מ (עדכון עיצוב - טפסים)
מ (הגדרת סוג ערך)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}

גרסה מ־22:42, 1 באפריל 2014

הקדמה:

כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או אפוטרופוסו
בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • לפי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).
 • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י מיופה כוח שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י אפוטרופוס לגוף המטופל שממנה בית המשפט.

הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטורפסות

 • ייפוי כוח:
 • לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, חולה יכול למנות לעצמו בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.
 • מינוי זה נעשה ע"י המטופל רק כשהוא צלול ומבין את משמעות ייפוי הכוח, והוא נועד למצב עתידי צפוי או לא צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול הרפואי.
 • להרחבה בעניין ייפוי הכוח, ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.
 • אפוטרופוס
 • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך בהסכמה מדעת, אך המטופל אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
 • המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. בית המשפט הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.
 • ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל כאשר:
 • אצל המטפל מתעורר ספק לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
 • המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן:
 • מחלת נפש
 • מצב דמנטי
 • ליקוי שכלי
 • מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה.

מי ממונה כאפוטרופוס

הגשת בקשה למינוי

מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אישפוז ממושך

 • כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי או אחר (אך לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), או זקוק לסידור מוסדי, או לטיפול בכל עניין אחר, אך מצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, על הגורם המטפל במסגרת המוסד לאשפוז ממושך, לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.
 • כאשר אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.
 • האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד- מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
 • המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בסעיף הגשת הבקשה למינוי.
 • הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלבנטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
 • הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.

מינוי אפוטורופוס במקרים דחופים

 • במקרים דחופים, מלבד המסמכים הרגילים הדרושים בהגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, יש צורך במסמכים הבאים:
 1. חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך ע"י רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע של הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
 2. חוות דעת רופא מומחה לעניין הכשרות לקבל החלטות לענייני גוף (נספח 1 בחוזר מנהל רפואה)- נדרשת כאשר אצל המטפל מתעורר ספק באשר לתובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
 • על הרופא לבדוק את המטופל לאחר קבלת ההחלטה על הצורך בביצוע הפרוצדורה הרפואית.
 • במקרים מסוימים ניתן להסתפק בתעודה אחת באישור היועץ המשפטי לממשלה.
 • כאשר אין מועמד מתאים למינוי אפוטרופוס או שהאפוטרופוס שמונה בעבר אינו מתאים, ניתן לפנות לבית המשפט לאישור ביצוע טיפול רפואי. במקרה זה הבקשה תוגש ע"י בא כוח היועץ המשפטי או ע"י צד מעוניין.

חשוב לדעת

 • חוק זכויות החולה קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמא, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
 • בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטורפוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/סיום טור שמאלי