הקדמה:

מיצוי כושר השתכרות הוא אחד מהתנאים הנדרשים למשפחה על מנת לקבל סיוע בשכר דירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


משפחות הממלאות את תנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה כעומדות במבחן הכנסות, זכאיות לקבל את הסיוע אם הן ממצות את כושר ההשתכרות.

  • משפחה תיחשב כממצה את כושר ההשתכרות במקרים הבאים:
    • משפחה עם זוג הורים שלפחות אחד מהם עובד במשרה מלאה (משרה בהיקף של 100%, לפחות 165 שעות עבודה בחודש), כאשר גובה שכר הברוטו לחודש הוא 75% או יותר משכר המינימום. עובדי הוראה מכל המגזרים, כולל גננות וסייעות לגננות, מחוייבים להשתכר לפחות שכר מינימום, ללא קשר למספר שעות העבודה והיקף המשרה.
    • משפחה עם זוג הורים שלפחות אחד מהם מתקיים מקצבת נכות כללית לאחר שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעורים שבין 60%-74%, והכנסתו מעבודה של אחד מבני הזוג (לא משנה מי מהם) אינה נמוכה ממחצית שכר המינימום.
    • משפחה שבראשה הורה עצמאי, גם אם ההורה עובד/ת במשרה חלקית או מתקיימ/ת רק ממזונות בן הזוג לשעבר.
  • למתקיימים מדמי אבטלה- בדיקת היקף המשרה ומיצוי כושר השתכרות ייעשו על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום עבודתם האחרון.
  • היקף המשרה ייקבע על פי אישור המעסיק. אם היקף המשרה אינו מצוין באחוזים אלא בשעות, מי שעובד 165 שעות או יותר בחודש יחשב כעובד במשרה מלאה.
  • במקרים ששכר הברוטו של מבקש הסיוע הוא בשיעור של 75% משכר המינימום, שכר הברוטו שיילקח בחישוב הכנסות בגינו יהיה שכר המינימום.

חקיקה ונהלים