תבנית:זכות/תחילת טור ימני

נפגע פעולת איבה המוגבל בביצוע פעולות יומימיות עקב הפגיעה, עשוי להיות זכאי לתשלום חודשי למימון עזרה (תוספת למימון צרכים מיוחדים)
גובה התשלום מושפע מדרגת הנכות וממידת הקושי בביצוע הפעולות היומיומיות

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • נפגע פעולת איבה המוגבל בביצוע פעולות יומימיות עקב הפגיעה, עשוי להיות זכאי לתשלום חודשי למימון עזרה (תוספת למימון צרכים מיוחדים).
 • הקריטריונים לתשלום תוספת למימון צרכים מיוחדים הם: דרגת נכות, גיל הנפגע, מצבו המשפחתי, חומרת הפגיעה וקשייו בביצוע פעולות יומיומיות – כלומר עד כמה הוא תלוי בזולת כדי לבצע פעולות כגון אכילה, רחצה ועוד.

מי זכאי?

גובה התשלום

 • התשלום נקבע בהתאם למידת הקושי של הנפגע בביצוע פעולות יומיומיות.
 • קושי זה נמדד במבחני זכאות ומבוטא באמצעות יחידה המכונה "משקולת".
 • ערך המשקולת משתנה מעת לעת על פי החלטות שר הביטחון.
 • מספר המשקולות שנקבעו לזכאי קובע את גובה התשלום שיקבל.

תשלום בסיסי לפי דרגת נכות

דרגת הנכות מספר המשקולות גובה התשלום
40% - 49% 04 313.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
25% - 49% (אישה המנהלת משק בית עצמאי) 06 470.28 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
50% - 59% 06 470.28 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
60% – 69% 08 627.04 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
70% - 79% 10 783.80 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
80% - 100% 12 940.56 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

תשלום מוגדל במקרים מיוחדים

 • במקרים מסוימים זכאים נפגעי פעולות איבה לתוספת משקולות שמשעותה - תשלום מוגדל.
 • נכה שהתאלמן/ה
  • נכה שהתאלמן וכל עוד הוא אלמן/ה, בדרגת נכות 50% עד 100% - יקבל תשלום כפול מהאמור בטבלה.
 • נכה שהגיע לגיל פרישה
  • נכה שהגיע לגיל פרישה, בדרגת נכות 50% עד 100% - יקבל תשלום כפול מהאמור בטבלה.
 • נכה שהגיע לגיל 70 ודרגת נכותו 50% עד 100%:
  • בשנת 2002 - זכאי לתוספת של שתי משקולות.
  • משנת 2003 ואילך - זכאי לתוספת של ארבע משקולות.
 • רווק, אלמן או גרוש, שהוא הורה לילד עד גיל 15 (כנ"ל לגבי אישה נכה):
  • בדרגת נכות 40% עד 65% - 28 משקולות.
  • בדרגת נכות 66% עד 100% - 36 משקולות.
  • הורה לקטין שמלאו לו 15 וטרם מלאו לו 18 שנים זכאי, החל משנת 2003, לתוספת של 31-23 משקולות, בהתאם לדרגת הנכות.
הערת עריכה
האם הורה לקטין בגיל 15-18 גם צריךךלעמוד בקריטריוניןם של דרגת הנכות, כלומר האם 23 משקולות זה לדרגת נכת 40-65 ו31 משקולות זה לדרגת נכות 66-100? האם גם הוא צריך להיות אלמן או גרוש או רווק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16.03.2014, 07:16 (IST)
 • נשים בשלושת חודשי הריונן האחרונים ובמשך שישה חודשים לאחר הלידה:
  • בדרגת נכות 50% עד 99% - 68 משקולות.
  • בדרגת נכות 100% - 102 משקולות.
  • בדרגת נכות 10% עד 19% (המקבלות תגמול חודשי), עקב פגיעה לוקומוטורית - 12 משקולות (החל משנת 2002 בלבד).
  • בדרגת נכות 20% עד 49% - 24 משקולות (החל משנת 2002 בלבד).
הערת עריכה
לוודא שזה רק משנת 2002 כי לא ברורה הפסקה באתר הביטוח הלאומי
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16.03.2014, 07:16 (IST)
 • פגוע לב ברגת נכות 40%
  • לפגוע לב בדרגת נכות 40% ויותר תשולם התוספת למימון צרכיו המיוחדים לפי דרגת נכותו הכוללת (לא רק אחוזי הנכות עקב פעולת איבה).
 • בן זוג של נכה שנפטר
  • בן זוג של נכה שנפטר (כאשר הפטירה אינה כתוצאה מהפגיעה), שזכאי לתגמול כפי שנקבע לבן זוגו טרם מותו, זכאי למספר המשקולות שנקבע לבן זוגו טרם פטירתו, למשך שלוש שנים. אם בעת פטירתו הנכה היה בן 65 ושולם לו תשלום כפול - ישולם גם לבן הזוג התשלום הכפול.
הערת עריכה
לא מבין מה הווכנה. השארתי את הניסוח כםי שכתוב באתר המוסד לביטוח לאומי
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16.03.2014, 07:16 (IST)

תוספת מיוחדת

הערת עריכה
הניסוח באתר הביטוח הלאומי לא מובן לגמרי. השארתי אותו AS IS.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16.03.2014, 07:19 (IST)

ג. תשלום לפי סוג הפגיעה - לנכים שאינם מעסיקים מלווה ולפגיעות המפורטות להלן בלבד: תשלום מלא עבור נכות אחת, הגבוהה מבין השתיים, בתוספת 50% מהתשלום עבור הנכות השנייה, ובתנאי שאינם מקבלים תשלום נוסף בעד מלווים, משמרות או תוספת משקולות (מעבר למספר שנקבע לאותו סוג פגיעה).

גבר נשוי בדרגת נכות 100% ויותר שאשתו מאושפזת, או שהיא נמצאת בשמירת הריון ועד שלושה חודשים לאחר הלידה זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו. גבר נשוי בדרגת נכות 100% מיוחדת שאשתו הגיעה לגיל 40 - זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו. אישה נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאית, מהחודש השישי להריונה, לתשלום כפול מאישה נשואה במצבה, עד מלאת לילדיה 15 שנים. נכה גרוש בדרגת נכות 100% מיוחדת שהוא אב לילד עד גיל 15 זכאי לתוספת משקולות כמפורט להלן: אם הילד ברשותו ומתגורר עמו - 30 משקולות. אם הילד לא ברשותו - 15 משקולות. נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת שנולדו לו תאומים או יותר, זכאי לתוספת 30 משקולות על האמור בטבלה, עד מלאת לילדים שנתיים.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
מה צריך לעשות? האם להגיש בקשה? האם יש תהליך?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16.03.2014, 06:59 (IST)
 • התשלום הוא חודשי, והוא מתווסף לתגמול הנכות שמקבל הנפגע.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסיםתבנית:זכות/סיום טור שמאלי