(ביטול הענקות)
מ (נכסים שניתן למכור ולחלק)
 
(34 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{פשיטת רגל ישן}}
 +
 
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = במסגרת הליך פשיטת הרגל, [[חדש:נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]] מוכר את הנכסים של [[חדש:חייב בפשיטת רגל|החייב]] לצורך פירעון חלקי של חובות החייב  
+
| מידע  = במסגרת הליך פשיטת הרגל, [[נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]] מוכר את הנכסים של [[חייב בפשיטת רגל|החייב]] לצורך פירעון חלקי של חובות החייב  
| מידע2 = כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן [[חדש:דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] [[חדש:נושה בפשיטת רגל|לנושים]]  
+
| מידע2 = כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן [[דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] [[נושה בפשיטת רגל|לנושים]]  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
 
| חשוב  = על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
| חשוב 2 = אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]], לביטול הצו
+
| חשוב 2 = אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן [[צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]], לביטול הצו
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 20:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
| [[חדש:נכסי חייב בפשיטת רגל שלא ניתן למכור]]
+
| [[נכסי חייב בפשיטת רגל שלא ניתן למכור]]
| [[חדש:הגנת בית המגורים של החייב בפשיטת רגל]]
+
| [[הגנת בית המגורים של חייב בפשיטת רגל]]
 +
| [[מדריך לנושה בפשיטת רגל]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
מימוש נכסי [[חדש:חייב בפשיטת רגל]] הינו שלב בהליך פשיטת הרגל בו [[חדש:נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]] מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובות החייב באמצעות תשלום [[חדש:דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] [[חדש:נושה בפשיטת רגל|לנושים]].
+
מימוש נכסי [[חייב בפשיטת רגל]] הינו שלב בהליך פשיטת הרגל בו [[נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]], בפיקוח [[הכונס הרשמי]] ובית המשפט, מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובות החייב באמצעות תשלום [[דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] לנושים.
 
<!--
 
<!--
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 33: שורה 36:
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
  
==שלבי ההליך==
+
==נכסים שניתן למכור ולחלק==
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
+
* מלבד [[נכסי חייב בפשיטת רגל שלא ניתן למכור|נכסים שאסור לממש]], כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה:
===נכסים שניתן לחלק===
+
** כל נכס ששייך לחייב מתחילת פשיטת הרגל (מאז [[מעשה פשיטת רגל|מעשה פשיטת הרגל]] הראשון).
* מלבד [[חדש:נכסי חייב בפשיטת רגל שלא ניתן למכור|נכסים שאסור לממש]], כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה:
+
** כל נכס שרכש או שניתן לחייב עד [[צו הפטר בפשיטת רגל|להפטר]].
** כל נכס ששייך לחייב מתחילת פשיטת הרגל (מאז [[חדש:מעשה פשיטת רגל|מעשה פשיטת הרגל]] הראשון).
+
** '''כספי קופת גמל''' - הנאמן יכול לפדות כספי קומת גמל של החייב:
** כל נכס שרכש או שניתן לחייב עד [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|להפטר]].
 
** '''כספי קומת גמל''' - הנאמן יכול לפדות כספי קומת גמל של החייב:
 
 
*** רק באישור בית המשפט.  
 
*** רק באישור בית המשפט.  
 
*** לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
 
*** לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
שורה 45: שורה 46:
 
** '''כספי תכנית חיסכון''' - הנאמן יוכל לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם:
 
** '''כספי תכנית חיסכון''' - הנאמן יוכל לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם:
 
*** רק באישור הכונס הרשמי.
 
*** רק באישור הכונס הרשמי.
*** לאחר שניתנה לחייב הזמדנות להשמיע טענותיו.  
+
*** לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.  
** זכויות רכושיות שיש לחייב.
+
** זכויות רכושיות שיש לחייב, כגון זכות של החייב בחוזה או חוב שצד שלישי חב לחייב.
{{דוגמה| * זכות של החייב בחוזה.
+
** מיטלטלין (נכסים ניידים) שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו (בהסכמת הבעלים) והחייב היה ידוע כבעל המיטלטלין.
*חוב שצד שלישי חב לחייב.}}
+
** אם החייב זכאי לקבל [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)]], אזי בהתאם ל[http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/EmdotYoez/mashachneg.pdf הנחיית הכונס הרשמי] היא כי יש להימנע ממימוש המענק (מלבד לצורך תשלום [[הגשת תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת רגל|חוב מזונות]]).
** מיטלטין (נכסים ניידים) שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו (בהסכמת הבעלים) והחייב היה ידוע כבעל המיטלטלין.
 
** אם החייב זכאי לקבל מענק מדינה מכוח חוק מס הכנסה שלילי, [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/EmdotYoez/mashachneg.pdf הנחיית הכונס הרשמי] היא כי יש להימנע ממימוש המענק (מלבד לצורך תשלום [[חדש:הגשת תביעת חוב מזונות מחייב בפשיטת רגל|חוב מזונות]]).
 
  
 +
==שלבי ההליך==
 +
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 +
* פעולות הנאמן למימוש נכסי החייב נמצאות תחת פיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט.
 
===ביטול הענקות===
 
===ביטול הענקות===
* לנאמן יש סמכות, בהתקיים תנאים מסוימים, לבטל הענקות (מסירת נכסים) שנתן החייב לפני פשיטת הרגל, ולממש את הנכסים.
+
* הענקת נכס היא מסירת נכס בחינם או בעד סכום נמוך משוויו בתקופה שקדמה להליך פשיטת הרגל.
{{הערת עריכה|יש להרחיב בהתאם לסעיפים 96-101 לפקודה  (אפשר לראות גם גם בהליכי פש"ר באתר האפוטרופוס)|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 22.06.2015, 15:14 (IDT)}}
+
** הענקת נכס על ידי החייב אינה מחייבת קיומה של כוונת תרמית או כוונה להבריח נכסים מפני הנושים.
<!--
+
* לנאמן יש סמכות, בהתקיים תנאים מסוימים, לפנות לבית המשפט כדי לבטל הענקות שנתן החייב לפני פשיטת הרגל, ולממש את הנכסים.
 
+
* התנאים לביטול הענקה:
* ביטול הענקות יכול להתבצע ע"י כל בעל תפקיד (לא רק נאמן).
+
** אם ההענקה בוצעה '''עד שנתיים לפני מועד [[צו פשיטת רגל|פשיטת הרגל]]''' - ההענקה בטלה באופן אוטומטי.
* ס' 96(א) - מי שהעבירו לו צריך להוכיח את התנאים המצטברים - עשוי להיות רלוונטי לצדדים שלישיים בפש"ר
+
** אם ההענקה בוצעה '''בין שנתיים ל-10 שנים לפני מועד פשיטת הרגל''' - ההענקה תבוטל אם במועד ההעברה החייב כבר היה [[הגדרת חדלות פירעון#הגדרת "חדלות פירעון" בהליכים שנפתחו לפני 15.09.2019|חדל פירעון]] ולא היה ביכולותיו לשלם את חובותיו לנושיו גם ללא הרכוש אשר הועבר.
* תמורה בת ערך - עד 15% פחות ממחיר שוק - זה תנאי מצטבר בנוסף לתום לב
+
* ניתן לבטל הענקה אף אם הנכס המוענק אינו מוחזר אלא רק התמורה עבורו או נכס אחר שנרכש בתמורה לנכס המוענק.
* לא חייבת להיות כוונת תרמית לצורך ביטול הענקה - מספיק אחד מהרכיבים (חוסר תו"ל או היעדר תמורה בת ערך).
+
* '''חריגים לביטול הענקות''' - נסיבות בהן ההענקה לא תבוטל:
* שאלת חדלות הפירעון אינה רק מתי נכנס לפש"ר או קרס כלכלית - אלא מתי הנכסים לא יכלו לשלם את החובות (חוסר איזון בין נכסים וחובות) - זה רלוונטי לשאלת כשרות הפירעון של ס' 96(ב).\
+
** העברה בשל נישואין.
*96 (ב) - אם היה כשר פירעון, לא משנה העניין של תמורה בת ערך ותום לב.
+
** העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.
* דרישות התום לב ותמורה בת ערך - בהגדרה של הענקה בס' 96(ג)(2).
+
** מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.
* אם מקבל ההענקה הוא שותף עסקי או קרוב בעסק באיזשהו אופן לחייב - יש חזקה שהוא ידע את המצב הכספי של החייב.
 
* הפסיקה חלוקה במקרים בהם ניתנה תמורה בת ערך - אם לבטל בגלל חוסר תום לב או לא. כי אם מבטלים, יתכן ויהיה צורך להשיב את מה שניתן (את התמורה). העניין הזה לא ברור.
 
* תמורה ותום לב - דרישות מצטברות, (כלומר, מספיק שאחת מהן לא תתקיים).
 
* ביטול הענקה עוקב לנכס שנרכש בכסף מההענקה (למשל - אם בוטלה הענקה לגבי נכס שנמכר ובמקומו נקנה נכס אחר - ביטול ההענקה עוקב לנכס החדש).
 
* ביטול הענקות גובר על חוק יחסי ממון.
 
-->
 
  
 
===פעולות למימוש הנכסים===
 
===פעולות למימוש הנכסים===
שורה 83: שורה 79:
 
* הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לוותר על נכס מכביד.
 
* הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לוותר על נכס מכביד.
 
{{דוגמה| * מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים.
 
{{דוגמה| * מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים.
* מניות של חברות שלא נפרעו במלואם.
+
* מניות של חברות שלא נפרעו במלואן.
 
* חוזים ללא ריווח.
 
* חוזים ללא ריווח.
 
* נכס  שלא ניתן למכרו מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.}}
 
* נכס  שלא ניתן למכרו מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.}}
 
* מרגע שוויתר הנאמן על הנכס, לחייב אין בו זכויות וחובות.
 
* מרגע שוויתר הנאמן על הנכס, לחייב אין בו זכויות וחובות.
 +
{{דוגמה|1=
 +
* החייב הוא שותף בבעלות של חלקת מקרקעין קטנה שמיועדת לשימוש חקלאי.
 +
* בחלקה לא נעשה שימוש חקלאי שנים רבות, וגורמים שונים החלו לזרוק בה פסולת תעשייתית.
 +
* הנאמן מגיש לבית המשפט בקשת ויתור על המקרקעין כנכס מכביד, והבקשה מאושרת.
 +
* לאחר אישור הבקשה, לחייב אין זכויות במקרקעין (למשל, הוא לא יכול למכור או להשכיר את חלקו), ואין לו חובות במקרקעין (למשל, לשלם מס בגין החלקה או לפעול לסילוק הפסולת התעשייתית).}}
 
* אם צד שלישי נפגע כתוצאה מהוויתור, הוא נהיה לנושה של החייב, ויהיה לו חוב בר תביעה בפשיטת הרגל.
 
* אם צד שלישי נפגע כתוצאה מהוויתור, הוא נהיה לנושה של החייב, ויהיה לו חוב בר תביעה בפשיטת הרגל.
  
שורה 102: שורה 103:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* על החייב לשתף פעולה עם הנאמן במימוש נכסיו.
 
* על החייב לשתף פעולה עם הנאמן במימוש נכסיו.
* '''אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד [[חדש:חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|לחובת תום הלב]] ולהביא לביטול ההליך.'''
+
* '''אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד [[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|לחובת תום הלב]] ולהביא לביטול ההליך.'''
{{הטמעת כותרת|חדש:צו הפטר בפשיטת רגל#חובת חייב לסייע במימוש נכסים}}
+
* לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 +
{{הטמעת כותרת|צו הפטר בפשיטת רגל#חובת חייב לסייע במימוש נכסים}}
 +
* לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל==
 
==שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל==
שורה 117: שורה 122:
 
-->
 
-->
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [[חדש:פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 85, 129-96.
+
* [[פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 85, 129-96.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/skira.aspx?WPID=WPQ7&PN=4 הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
+
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/BankruptcyProceedings.aspx הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 +
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[ar:تصفية ممتلكات مدين عند الافلاس]]

גרסה אחרונה מ־22:15, 26 במרץ 2020

אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

במסגרת הליך פשיטת הרגל, הנאמן מוכר את הנכסים של החייב לצורך פירעון חלקי של חובות החייב
כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן דיבידנד לנושים
על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן צו הפטר, לביטול הצו


מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל הינו שלב בהליך פשיטת הרגל בו הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט, מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובות החייב באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.

נכסים שניתן למכור ולחלק

 • מלבד נכסים שאסור לממש, כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה:
  • כל נכס ששייך לחייב מתחילת פשיטת הרגל (מאז מעשה פשיטת הרגל הראשון).
  • כל נכס שרכש או שניתן לחייב עד להפטר.
  • כספי קופת גמל - הנאמן יכול לפדות כספי קומת גמל של החייב:
   • רק באישור בית המשפט.
   • לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
   • אם מדובר בכספי קופת גמל למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה, בית המשפט לא יאשר את פדיונם על ידי הנאמן.
  • כספי תכנית חיסכון - הנאמן יוכל לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם:
   • רק באישור הכונס הרשמי.
   • לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
  • זכויות רכושיות שיש לחייב, כגון זכות של החייב בחוזה או חוב שצד שלישי חב לחייב.
  • מיטלטלין (נכסים ניידים) שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו (בהסכמת הבעלים) והחייב היה ידוע כבעל המיטלטלין.
  • אם החייב זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), אזי בהתאם להנחיית הכונס הרשמי היא כי יש להימנע ממימוש המענק (מלבד לצורך תשלום חוב מזונות).

שלבי ההליך

 • פעולות הנאמן למימוש נכסי החייב נמצאות תחת פיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט.

ביטול הענקות

 • הענקת נכס היא מסירת נכס בחינם או בעד סכום נמוך משוויו בתקופה שקדמה להליך פשיטת הרגל.
  • הענקת נכס על ידי החייב אינה מחייבת קיומה של כוונת תרמית או כוונה להבריח נכסים מפני הנושים.
 • לנאמן יש סמכות, בהתקיים תנאים מסוימים, לפנות לבית המשפט כדי לבטל הענקות שנתן החייב לפני פשיטת הרגל, ולממש את הנכסים.
 • התנאים לביטול הענקה:
  • אם ההענקה בוצעה עד שנתיים לפני מועד פשיטת הרגל - ההענקה בטלה באופן אוטומטי.
  • אם ההענקה בוצעה בין שנתיים ל-10 שנים לפני מועד פשיטת הרגל - ההענקה תבוטל אם במועד ההעברה החייב כבר היה חדל פירעון ולא היה ביכולותיו לשלם את חובותיו לנושיו גם ללא הרכוש אשר הועבר.
 • ניתן לבטל הענקה אף אם הנכס המוענק אינו מוחזר אלא רק התמורה עבורו או נכס אחר שנרכש בתמורה לנכס המוענק.
 • חריגים לביטול הענקות - נסיבות בהן ההענקה לא תבוטל:
  • העברה בשל נישואין.
  • העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.
  • מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.

פעולות למימוש הנכסים

תפיסת נכסים

 • הנאמן יקח לרשותו:
  • את הפנקסים והמסמכים של החייב.
  • כל נכס מנכסי החייב שניתן למסירה ביד.
 • כל אדם המחזיק בנכס של החייב אשר הנאמן דורש שיימסר לו חייב לעשות זאת. אי מסירת נכס לנאמן מהווה עבירה.
 • על פי הוראת בית המשפט ניתן לתפוס נכסי חייב גם אם נדרש לשם כך לפרוץ למקום בו הנכס אמור להימצא.
 • בית המשפט עשוי להוציא צו חיפוש לביצוע על ידי שוטר או פקיד בית משפט כדי לאתר נכס מוסתר.

ויתור על נכס מכביד

 • הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לוותר על נכס מכביד.
דוגמה
 • מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים.
 • מניות של חברות שלא נפרעו במלואן.
 • חוזים ללא ריווח.
 • נכס שלא ניתן למכרו מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.
 • מרגע שוויתר הנאמן על הנכס, לחייב אין בו זכויות וחובות.
 • דוגמה
  • החייב הוא שותף בבעלות של חלקת מקרקעין קטנה שמיועדת לשימוש חקלאי.
  • בחלקה לא נעשה שימוש חקלאי שנים רבות, וגורמים שונים החלו לזרוק בה פסולת תעשייתית.
  • הנאמן מגיש לבית המשפט בקשת ויתור על המקרקעין כנכס מכביד, והבקשה מאושרת.
  • לאחר אישור הבקשה, לחייב אין זכויות במקרקעין (למשל, הוא לא יכול למכור או להשכיר את חלקו), ואין לו חובות במקרקעין (למשל, לשלם מס בגין החלקה או לפעול לסילוק הפסולת התעשייתית).
 • אם צד שלישי נפגע כתוצאה מהוויתור, הוא נהיה לנושה של החייב, ויהיה לו חוב בר תביעה בפשיטת הרגל.
 • מימוש וניהול נכסים

  • בסמכות הנאמן:
   • למכור את נכסי החייב, במכירה פומבית או כחוזה פרטי.
   • להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקים חלקים.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לנהל את עסקו של החייב, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי החייב ולהתגונן בהליך כאמור.
   • למנות את החייב להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או לנהל את עסקיו לטובת הנושים, או לעזור בכל דרך אחרת בניהול הנכסים.

  חשוב לדעת

  • על החייב לשתף פעולה עם הנאמן במימוש נכסיו.
  • אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד לחובת תום הלב ולהביא לביטול ההליך.
  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
  • חייב שקיבל הפטר חייב, על אף הפטרו לסייע לפי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם.
  • אי סיוע כאמור מהווה עבירה ועלול להביא לביטול ההפטר.
  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים