הקדמה:

מיצוי כושר השתכרות הוא תנאי הכרחי לזכאות להירשם לרכישת דירה במסלול "מחיר למשתכן" בפרויקטים לציבור הכללי
בפרויקטים המיועדים לציבור הדתי, מיצוי כושר השתכרות אינו תנאי הכרחי אלא מעניק תוספת ניקוד למבקש
למידע על המסלול לציבור הכללי ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
למידע על המסלול לציבור הדתי ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • מיצוי כושר השתכרות הוא תנאי הכרחי לקבלת האישור בפרויקטים במסלול "מחיר למשתכן" לציבור הכללי.
 • בפרויקטים המיועדים לציבור הדתי, מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי הכרחי, אלא מעניק תוספת ניקוד למבקש.
 • מיצוי כושר השתכרות נבחן על פני שלושה חודשים.
 • הגדרת מיצוי כושר השתכרות שונה בפרויקטים לציבור הכללי ובפרויקטים לציבור הדתי.

מיצוי כושר השתכרות בפרויקטים לציבור הכללי

יחיד מגיל 35 ועד גיל 67

 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים ייחשב כמי שמיצה את כושר ההשתכרות:
 • עובד במשרה של 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • מתקיים מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי:

זוגות עם ילדים או בלי ילדים

 • מי שעונה על אחד התנאים הבאים ייחשב כמי שממצה את כושר ההשתכרות:
 • שני בני הזוג עובדים -
 • זוגות שהמציאו מסמכים בשנת 2013 נדרשים לעמוד בהיקף מצטבר של 110% משרה לפחות.
 • זוגות שהמציאו או ימציאו מסמכים בשנת 2014 נדרשים לעמוד בהיקף מצטבר של 120% משרה לפחות.
 • זוגות שימציאו מסמכים בשנת 2015 נדרשים לעמוד בהיקף מצטבר של 125% משרה לפחות.
 • משפחה המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בפסקה העוסקת ביחידים מגיל 37 ועד גיל 65), כולל מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

משפחה חד-הורית

 • הורה יחידני שעונה על אחד התנאים הבאים, ייחשב כמי שממצה את כושר ההשתכרות:
 • עובד/ת ובחזקתו/ה ילד אחד לפחות עד גיל 10 – היקף המשרה 50% לפחות ממשרה מלאה.
 • עובד/ת והילד/ים שבחזקתו/ה מעל גיל 10 – היקף המשרה 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • משפחה חד הורית המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בפסקה העוסקת ביחידים מגיל 37 ועד גיל 65), כולל קצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה, בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

מיצוי כושר השתכרות בפרויקטים לציבור הדתי

 • מיצוי כושר השתכרות אינו תנאי הכרחי לקבלת האישור בפרויקטים המיועדים לציבור הדתי אלא מחושב לצורך תוספת ניקוד בלבד.
 • כדי למצות כושר השתכרות, על המבקש/ים לעמוד באחד התנאים המפורטים להלן בהתאם להרכב משפחתם.

יחיד מגיל 35 ועד גיל 67

 • מי שעונה על אחד התנאים הבאים ייחשב כמי שממצה את כושר ההשתכרות:
 • עובד במשרה של 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • מתקיים מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי:

זוגות עם ילדים או בלי ילדים

 • מי שעונה על אחד התנאים הבאים ייחשב כמי שממצה את כושר ההשתכרות:
 • שני בני הזוג עובדים, והיקף המשרה המצטבר שלהם אינו פוחת מ-110% משרה לפרויקטים שההרשמה להם נעשית בשנת 2013.
 • משפחה המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בפסקה העוסקת ביחידים מגיל 37 ועד גיל 65), כולל מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

משפחה חד-הורית

 • הורה יחידני שעונה על אחד התנאים הבאים, ייחשב כמי שממצה את כושר ההשתכרות:
 • עובד/ת ובחזקתו/ה ילד אחד לפחות עד גיל 10 – היקף המשרה 50% לפחות ממשרה מלאה.
 • עובד/ת והילד/ים שבחזקתו/ה מעל גיל 10 – היקף המשרה 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • משפחה חד הורית המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בפסקה העוסקת ביחידים מגיל 37 ועד גיל 65), כולל קצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה, בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים