מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
מ (הפיכת קישורים בתיבות מידע לקישור נקי)
שורה 9: שורה 9:
 
|לוגו=
 
|לוגו=
 
|שיוך= [[משרד האוצר]]
 
|שיוך= [[משרד האוצר]]
|אתר= [http://www.mof.gov.il/Gimlaim לאתר מינהלת הגמלאות במשרד האוצר]
+
|אתר= http://www.mof.gov.il/Gimlaim
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|דואל= gimlaot@mof.gov.il
 
|דואל= gimlaot@mof.gov.il

גרסה מ־15:41, 25 באפריל 2019

הקדמה:

מינהלת הגמלאות של משרד האוצר היא הגוף האחראי מטעם שר האוצר והחשב הכללי על תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה.
כמו כן מהווה המינהלת זרועו של שר האוצר והחשב הכללי לביצוע תשלומי הסיוע השונים לקרנות הפנסיה ולמעסיקים, לביצוע הסכמי השכר, לניהול מערך הסליקה של ניכויי השכר לכלל עובדי המדינה, בהתאם למדיניות הממשלה.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
יפו 21, ירושלים
טלפון:
02-5016333
פקס:
02-5695337

תפקיד

 • מינהלת הגמלאות אחראית על קביעת הזכאות לגמלה ושיעורה, וכן מופקדת על תשלומי הגמלה – הן תשלומי הקיצבה החודשיים והן המענקים החד פעמיים מתוקף חוק שרות המדינה (גמלאות).
 • הטיפול במינהלת מתחיל לאחר קבלת ההודעה ממשרדי הממשלה ומנציבות שרות המדינה על פרישה צפויה לגמלאות.
 • התשלומים מבוצעים בכפיפות לחוק ועל פי הסכמי השכר וכללי המיסוי התקפים במועדי התשלומים השונים.
 • בנוסף, מטפלת מינהלת הגמלאות בנושאים רוחביים הקשורים בתשלומי הפנסיה ובטיפול בפנסיונרים, בין היתר:
  • התשלומים בגין "פתק צהוב" (תשלומים המועברים לקרנות הפנסיה הוותיקות בשל פערים בגובה הקצבה בעקבות שינוי שיטת חישוב השכר הקובע לפנסיה משיטת 3 שנים אחרונות לממוצע רב שנתי).
  • תשלומים להשוואת דין אלמן לאלמנה.
  • תשלומים אליהם התחייבה המדינה בהסדר קרנות הפנסיה הוותיקות.
  • תשלומים בגין הסיוע למעסיקים בגין העלאת גיל הפרישה מעבודה.

טיפול בפניות הציבור

 • ניתן לפנות אל המינהלת בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • קבלת קהל במשרדי המינהלת - קבלת קהל מתבצעת בימים שני וחמישי בלבד בין השעות 08:30-13:00 ברח' יפו 21, קומה 4 ירושלים. בקבלת הקהל ניתן לקבל שירותים מגוונים כגון קבלת טפסים, תלושי קצבה, מידע אישי בנוגע לניכויים בקצבה, תוספות ייחודיות, קצבאות שאירים, השתכרויות, גמלאות כפל וכו'. בקבלת הקהל יינתנו מידע וטפסים למקבל הקצבה בלבד.
  • פניה באמצעות הדוא"ל - ניתן לפנות אל המינהלת באמצעות דוא"ל gimlaot@mof.gov.il.
  • פניה באמצעות הטלפון - ניתן לפנות לקבלת מענה לכל עניין אל מוקד השירות הטלפוני של המינהלת שמספרו 02-5016333, בימים ראשון, שלישי ורביעי בלבד בין השעות 08:30 - 11:30.
  • פנייה באמצעות אתר האינטרנט של המינהלת - ניתן למלא טופס פנייה מקוון באתר האינטרנט.

נושאים וזכויות