שורה 22: שורה 22:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
הורים של חייל שנספה במערכה (הורים שכולים) זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים של הנספה (האחים השכולים) שטרם מלאו להם 30 שנה, עבור לימודיהם לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי.
+
הורים שכולים של חייל שנספה במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים השכולים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.
 +
* הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
 
* במקרים הבאים, הסיוע יינתן ישירות לאחים השכולים המממנים את לימודיהם בעצמם:
 
* במקרים הבאים, הסיוע יינתן ישירות לאחים השכולים המממנים את לימודיהם בעצמם:
 
** כאשר ההורים השכולים נפטרו  
 
** כאשר ההורים השכולים נפטרו  
שורה 29: שורה 30:
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* אח/ות שכול/ה עד גיל 30, הלומד/ת באחד מהמוסדות הבאים:
+
* אח/ות שכול/ה עד גיל 30, הלומד/ת באחד מהמסלולים הבאים:
** [[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה|מוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה]] (בלימודים לתואר ראשון בלבד).
+
** לימודי תואר ראשון ב[[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה|מוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה]].
** מוסד להשכלה על-תיכונית המעניק תעודת לימודים מקצועית שאינה תואר אקדמי.
+
** לימודי תעודה מקצועית במוסד להשכלה על-תיכונית.
 
* אם מלאו לאח/ות 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו לאח/ות 30.
 
* אם מלאו לאח/ות 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו לאח/ות 30.
* אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה בצה"ל, הזכאות לסיוע מותנית באישור אכ"א.
+
* לאח/ות המשרת/ת בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור של אכ"א.
 
=== מי לא זכאי ===
 
=== מי לא זכאי ===
 
* אח/ות שכול/ה בעל/ת תואר אקדמי.
 
* אח/ות שכול/ה בעל/ת תואר אקדמי.
שורה 40: שורה 41:
 
* הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 
* הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 
* אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 
* אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
* הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. אם תקופת הלימודים לתואר הראשון או לתעודה המקצועית במוסד הלימודי ובתכנית הלימודים נמשכה יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
+
* הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. אם תכנית הלימודים לתואר הראשון או לתעודה המקצועית במוסד הלימודי נמשכת יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
* סיוע עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן למשך תקופה שלא תעלה על 3 שנים בתנאי שבכל שנת לימודים יילמדו לפחות שני סמסטרים ושני קורסים בכל סמסטר.
+
* סיוע עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים יילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
  
  
שורה 61: שורה 62:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להגיש בקשה לקבלת סיוע עבור לימודים במוסד אקדמי בכל שנת לימודים, לא לפני תום הסמסטר הראשון של הלימודים.
+
* יש להגיש בקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
 
* אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
* אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
** אישור ממוסד הלימודים המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים/ההכשרה המקצועית, משך הלימודים, עלות  הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
 
** אישור ממוסד הלימודים המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים/ההכשרה המקצועית, משך הלימודים, עלות  הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
 
** קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
 
** קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
 
** אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
 
** אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
** הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (בהתאם להנחיות אגף משפחות הנצחה).
+
** הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (בהתאם להנחיות אגף משפחות הנצחה ומורשת).
 
 
  
  
שורה 76: שורה 76:
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [http://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/he-il/ShikumF/PhoneBook/ShikumFDepartment משרד הביטחון - אגף משפחות הנצחה]
+
* [http://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/he-il/ShikumF/PhoneBook/ShikumFDepartment משרד הביטחון - אגף משפחות הנצחה ומורשת]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/151_005.htm#Seif70 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950] - סעיף 15ד(ד).
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/151_005.htm#Seif70 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950] - סעיף 15ד(ד).
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_953.htm#med2 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018] - פרקים ג' ו-ד'.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_953.htm#med2 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018] - פרקים ג' ו-ד'.
  
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־19:00, 7 בפברואר 2019

הקדמה:

אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים, עד גיל 30, לסיוע במימון לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי
הסיוע ניתן להורים השכולים, אך במקרה שההורים נפטרו או במקרים חריגים של ניתוק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים, הסיוע יינתן ישירות לאח/ות


הורים שכולים של חייל שנספה במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים השכולים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
 • במקרים הבאים, הסיוע יינתן ישירות לאחים השכולים המממנים את לימודיהם בעצמם:
  • כאשר ההורים השכולים נפטרו
  • במקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
 • הסיוע יינתן פעם אחת לכל אחד מהאחים השכולים של החייל שנספה.

מי זכאי?

 • אח/ות שכול/ה עד גיל 30, הלומד/ת באחד מהמסלולים הבאים:
 • אם מלאו לאח/ות 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו לאח/ות 30.
 • לאח/ות המשרת/ת בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור של אכ"א.

מי לא זכאי

 • אח/ות שכול/ה בעל/ת תואר אקדמי.

היקף הסיוע

 • הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 • הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. אם תכנית הלימודים לתואר הראשון או לתעודה המקצועית במוסד הלימודי נמשכת יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • סיוע עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים יילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.


     "מלגה" – מענק הניתן לאח הנספה ממקום עבודתו של אח הנספה או ממוסד הלימודים שבו לומד אח הנספה;
     "שינוי תכנית לימודים" – מעבר ממגמה למגמה בתקופת הלימודים או ממסגרת לימוד אחת לאחרת.


14. שכול שהוא נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, הזכאי לסיוע במימון לימודים לילדו מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (להלן – אגף שיקום נכים) וזכאי גם לסיוע לפי פרק זה בעד אח הנספה – רשאי לקבל סיוע לפי פרק זה, גם אם קיבל סיוע כאמור מאגף שיקום נכים, ובלבד שגובה הסיוע שקיבל לפי תקנות אלה ומאגף שיקום נכים – לא יעלה על הסכום ששילם בפועל.


(2) שינה אח הנספה את תכנית לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד הלימודים בתכנית חדשה ובלבד שתקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שמומשה, והסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.

     (ג)  הפסיק אח הנספה את לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד חידוש הלימודים, ובלבד שתקופת הסיוע לא תעלה על התקופה הקבועה בתקנת משנה (ב).
     (ד) הוכר השכול כזכאי לתגמולים לפי החוק, לאחר תחילת שנת הלימודים שבעדה מבוקש הסיוע, יאושר הסיוע בעד תקופת הלימודים שנותרה החל במועד ההכרה.


תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור ממוסד הלימודים המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים/ההכשרה המקצועית, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
  • קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
  • אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
  • הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (בהתאם להנחיות אגף משפחות הנצחה ומורשת).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים