(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(11 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = חייב, שלא עמד בתנאי פרעון המשכנתא על דירת מגוריו, והוגשה [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]], רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פרעון ההלוואה
+
| מידע  = חייב, שלא עמד בתנאי פירעון המשכנתא על דירת מגוריו, והוגשה [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]], רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
| חשוב  = רשם ההוצאה לפועל חייב לעכב את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 יום בתנאי שהחייב הבטיח את פרעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה
+
| חשוב  = רשם ההוצאה לפועל חייב לעכב את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 יום בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה
 
| איסור = במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל
 
| איסור = במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל
 
| חשוב2  = אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
 
| חשוב2  = אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  =  
 
| שאלה  =  
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_debtors_guide?chapterIndex=4  מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל] באתר השירותים והמידע הממשלתי
+
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_debtors_guide?chapterIndex=4  מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20214%20-%20בקשות%20לעיכוב%20ביטול%20וחידוש%20הליכים.pdf טופס עיכוב/ביטול/חידוש הליכים (טופס 214)]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 24: שורה 24:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
* חייב, שדירת המגורים שלו ממושכנת, והוגשה [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]], רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פרעון ההלוואה
+
* חייב, שדירת המגורים שלו ממושכנת, והוגשה [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש המשכנתא]], רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
* במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 ימים, בתנאי שהחייב הבטיח את פרעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה. במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
+
* במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 ימים, בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה. במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
 
* אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 
* אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת הדירה]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* '''[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שעונה על כל התנאים הבאים:'''
 
* '''[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שעונה על כל התנאים הבאים:'''
 
# דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
 
# דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
# החייב לא עמד בתנאי פרעון המשכנתא
+
# החייב לא עמד בתנאי פירעון המשכנתא
 
# [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]] פתח בהליכי [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|מימוש המשכנתא]] בלשכת ההוצאה לפועל.
 
# [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]] פתח בהליכי [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|מימוש המשכנתא]] בלשכת ההוצאה לפועל.
 
# [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|הומצאה]] לחייב [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] לפיה אם לא ישלם את החוב עד המועד הקבוע באזהרה, יינקטו נגדו הליכים למכירת הדירה.
 
# [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|הומצאה]] לחייב [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] לפיה אם לא ישלם את החוב עד המועד הקבוע באזהרה, יינקטו נגדו הליכים למכירת הדירה.
שורה 38: שורה 38:
 
* את ההודעה יש למסור '''תוך 20 יום''' מיום שהומצאה האזהרה לחייב.
 
* את ההודעה יש למסור '''תוך 20 יום''' מיום שהומצאה האזהרה לחייב.
 
* ההודעה תהיה בכתב.
 
* ההודעה תהיה בכתב.
* יש לצרף להודעה את [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20214%20-%20בקשות%20לעיכוב%20ביטול%20וחידוש%20הליכים.pdf טופס עיכוב/ביטול/חידוש הליכים (טופס 214)] ולסמן סעד מס' 61 ("עיכוב הליכים"). בתחתית הטופס יש לציין כי החייב מבקש למכור את הדירה בעצמו ועל כן מבוקש עיכוב ההליכים.
+
* יש לצרף להודעה [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)] ולסמן ב-X את בקשה מס' 61 ("עיכוב הליכים"). בתחתית הטופס יש לציין כי החייב מבקש למכור את הדירה בעצמו ועל כן מבוקש עיכוב ההליכים.
 +
* לאחר שהודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה,  וכל זאת בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.
 
{{הערת עריכה | הערה = לא ברור לי למה צריך למלא את הטופס. פי החוק על החייב להודיע על רצונו ומאותו רגע הרשם '''חייב''' (זה לא נתון לשיקול דעת) לעכב את ההליכים. באתר רשות האכיפה כתוב שיש לצרף את הטופס ולא כתוב איזה סעד צריך לסמן בו, ועל כן הימרתי שהכוונה היא לסעד של עיכוב הליכים כי אין שם סעד של מכירה עצמית של הדירה | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 06.02.2013, 11:01 (IST)}}
 
{{הערת עריכה | הערה = לא ברור לי למה צריך למלא את הטופס. פי החוק על החייב להודיע על רצונו ומאותו רגע הרשם '''חייב''' (זה לא נתון לשיקול דעת) לעכב את ההליכים. באתר רשות האכיפה כתוב שיש לצרף את הטופס ולא כתוב איזה סעד צריך לסמן בו, ועל כן הימרתי שהכוונה היא לסעד של עיכוב הליכים כי אין שם סעד של מכירה עצמית של הדירה | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 06.02.2013, 11:01 (IST)}}
* לאחר שהודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה,  וכל זאת בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.
+
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* מכירת דירה על ידי החייב תוכל להיעשות רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.
+
* מכירת דירה על-ידי החייב תוכל להיעשות רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
 
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
שורה 58: שורה 62:
 
-->
 
-->
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
שורה 65: שורה 69:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]

גרסה אחרונה מ־22:02, 19 בינואר 2020

הקדמה:

חייב, שלא עמד בתנאי פירעון המשכנתא על דירת מגוריו, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
רשם ההוצאה לפועל חייב לעכב את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 יום בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה
במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל
אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
 • חייב, שדירת המגורים שלו ממושכנת, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון ההלוואה
 • במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 ימים, בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה. במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
 • אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

מי זכאי?

 • חייב שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
 2. החייב לא עמד בתנאי פירעון המשכנתא
 3. הזוכה פתח בהליכי מימוש המשכנתא בלשכת ההוצאה לפועל.
 4. הומצאה לחייב אזהרה לפיה אם לא ישלם את החוב עד המועד הקבוע באזהרה, יינקטו נגדו הליכים למכירת הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • על החייב להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו.
 • את ההודעה יש למסור תוך 20 יום מיום שהומצאה האזהרה לחייב.
 • ההודעה תהיה בכתב.
 • יש לצרף להודעה בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) ולסמן ב-X את בקשה מס' 61 ("עיכוב הליכים"). בתחתית הטופס יש לציין כי החייב מבקש למכור את הדירה בעצמו ועל כן מבוקש עיכוב ההליכים.
 • לאחר שהודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, וכל זאת בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.
הערת עריכה
לא ברור לי למה צריך למלא את הטופס. פי החוק על החייב להודיע על רצונו ומאותו רגע הרשם חייב (זה לא נתון לשיקול דעת) לעכב את ההליכים. באתר רשות האכיפה כתוב שיש לצרף את הטופס ולא כתוב איזה סעד צריך לסמן בו, ועל כן הימרתי שהכוונה היא לסעד של עיכוב הליכים כי אין שם סעד של מכירה עצמית של הדירה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 06.02.2013, 11:01 (IST)

חשוב לדעת

 • מכירת דירה על-ידי החייב תוכל להיעשות רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים