תבנית:גורם ממשל/תחילת טור ימני

במשרד התמ"ת פועל מינהל ליישום ואכיפה של חוקי העבודה בישראל
ניתן להתלונן על הפרת חוקי עבודה בתא קולי 1-800-354-354
ראו דרכים נוספות להתלונן בהמשך הדף

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הוא הגוף הפועל במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ליישום חוקי העבודה במדינת ישראל. מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל ולאכיפת חוקי עבודה, במטרה לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. תבנית:גורם ממשל/סיום הקדמה

סמכויות המינהל

 • למינהל הסדרה ואכיפה סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות, המופעלות באמצעות שלושה הליכים:
 1. מתן רישיונות והיתרים המחויבים עפ"י הוראת חוקי עבודה.
 2. הליך אכיפה מנהלי.
 3. הליך אכיפה פלילי.
 • למינהל סמכויות חקירה של הפרות על הוראות חוקי העבודה. מטרתו היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות והטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים, הטלת קנסות מנהליים והגשת כתבי אישום בהליכים פליליים.
 • ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. חוק זה מעניק למשרד התמ"ת סמכויות להטיל סנקציות על מעסיקים או מזמיני שירותים אחרים, אשר מפרים את זכויות העובדים או את זכויות נותני השירות. (על הזכויות הנאכפות במסגרת חוק זה ראו להלן).

מבנה המינהל

 • מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה כולל שתי זרועות: זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי עבודה, תוך דגש על הפעלה ותיאום משולבים בין שתי הזרועות.
 • פעולות המינהל הפליליות והמנהליות מלוות, מונחות ומטופלות ע"י הלשכה המשפטית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

תפקיד המינהל

 • שני תפקידיו העיקריים של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה הם:
 • הסדרת שוק העבודה, בין היתר באמצעות מתן רשיונות והיתרים הנדרשים על פי החוק (באצעות אגף ההסדרה).
 • פיקוח ואכיפה של חוקי העבודה, בין היתר על ידי הטלת סנקציות (קנסות והגשת כתבי אישום פליליים) על מעסיקים או מזמיני שירותים העוברים על הוראות חוקי העבודה ופוגעים בזכויות העובדים (באמצעות אגף האכיפה).

נושאים בהם עוסק המינהל

 • המינהל עוסק בהסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, שתכליתם להגן על זכווית העובדים. בין היתר הוא אחראי על הנושאים הבאים:

החוקים הנאכפים על ידי אגף האכיפה

 • אגף האכיפה עוסק בחקירה פלילית של עבירות על הוראות חוקי העבודה. האגף פותח תיקי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות, ובסמכותו להטיל קנסות מינהליים כנגד מעסיקים מפירי חוק. במקרים חמורים התיקים מועברים לתובעים פליליים במשרד התמ"ת, אשר מחליטים על הגשת כתבי אישום.
 • החוקים שנאכפים על ידי האגף הם:

הזכויות הנאכפות על ידי המינהל מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

דרכי התקשרות

 • אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי העבודה ניתן לפנות בדרכים הבאות:

פניה לאגף אכיפת חוקי עבודה

 • כתובת: דרך שלמה (סלמה) 53, תל אביב
 • תא קולי לתלונות: 1-800-354-354
 • טל': 03-7347164
 • פקס: 03-6828690
 • דוא"ל: Achifa-ma@moital.gov.il

פניה לאגף הסדרה – רשיונות והיתרים

 • כתובת: דרך מנחם בגין 86 (בית ליאו גולדברג), תל אביב
 • טל': 03-7347426 פקס: 03-5611350
 • דוא"ל: Hasdara@moital.gov.il
 • כמו כן, מתקבלות פניות בפקס 03-5617513, 03-5611350, ובטלפון: 03-7347424/25/29/35 בימים א'- ה' בין השעות 14:00 – 15:30 בלבד

(לרשימה המלאה של הטלפונים, כתובות דוא"ל ומועדי קבלת קהל ראו באתר המינהל).

מקורות

תבנית:גורם ממשל/סיום טור ימני

תבנית:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי

פרטים

כתובת רשמית:
דרך שלמה (סלמה) 53, תל אביב


תבנית:גורם ממשל/סיום טור שמאלי