הקדמה:

יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה, עשוי להיות זכאי לאבחון לקות למידה ולהוראה מתקנת בהתאם לתנאים המפורטים למטה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה, עשוי להיות זכאי לאבחון לקות למידה ולהוראה מתקנת.

מי זכאי?

 • יתום של מי שנספה בפעולת איבה, שגורם מקצועי המליץ לערוך לו אבחון לקות למידה, זכאי להשתתפות במימון האבחון.
  • יתום עד גיל 21 זכאי לכל היותר ל-4 אבחונים.
  • ליתום מעל גיל 21 ניתן לאשר אבחון אחד, בתנאי שלא עבר כבר 4 אבחונים.
 • יתום בגיל בית ספר יסודי או תיכון הסובל מלקות למידה, וקיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו, ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל-18 שעות לימוד בחודש לכל היותר, ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • האבחון ייעשה על-ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי הנמצא בפיקוח, או על-ידי פסיכולוגים מומחים ומורשים לאבחון.

הגבלות על מספר האבחונים ושעות ההוראה

 • יתום עד גיל 21 זכאי לכל היותר ל-4 אבחונים.
 • ליתום מעל גיל 21 ניתן לאשר אבחון אחד, בתנאי שלא עבר כבר 4 אבחונים.
 • יתום שזכאי לשעות הוראה מתקנת יהיה זכאי לכל היותר ל-18 שעות לימוד בחודש ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.
 • ההשתתפות במימון שעות הלימוד הן על-פי תעריף שנקבע מראש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים