(תיקון קישורים)
(33 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
 
| מידע  = כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או אפוטרופוסו
+
| חשוב  = במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או האפוטרופוס שלו
 
| חשוב2 = בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר
 
| חשוב2 = בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו שאלות ותשובות באתר [http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/faq.aspx משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{טפסים
*לפי [[חוק זכויות החולה]], לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי| הסכמה מדעת]] (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_to_appoint_guardian/he/בקשה%20למינוי%20אפוטרופוס%20לגוף%20ורכוש%20%20-%20מהדורה%20שניה%20-%20250.pdf בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף / רכוש זמני או קבוע]
*כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|מיופה כוח]] שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י '''[[אפוטרופסות חלקית|אפוטרופוס לגוף]]''' המטופל שממנה בית המשפט.
+
| 2 = [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention.pdf בקשה למינוי אפוטרופוס- התערבות רפואית דחופה]
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[אפוטרופסות]]
 +
| [[בריאות ומחלות]]
 +
| [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]]
 +
| [[בית חולים - אישפוז ומרפאות חוץ]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
לפי [[חוק זכויות החולה]], לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי| הסכמה מדעת]] (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).
 +
*כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י [[ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד|מיופה כוח]] שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י '''[[אפוטרופסות חלקית|אפוטרופוס לגוף]]''' המטופל שממנה בית המשפט.
  
 
==הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטורפסות==
 
==הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטורפסות==
'''ייפוי כוח'''<br />
+
* '''ייפוי כוח''':
*לפי סעיף 16 ל[[חוק זכויות החולה]], חולה יכול למנות '''לעצמו''' בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.  
+
** לפי סעיף 16 ל[[חוק זכויות החולה]], חולה יכול למנות '''לעצמו''' בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.  
*מינוי זה נעשה ע"י המטופל רק כשהוא '''צלול''' ומבין את משמעות ייפוי הכוח, והוא נועד למצב עתידי צפוי או לא צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול הרפואי.  
+
** מינוי זה נעשה על-ידי המטופל רק כשהוא '''צלול''' ומבין את משמעות ייפוי הכוח, והוא נועד למצב עתידי צפוי או לא צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול הרפואי.  
*להרחבה בעניין ייפוי הכוח, ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].
+
** להרחבה בעניין ייפוי הכוח, ראו [[ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד]].
 
+
* '''אפוטרופוס''':
'''אפוטרופוס'''<br />
+
** כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|בהסכמה מדעת]], אך המטופל '''אינו מסוגל לדאוג לענייניו''', יש צורך במינוי [[אפוטרופוס]] שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
*כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|בהסכמה מדעת]], אך המטופל '''אינו מסוגל לדאוג לענייניו''', יש צורך במינוי [[אפוטרופוס]] שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
+
** המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. '''בית המשפט''' הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.  
*המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. '''בית המשפט''' הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.  
+
* '''ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל במקרים הבאים:'''
 
+
** כאשר מתעורר ספק אצל המטפל לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
'''ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל כאשר:'''
+
** כאשר המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר ממצבים אלה:
* אצל המטפל מתעורר ספק לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
+
*** מחלת נפש
* המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן:
+
*** מצב דמנטי
:*מחלת נפש
+
*** ליקוי שכלי
:*מצב דמנטי
+
*** מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה
:*ליקוי שכלי
 
:*מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה.
 
  
 
==מי ממונה כאפוטרופוס==
 
==מי ממונה כאפוטרופוס==
{{הטמעת כותרת|אפוטרופוס#מי מתמנה כאפוטרופוס}}
+
{{הטמעת כותרת|אפוטרופוס#מי ממונה כאפוטרופוס}}
 
 
 
== הגשת בקשה למינוי==
 
== הגשת בקשה למינוי==
ראו [[מינוי אפוטרופוס]]
+
* לפרטים אודות הליך המינוי, ראו [[מינוי אפוטרופוס]].
  
==מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אישפוז ממושך==
+
==מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אשפוז ממושך==
*כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי או אחר (אך לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), או זקוק לסידור מוסדי, או לטיפול בכל עניין אחר, אך מצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, '''על הגורם המטפל''' במסגרת המוסד לאשפוז ממושך, לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.  
+
* במקרה שמטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי (לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), לסידור מוסדי או לטיפול בכל עניין אחר ומצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, '''על הגורם המטפל''' במסגרת המוסד לאשפוז ממושך לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.  
*כאשר אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, '''על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.'''
+
* אם אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, '''על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.'''
* '''האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי''' במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד- מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
+
* '''האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי''' במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד - מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
*המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בסעיף הגשת הבקשה למינוי.
+
* המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בהליך [[מינוי אפוטרופוס]].
* הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלבנטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
+
* הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלוונטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
 
* הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.
 
* הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_to_appoint_guardian/he/בקשה%20למינוי%20אפוטרופוס%20לגוף%20ורכוש%20%20-%20מהדורה%20שניה%20-%20250.pdf לטפסים ולמסמכים הנדרשים] לצורך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס.
==מינוי אפוטורופוס במקרים דחופים==
+
 
*במקרים דחופים, מלבד המסמכים הרגילים הדרושים בהגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, יש צורך במסמכים הבאים:
+
==מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים== <!-- יש הפנייה מהערך "מינוי אפוטרופוס" סעיף "הגשת הבקשה למינוי" -->
#חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך ע"י רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע של הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
+
* במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה, ניתן לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע.
#חוות דעת רופא מומחה לעניין הכשרות לקבל החלטות לענייני גוף - נדרשת כאשר אצל המטפל מתעורר ספק באשר לתובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
+
* הבקשה תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/Request-to-appoint-custodian-urgent-medical-procedure.pdf טופס בקשה למינוי אפוטרופוס - התערבות רפואית דחופה].
*על הרופא לבדוק את המטופל לאחר קבלת ההחלטה על הצורך בביצוע הפרוצדורה הרפואית.
+
* יש למלא את טופס הבקשה, לחתום על [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention.pdf#page=3 התצהיר] ולאמת אותו אצל עורך דין.
*במקרים מסוימים ניתן להסתפק בתעודה אחת באישור היועץ המשפטי לממשלה.
+
* לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
*כאשר אין מועמד מתאים למינוי אפוטרופוס או שהאפוטרופוס שמונה בעבר אינו מתאים, ניתן לפנות לבית המשפט לאישור ביצוע טיפול רפואי. במקרה זה הבקשה תוגש ע"י בא כוח היועץ המשפטי או ע"י צד מעוניין.
+
** חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך על-ידי רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
+
** אם מדובר במקרים דחופים אחרים כגון טיפול כספי דחוף או החלפת מיקום לאדם שזקוק אפוטרופוס יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים שמפרטים את דחיפות הבקשה.
 +
** תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (ראו בהמשך ל[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention.pdf#page=5  טופס הבקשה]).
 +
** כתבי הסכמה חתומים על ידי בני משפחה מקרבה ראשונה (ראו בהמשך ל[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention.pdf#page=6  טופס הבקשה]).
 +
** דו"ח סוציאלי.
 +
* יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למזכירות בית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום הימצאו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.
 +
 
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* [[חוק זכויות החולה]] קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמא, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו '''[[הסכמה מדעת לטיפול רפואי]]'''.  
+
* [[חוק זכויות החולה]] קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמה, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו '''[[הסכמה מדעת לטיפול רפואי]]'''.  
* בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטורפוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.
+
* בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטרופוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.
<!--== תקדימים משפטיים ==
+
<!--== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
== חקיקה ונהלים ==
*[http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2006.pdf חוזר מנהל רפואה 10/2006 בעניין מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/ או רכושו במסגרת אשפוז ממושך]
+
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
*[http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1801&lang=HEB חוזר מנהל רפואה 31/99 בעניין פניה דחופה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה רפואית] (מתוך אתר "אביליקו")
+
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2006.pdf חוזר מנהל רפואה מס' 10/2006 מיום 04.06.2006] - מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/או רכושו במסגרת אשפוז ממושך.
*משרד המשפטים: [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/9.pdf דף הסבר לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף / רכוש]
+
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr31_1999.pdf חוזר מנהל רפואה מס' 31/99 מיום 18.08.1999] - פנייה דחופה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס על גוף או לצורך אישור פעולה רפואית.
 
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2004.pdf חוזר מינהל הרפואה 30/2004 מיום 11.07.2004]] - ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל.
 
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr30_2004.pdf חוזר מינהל הרפואה 30/2004 מיום 11.07.2004]] - ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל.
  
== מקורות ==
+
==הרחבות ופרסומים==
*הערך נכתב במקור ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]]
+
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Documents/apac.pdf הנחיות לאפוטרופוס לעניינים אישיים] (ענייני גוף) באתר משרד המשפטים
 
+
* [https://campus.gov.il/courses/course-v1:Justice+Justice001+2017_1/about הדרכה לאפוטרופסים] - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[אפוטרופסות]]
 
| [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]]
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[בית חולים - אישפוז ומרפאות חוץ]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
+
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי [[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]].
  
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בית חולים]]
 
[[קטגוריה:בית חולים]]
שורה 100: שורה 102:
 
[[קטגוריה:החולה הנתמך (חולה שיקומי, חולה סיעודי וחולה תשוש)]]
 
[[קטגוריה:החולה הנתמך (חולה שיקומי, חולה סיעודי וחולה תשוש)]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 +
 +
[[en:Appointing a Guardian for a Patient]]

גרסה מ־08:31, 10 באפריל 2019

הקדמה:

כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או האפוטרופוס שלו
בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר
לפרטים נוספים ראו שאלות ותשובות באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

לפי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).

 • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י מיופה כוח שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י אפוטרופוס לגוף המטופל שממנה בית המשפט.

הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטורפסות

 • ייפוי כוח:
  • לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, חולה יכול למנות לעצמו בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.
  • מינוי זה נעשה על-ידי המטופל רק כשהוא צלול ומבין את משמעות ייפוי הכוח, והוא נועד למצב עתידי צפוי או לא צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול הרפואי.
  • להרחבה בעניין ייפוי הכוח, ראו ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.
 • אפוטרופוס:
  • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך בהסכמה מדעת, אך המטופל אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
  • המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. בית המשפט הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.
 • ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל במקרים הבאים:
  • כאשר מתעורר ספק אצל המטפל לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
  • כאשר המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר ממצבים אלה:
   • מחלת נפש
   • מצב דמנטי
   • ליקוי שכלי
   • מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה

מי ממונה כאפוטרופוס

 • על-פי החוק, לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
  • כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
  • תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
  • האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
  • ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, שהוקמה כדי להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

הגשת בקשה למינוי

מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אשפוז ממושך

 • במקרה שמטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי (לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), לסידור מוסדי או לטיפול בכל עניין אחר ומצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, על הגורם המטפל במסגרת המוסד לאשפוז ממושך לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.
 • אם אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.
 • האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד - מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
 • המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בהליך מינוי אפוטרופוס.
 • הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלוונטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
 • הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.
 • לטפסים ולמסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים

 • במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה, ניתן לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס - התערבות רפואית דחופה.
 • יש למלא את טופס הבקשה, לחתום על התצהיר ולאמת אותו אצל עורך דין.
 • לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך על-ידי רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
  • אם מדובר במקרים דחופים אחרים כגון טיפול כספי דחוף או החלפת מיקום לאדם שזקוק אפוטרופוס יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים שמפרטים את דחיפות הבקשה.
  • תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
  • כתבי הסכמה חתומים על ידי בני משפחה מקרבה ראשונה (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
  • דו"ח סוציאלי.
 • יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למזכירות בית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום הימצאו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

חשוב לדעת

 • חוק זכויות החולה קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמה, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
 • בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטרופוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.