(לינק לכתבה בכלכליסט)
מ (החלפת טקסט – " ." ב־".")
(44 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 +
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|גורם ממשל}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 +
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הוא הגוף הפועל במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ליישום חוקי העבודה במדינת ישראל.
 +
* המינהל מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל ולאכיפת חוקי עבודה, במטרה לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות.
 +
* '''מוקד ארצי לפניות הציבור - 1-800-354-354'''.
  
{{גורם ממשל/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים
 
| מידע = במשרד התמ"ת פועל מינהל ליישום ואכיפה של חוקי העבודה בישראל
 
| חשוב= ניתן להתלונן על הפרת חוקי עבודה בתא קולי 1-800-354-354
 
| חשוב2= ראו דרכים נוספות להתלונן [[מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת#דרכי התקשרות|בהמשך הדף]]
 
 
}}
 
}}
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הוא הגוף הפועל ב[[משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה]] ליישום חוקי העבודה במדינת ישראל. מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל ולאכיפת חוקי עבודה, במטרה לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות.
+
{{עצם העניין/סיום}}
{{גורם ממשל/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
{{גורם ממשל/תיבת מידע
 
+
|לוגו=
==סמכויות המינהל==
+
|שיוך= [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
 +
|תחומי עיסוק= [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
|אתר=https://www.gov.il/he/departments/Units//regularization-and-enforcement
 +
|דואל=
 +
|כתובת=
 +
|טלפון=
 +
|טלפונים נוספים=[http://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/RegularizationAndEnforcement.aspx ראו פרטי התקשרות באתר המינהל]
 +
}}
 +
== סמכויות המינהל ==
 
* למינהל הסדרה ואכיפה סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות, המופעלות באמצעות שלושה הליכים:  
 
* למינהל הסדרה ואכיפה סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות, המופעלות באמצעות שלושה הליכים:  
# מתן רישיונות והיתרים המחויבים עפ"י הוראת חוקי עבודה.
+
*# מתן רישיונות והיתרים המחויבים על-פי הוראת חוקי עבודה.
# הליך אכיפה מנהלי.  
+
*# הליך אכיפה מנהלי.  
# הליך אכיפה פלילי.
+
*# הליך אכיפה פלילי.
 
* למינהל סמכויות חקירה של הפרות על הוראות חוקי העבודה. מטרתו היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות והטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים, הטלת קנסות מנהליים והגשת כתבי אישום בהליכים פליליים.  
 
* למינהל סמכויות חקירה של הפרות על הוראות חוקי העבודה. מטרתו היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות והטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים, הטלת קנסות מנהליים והגשת כתבי אישום בהליכים פליליים.  
* ביוני 2012 נכנס לתוקפו [[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה|החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]]. חוק זה מעניק למשרד התמ"ת סמכויות להטיל סנקציות על מעסיקים או מזמיני שירותים אחרים, אשר מפרים את זכויות העובדים או את זכויות נותני השירות. (על הזכויות הנאכפות במסגרת חוק זה ראו להלן).
+
* ביוני 2012 נכנס לתוקפו [[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה|החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]]. חוק זה מעניק למשרד העבודה סמכויות להטיל סנקציות על מעסיקים או מזמיני שירותים אחרים, אשר מפרים את זכויות העובדים או את זכויות נותני השירות (על הזכויות הנאכפות במסגרת חוק זה ראו בהמשך).
  
==מבנה המינהל==
+
== מבנה המינהל ==
 
* מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה כולל שתי זרועות: זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי עבודה, תוך דגש על הפעלה ותיאום משולבים בין שתי הזרועות.
 
* מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה כולל שתי זרועות: זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי עבודה, תוך דגש על הפעלה ותיאום משולבים בין שתי הזרועות.
*פעולות המינהל הפליליות והמנהליות מלוות, מונחות ומטופלות ע"י הלשכה המשפטית של [[משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה]].
+
* פעולות המינהל הפליליות והמנהליות מלוות, מונחות ומטופלות על ידי הלשכה המשפטית של משרד העבודה.
  
==תפקיד המינהל==
+
== תפקיד המינהל ==
 
* שני תפקידיו העיקריים של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הם:
 
* שני תפקידיו העיקריים של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הם:
:* הסדרת שוק העבודה, בין היתר באמצעות מתן רשיונות והיתרים הנדרשים על פי החוק (באצעות '''אגף ההסדרה''').
+
** הסדרת שוק העבודה, בין היתר באמצעות מתן רשיונות והיתרים הנדרשים על פי החוק (באמצעות '''אגף ההסדרה''').
:* פיקוח ואכיפה של חוקי העבודה, בין היתר על ידי הטלת סנקציות (קנסות והגשת כתבי אישום פליליים) על מעסיקים או מזמיני שירותים העוברים על הוראות חוקי העבודה ופוגעים בזכויות העובדים (באמצעות '''אגף האכיפה''').
+
** פיקוח ואכיפה של חוקי העבודה, בין היתר על ידי הטלת סנקציות (קנסות והגשת כתבי אישום פליליים) על מעסיקים או מזמיני שירותים העוברים על הוראות חוקי העבודה ופוגעים בזכויות העובדים (באמצעות '''אגף האכיפה''').
 +
 
 +
== דרכי יצירת קשר == <!-- הכותרת מוטמעת בערך "פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה"  -->
 +
* '''לרשימה המלאה של הטלפונים, ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/RegularizationAndEnforcement.aspx אתר מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה]'''.
 +
=== מוקד ארצי לפניות הציבור ===
 +
* ניתן לפנות למוקד הארצי לפניות הציבור של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה באמצעות:
 +
** תא קולי לתלונות: 1-800-354-354
 +
<!--** טלפון: 03-7347839/49/50 או 2570*
 +
** פקס: 03-6828690 -->
 +
** דוא"ל: Report.Achifa@economy.gov.il
 +
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/ReportWorkViolation.aspx למידע נוסף על הדרכים להגשת תלונה].
 +
 
 +
== נושאים בהם עוסק המינהל ==
 +
* המינהל עוסק בהסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, שתכליתם להגן על זכויות העובדים. בין היתר הוא אחראי על הנושאים הבאים:
 +
** [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
** [[שכר מינימום]]
 +
** [[מועד תשלום השכר]]
 +
** [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה]]
 +
** [[חופשה שנתית]]
 +
** [[נשים עובדות]]
 +
** [[תעסוקת נוער]]
 +
** [[עובדי קבלן כוח אדם]]
 +
** [[עובדים זרים]]
 +
** [[זכויות מלצרים ועובדי אירועים]]
 +
** [[עובדי חברות ניקיון ותחזוקה]]
 +
** [[עובדי שמירה ואבטחה]]
  
==נושאים בהם עוסק המינהל==
+
== החוקים הנאכפים על ידי אגף האכיפה == <!-- יש הפנייה לכותרת מסעיף מי זכאי בערך "פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה"  -->
* המינהל עוסק בהסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, שתכליתם להגן על זכווית העובדים. בין היתר הוא אחראי על הנושאים הבאים:
+
* אגף האכיפה עוסק בחקירה פלילית של עבירות על הוראות חוקי העבודה. האגף פותח תיקי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות, ובסמכותו להטיל קנסות מינהליים כנגד מעסיקים מפירי חוק. במקרים חמורים התיקים מועברים לתובעים פליליים במשרד העבודה והרווחה, אשר מחליטים על הגשת כתבי אישום.
:* [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
:* [[שכר מינימום]]
 
:* [[מועד תשלום השכר]]
 
:* [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה]]
 
:* [[חופשה שנתית]]
 
:* [[נשים עובדות]]
 
:* [[תעסוקת נוער]]
 
:*[[זכויות עובדי קבלן]]
 
:* [[עובדים זרים]]
 
:*[[זכויות מלצרים ועובדי אירועים]]
 
:*[[זכויות עובדי חברות נקיון]]
 
:*[[זכויות עובדי שמירה ואבטחה]]
 
==החוקים הנאכפים על ידי אגף האכיפה==
 
* אגף האכיפה עוסק בחקירה פלילית של עבירות על הוראות חוקי העבודה. האגף פותח תיקי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות, ובסמכותו להטיל קנסות מינהליים כנגד מעסיקים מפירי חוק. במקרים חמורים התיקים מועברים לתובעים פליליים במשרד התמ"ת, אשר מחליטים על הגשת כתבי אישום.
 
 
*החוקים שנאכפים על ידי האגף הם:
 
*החוקים שנאכפים על ידי האגף הם:
:* [[חוק שכר מינימום]]
+
** [[חוק שכר מינימום]]
:* [[חוק עבודת הנוער]]
+
** [[חוק עבודת הנוער]]
:* [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]]
+
** [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]]
:* [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]] - פרק 8 הפלייה בתעסוקה בלבד
+
** [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]] - פרק 8 הפלייה בתעסוקה בלבד
:* [[חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)]]
+
** [[חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)]]
:* [[חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות]] - מתן אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד בלבד.
+
** [[חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות]] - מתן אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד בלבד
:* [[חוק שעות עבודה ומנוחה]]
+
** [[חוק שעות עבודה ומנוחה]]
:* [[חוק חופשה שנתית]]
+
** [[חוק חופשה שנתית]]
:* [[חוק למניעת הטרדה מינית]]
+
** [[חוק למניעת הטרדה מינית]]
:* [[חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)]] - שירות מילואים בלבד
+
** [[חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)]] - שירות מילואים בלבד
:* [[חוק עבודת נשים]]
+
** [[חוק עבודת נשים]]
:* חוק קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.
+
** חוק קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.
:* חוק שירות התעסוקה, (לשכות פרטיות), התשי"ט – 1959 .
+
** חוק שירות התעסוקה, (לשכות פרטיות), התשי"ט – 1959.
:* [[חוק הסכמים קיבוציים]]
+
** [[חוק הסכמים קיבוציים]]
:* [[חוק הגנת השכר]] - סעיף 26 בלבד
+
** [[חוק הגנת השכר]] - סעיף 26 בלבד
:* חוק מידע גנטי, התשס"א – 2000 - סעיף 29 בלבד
+
** חוק מידע גנטי, התשס"א – 2000 - סעיף 29 בלבד
:* [[חוק הגנה על עובדים בשעת חירום]]
+
** [[חוק הגנה על עובדים בשעת חירום]]
:* [[חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)]]
+
** [[חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)]]
:* [[חוק עובדים זרים]]
+
** [[חוק עובדים זרים]]
  
==הזכויות הנאכפות על ידי המינהל מכוח ה[[חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]] ==
+
==הזכויות הנאכפות על ידי המינהל מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ==
 
* לרשימת הזכויות הנאכפות על-ידי היחידה ראו [[זכויות מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]].
 
* לרשימת הזכויות הנאכפות על-ידי היחידה ראו [[זכויות מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה]].
  
==דרכי התקשרות==
 
* אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה ניתן לפנות בדרכים הבאות:
 
 
===פניה לאגף אכיפת חוקי עבודה===
 
*כתובת: דרך שלמה (סלאמה) 53, תל אביב
 
*תא קולי לתלונות: 1-800-354-354
 
*טל': 03-7347164     
 
*פקס: 03-6828690
 
*דוא"ל: [mailto:Achifa-ma@moital.gov.il Achifa-ma@moital.gov.il]
 
 
===פניה לאגף הסדרה – רשיונות והיתרים===
 
*כתובת: דרך מנחם בגין 86 (בית ליאו גולדברג), תל אביב
 
*טל': 03-7347426 פקס: 03-5611350
 
*דוא"ל: [mailto:Hasdara@moital.gov.il Hasdara@moital.gov.il]
 
*כמו כן, מתקבלות פניות בפקס 03-5617513, 03-5611350, ובטלפון:  03-7347424/25/29/35 בימים א'- ה' בין השעות 14:00 – 15:30 בלבד
 
 
(לרשימה המלאה של הטלפונים, כתובות דוא"ל ומועדי קבלת קהל ראו ב[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/81F8F106-CBDE-4B1B-99AB-B8B28A1B995E.htm אתר המינהל]).
 
 
<!--
 
<!--
==ארגוני סיוע==
+
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
==מקורות==
+
==Metadata==
* [http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=1697&cid=4 אכיפת חוקי העבודה במשרד התמ"ת] באתר [[שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח]].
 
* [http://www.chamber.org.il/content.aspx?code=18432 תמצית החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, באתר לשכת המסחר בתל אביב].
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{גורם ממשל/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{גורם ממשל/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{גורם ממשל/תיבת מידע
 
|לוגו=[[קובץ:לוגו מינהל הסרה ואכיפה.jpg|100px]]
 
|שיוך=
 
|תחומי עיסוק= [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
|אתר= [http://www.moit.gov.il/NR/exeres/81F8F106-CBDE-4B1B-99AB-B8B28A1B995E.htm אתר מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה]
 
|דואל= Achifa-ma@moital.gov.il
 
|כתובת=דרך שלמה (סלאמה) 53, תל אביב
 
|טלפון=[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/96B2A8E3-2649-4476-BF05-02753E377EAE.htm ראו פרטי התקשרות באתר המינהל]
 
}}
 
{{פורטל/חדשות
 
| 1 = 20.01.2013, כלכליסט: '''[http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3593427,00.html התמ"ת בדק את זכויות העובדים במסעדות: "הכי קל לפגוע בהם"]'''
 
| 2 = 18.06.2012, גלובס: [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000758021 '''בשורה לעובדים: החוק להגברת אכיפת דיני עבודה נכנס לתוקף''']
 
| 3 = 18.06.2012, Ynet: [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4243832,00.html '''החוק להגברת אכיפת דיני העבודה: מי מרוויח?''']
 
}}
 
 
 
{{גורם ממשל/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:ממשל]]  
 
[[קטגוריה:ממשל]]  
שורה 120: שורה 94:
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים זרים]]
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים זרים]]
 
[[קטגוריה:עובדים זרים]]
 
[[קטגוריה:עובדים זרים]]
[[קטגוריה:זכויות עובדי קבלן]]  
+
[[קטגוריה:עובדי קבלן כוח אדם]]  
 
[[קטגוריה:עובדי קבלן]]
 
[[קטגוריה:עובדי קבלן]]
[[קטגוריה:זכויות עובדי חברות נקיון]]
+
[[קטגוריה:עובדי חברות ניקיון ותחזוקה]]
[[קטגוריה:זכויות עובדי שמירה ואבטחה]]
+
[[קטגוריה:עובדי שמירה ואבטחה]]
 
[[קטגוריה:זכויות מלצרים ועובדי אירועים]]
 
[[קטגוריה:זכויות מלצרים ועובדי אירועים]]
 
[[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]]
 
[[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]]
 +
 +
[[ar:دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل]]

גרסה מ־15:53, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הוא הגוף הפועל במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ליישום חוקי העבודה במדינת ישראל.

 • המינהל מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל ולאכיפת חוקי עבודה, במטרה לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות.
 • מוקד ארצי לפניות הציבור - 1-800-354-354.

סמכויות המינהל

 • למינהל הסדרה ואכיפה סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות, המופעלות באמצעות שלושה הליכים:
  1. מתן רישיונות והיתרים המחויבים על-פי הוראת חוקי עבודה.
  2. הליך אכיפה מנהלי.
  3. הליך אכיפה פלילי.
 • למינהל סמכויות חקירה של הפרות על הוראות חוקי העבודה. מטרתו היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות והטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים, הטלת קנסות מנהליים והגשת כתבי אישום בהליכים פליליים.
 • ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. חוק זה מעניק למשרד העבודה סמכויות להטיל סנקציות על מעסיקים או מזמיני שירותים אחרים, אשר מפרים את זכויות העובדים או את זכויות נותני השירות (על הזכויות הנאכפות במסגרת חוק זה ראו בהמשך).

מבנה המינהל

 • מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה כולל שתי זרועות: זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי עבודה, תוך דגש על הפעלה ותיאום משולבים בין שתי הזרועות.
 • פעולות המינהל הפליליות והמנהליות מלוות, מונחות ומטופלות על ידי הלשכה המשפטית של משרד העבודה.

תפקיד המינהל

 • שני תפקידיו העיקריים של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הם:
  • הסדרת שוק העבודה, בין היתר באמצעות מתן רשיונות והיתרים הנדרשים על פי החוק (באמצעות אגף ההסדרה).
  • פיקוח ואכיפה של חוקי העבודה, בין היתר על ידי הטלת סנקציות (קנסות והגשת כתבי אישום פליליים) על מעסיקים או מזמיני שירותים העוברים על הוראות חוקי העבודה ופוגעים בזכויות העובדים (באמצעות אגף האכיפה).

דרכי יצירת קשר

מוקד ארצי לפניות הציבור

נושאים בהם עוסק המינהל

החוקים הנאכפים על ידי אגף האכיפה

הזכויות הנאכפות על ידי המינהל מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה