוא בהם לשירות מילואים
 • חדש:כתב הסכמה לחריגי קריאה בשירות המילואים
 • חדש:אישור על שירות מילואים (טופס 3010)
 • חדש:הנפקת תעודת מילואים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:קריאה למילואים בצו חריג
 • חדש:קריאה למילואים בצו חירום (צו 8)
 • חדש:קריאה למילואים בצו מיוחד (צו 9)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי