שורה 6: שורה 6:
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
 
| חשוב  = על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
| חשוב 2 = אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או לביטול [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|צו ההפטר]], אם כבר ניתן
+
| חשוב 2 = אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]], לביטול הצו
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->

גרסה מ־12:26, 23 ביוני 2015

הקדמה:

במסגרת הליך פשיטת הרגל, הנאמן מוכר את הנכסים של החייב לצורך פירעון חלקי של חובות החייב
כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן דיבידנד לנושים
על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן צו הפטר, לביטול הצו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מימוש נכסי חדש:חייב בפשיטת רגל הינו שלב בהליך פשיטת הרגל בו הנאמן מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובות החייב באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.

שלבי ההליך

נכסים שניתן לחלק

 • מלבד נכסים שאסור לממש, כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה:
  • כל נכס ששייך לחייב מתחילת פשיטת הרגל (מאז מעשה פשיטת הרגל הראשון).
  • כל נכס שרכש או שניתן לחייב עד להפטר.
  • כספי קומת גמל - הנאמן יכול לפדות כספי קומת גמל של החייב:
   • רק באישור בית המשפט.
   • לאחר שניתנה לחייב הזמדנות להשמיע טענותיו.
   • אם מדובר בכספי קופת גמל למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה, בית המשפט לא יאשר את פדיונם על ידי הנאמן.
  • כספי תכנית חיסכון - הנאמן יוכל לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם:
   • רק באישור הכונס הרשמי.
   • לאחר שניתנה לחייב הזמדנות להשמיע טענותיו.
  • זכויות שיש לחייב לגבי נכסים.
דוגמה
 • זכות של החייב בחוזה.
 • חוב שצד שלישי חב לחייב.
 • מיטלטין (נכסים ניידים) שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו (בהסכמת הבעלים) והחייב היה ידוע כבעל המיטלטלין.
 • אם החייב זכאי לקבל מענק מדינה מכוח חוק מס הכנסה שלילי, הנחיית הכונס הרשמי היא כי יש להימנע ממימוש המענק (מלבד לצורך תשלום חוב מזונות).

ביטול הענקות

 • לנאמן יש סמכות, בהתקיים תנאים מסוימים, לבטל הענקות (מסירת נכסים) שנתן החייב לפני פשיטת הרגל, ולממש את הנכסים.
הערת עריכה
יש להרחיב בהתאם לסעיפים 0אפשר לראות גם גם בהליכי פש"ר באתר האפוטרופוס)96-101
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 22.06.2015, 15:14 (IDT)

פעולות למימוש הנכסים

תפיסת נכסים

 • הנאמן יקח לידיו:
  • את הפנקסים והמסמכים של החייב.
  • כל נכס מנכסיו שניתן למסירה ביד.
 • כל אדם המחזיק בנכס של החייב אשר הנאמן דורש שיימסר לו חייב לעשות זאת. אי מסירת נכס לנאמן מהווה עבירה.
 • על פי הוראת בית המשפט ניתן לתפוס נכסי חייב גם אם נדרש לשם כך לפרוץ למקום בו הנכס אמור להימצא.
 • בית המשפט עשוי להוציא צו חיפוש לביצוע על ידיד שוטר או פקיד בית משפט כדי לאתר נכס מוסתר.

ויתור על נכס מכביד

 • הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לוותר כל נכס מכביד.
דוגמה
 • מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים.
 • מניות של חברות שלא נפרעו במלואם.
 • חוזים ללא ריווח.
 • נכס שלא ניתן למכרו מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.
 • מרגע שוויתר הנאמן על הנכס, לחייב אין בו זכויות וחובות.
 • אם צד שלישי נפגע כתוצאה מהוויתור, הוא נהיה לנושה של החייב, ויהיה לו חוב בר תביעה בפשיטת הרגל.
 • מימוש וניהול נכסים

  • בסמכות הנאמן:
   • למכור את נכסי החייב, במכירה פומבית או כחוזה פרטי.
   • להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקים חלקים.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לנהל את עסקו של החייב, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי החייב ולהתגונן בהליך כאמור.
   • למנות את החייב להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או לנהל את עסקיו לטובת הנושים, או לעזור בכל דרך אחרת בניהול הנכסים.

  חשוב לדעת

  • על החייב לשתף פעולה עם הנאמן במימוש נכסיו.
  • אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד לחובת תום הלב ולהביא לביטול ההליך.

  חדש:צו הפטר בפשיטת רגלחדש:צו הפטר בפשיטת רגל

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

  חקיקה ונהלים

  • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיפים 85, 129-96.

  הרחבות ופרסומים