תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חייב, שלא עמד בתנאי פרעון המשכנתא על דירת מגוריו, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פרעון ההלוואה
רשם ההוצאה לפועל חייב לעכב את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 יום בתנאי שהחייב הבטיח את פרעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה
במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל
אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל
הערת עריכה
לאחר שחרור הערך הזה למרחב הפתוח, יש לייצר הפניה אליו מתוך הערך מכירה עצמית של דירת מגורים ממושכנת
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.03.2013, 16:37 (IST)
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • חייב, שדירת המגורים שלו ממושכנת, והוגשה בקשה למימוש המשכנתא, רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פרעון ההלוואה
 • במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא למשך 90 ימים, בתנאי שהחייב הבטיח את פרעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה. במקרה כזה לא ניתן לבצע את המכירה ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
 • אם לא הודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו ולא שילם את החוב תוך המועד הקבוע באזהרה, יורה על מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

מי זכאי?

 • חייב שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה.
 2. החייב לא עמד בתנאי פרעון המשכנתא
 3. הזוכה פתח בהליכי מימוש המשכנתא בלשכת ההוצאה לפועל.
 4. הומצאה לחייב אזהרה לפיה אם לא ישלם את החוב עד המועד הקבוע באהזרה, יינקטו נגדו הליכים למכירת הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • על החייב להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונו למכור את הדירה בעצמו.
 • את ההודעה יש למסור תוך 20 יום מיום שהומצאה האזהרה לחייב.
 • ההודעה תהיה בכתב.
 • יש לצרף להודעה טופס בקשות חייב מס' 1 (טופס 839) ולסמן סעד מס' 61 ("עיכוב הליכים"). בתחתית הטופס יש לציין כי החייב מבקש למכור את הדירה בעצמו ועל כן מבוקש עיכוב ההליכים.
הערת עריכה
לא ברור לי למה צריך למלא את הטופס. פי החוק על החייב להודיע על רצונו ומאותו רגע הרשם חייב (זה לא נתון לשיקול דעת) לעכב את ההליכים. באתר רשות האכיפה כתוב שיש לצרף את הטופס ולא כתוב איזה סעד צריך לסמן בו, ועל כן הימרתי שהכוונה היא לסעד של עיכוב הליכים כי אין שם סעד של מכירה עצמית של הדירה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 06.02.2013, 11:01 (IST)
 • לאחר שהודיע החייב על רצונו למכור את הדירה בעצמו, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתא לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, וכל זאת בתנאי שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • מכירת דירה על ידי החייב תוכל להיעשות רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי