(הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(46 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{אזהרה|כותרת=שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא|הסבר=ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, כאשר החוב אינו נובע ממשכנתא על הדירה עצמה. <br />
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
למידע על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא ראו בערך [[חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]].}}
+
{{תקציר |תוכן=
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = זוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת דירת מגורים של החייב אשר [[חדש:עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עוקלה]], אם החייב לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול
+
| מידע  = אם הוטל [[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עיקול על דירת המגורים]] של החייב, והוא לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול, ניתן לפנות אותו מהדירה ולמכור אותה לשם פרעון החוב
| איסור = רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף
+
| איסור = רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו [[סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל|סידור מגורים חלופי]]
| פיצוי= שווי הסידור החלוף ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק
+
| פיצוי= אם הסידור החלופי כרוך בהוצאות מצד [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה בתיק]], יצורפו הוצאות אלה לחוב בתיק
| חשוב = אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו
+
| מידע2 = הדירה תימכר במכירה פומבית, באותה דרך [[מכירת מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל|שמוכרים מקרקעין מעוקלים]]
| חשוב2 = בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות [[חוק הסיוע המשפטי]], אם הוא זכאי לכך
+
| חשוב = [[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]] שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|לעכב את הליכי המכירה]] על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו
| מידע2 = הדירה תימכר במכירה פומבית, באותה דרך [[חדש:מכירת מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל|שמוכרים מקרקעין מעוקלים]]
 
| חשוב3 = [[חדש:צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]] שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|לעכב את הליכי המכירה]] על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =
* אם עברו 30 יום מיום שנרשם עיקול על מקרקעין המשמשים כדירת מגורים לחייב ולבני משפחתו, והחייב לא שילם את החוב, רשאי זוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת המקרקעין.
+
| 3 =
* רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.
+
}}
* רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.
+
{{ראו גם
* רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי]] אם החייב זכאי לייצוג כזה.
+
| [[הוצאה לפועל - עיקול מקרקעין]]
 
+
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על דירתו או על מקרקעין אחרים שבבעלותו]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים של החייב שעוקלה בהוצאה לפועל]]
 +
| [[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל]]
 +
| [[מכירת מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל]]
 +
| [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם [[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עיקול על דירת המגורים]] של החייב, והוא לא שילם את החוב, רשאי [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה בתיק]] לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת הדירה ועל פינוי [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] ובני משפחתו ממנה.
 +
* רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו סידור מגורים חלופי.
 +
* רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים|ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי]] אם החייב זכאי לייצוג כזה.
 +
{{אזהרה|כותרת=שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא|הסבר=ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, כאשר החוב אינו נובע ממשכנתא על הדירה עצמה. <br />
 +
למידע על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא ראו בערך [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]].}}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* זוכה רשאי לבקש למכור את המקרקעין שעוקלו,אשר רשומים על שם החייב, ואשר משמשים כדירת מגוריןם לו ולבני משפחתו, '''אם התקיימו כל התנאים הבאים:'''
+
* [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה בתיק]] רשאי לבקש למכור את דירת המגורים של החייב לאחר שהיא עוקלה, '''אם התקיימו כל התנאים הבאים:'''
# המקרקעין רשומים על שם החייב;
+
*# הדירה רשומה על שם החייב;
# על המקרקעין הוטל [[חדש:עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עיקול]] ע"י רשם ההוצאה לפועל;
+
*# על הדירה הוטל [[עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל|עיקול]] ע"י רשם ההוצאה לפועל;
# עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
+
*# עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
# החייב לא שילם את החוב.  
+
*# החייב לא שילם את החוב.  
  {{הערת עריכה | הערה = לבדוק שוב אם הרישום חייב להיות רק בלשכת רישום המקרקעין או שזה מתיחס גם לרישום בחברה משכנת כמו רסקו | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
+
  {{הערת עריכה | הערה = לבדוק שוב אם הרישום חייב להיות רק בלשכת רישום המקרקעין או שזה מתייחס גם לרישום בחברה משכנת כמו רסקו | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
{{הערת עריכה | הערה = האם יש טופס מיוחד? כי בטפסים הקיימים לא ראיתי סעד של מכירת מקרעין מעוקלים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
+
{{הערת עריכה | הערה = האם יש טופס מיוחד? כי בטפסים הקיימים לא ראיתי סעד של מכירת מקרקעין מעוקלים | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
===אזהרה לחייב===
+
===הודעה לחייב===
* לחייב תישלח אזהרה שאם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין המעוקלים.
+
* לחייב תישלח הודעה שאם לא ישלם את החוב '''תוך שבעה ימים''', יינקטו צעדים למכירת הדירה.
 
* אם ישלם  החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.  
 
* אם ישלם  החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.  
* אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין כמפורט להלן.
+
* אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת הדירה כמפורט להלן.
===בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו===
 
* לפני שיחליט בענין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 
# יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 
# יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 
# הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 
* אם הוכח שיש פתרון למגוריהם של החייב ובני משפחתו באחת הדרכים הנ"ל, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.
 
 
===הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל===
 
===הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל===
* אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו. ההזמנה תומצא לידי הצדדים בהמצאה מלאה.
+
* אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו. ההזמנה [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|תומצא]] לידי הצדדים בהמצאה מלאה.
 
* בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות [[חוק הסיוע המשפטי]], אם הוא זכאי לכך.
 
* בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות [[חוק הסיוע המשפטי]], אם הוא זכאי לכך.
:* רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי]] אם החייב זכאי לייצוג כזה.  
+
* '''השהיית ההחלטה לצורך מינוי עורך דין לחייב''':
:* למידע על אופן הגשת הבקשה להשהייית ההחלטה ראו [[חדש:בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים של החייב שעוקלה בהוצאה לפועל]].
+
** אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין, הוא יכול לבקש מהרשם להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים|ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי]] אם החייב זכאי לייצוג כזה. למידע על אופן הגשת הבקשה להשהיית ההחלטה ראו '''[[בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים של החייב שעוקלה בהוצאה לפועל]]'''.
 +
** רשם ההוצאה לפועל רשאי להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה גם מיוזמתו (אם החייב מעוניין בכך).
 +
===בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו===
 +
* לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על רשם ההוצאה לפועל להשתכנע ולוודא של[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] ולבני משפחתו יהיה סידור מגורים חלופי.
 +
* רק אם הוכח שיש לחייב ובני משפחתו סידור מגורים חלופי באחת הדרכים הקבועות בחוק, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.
 +
* למידע נוסף ראו '''[[סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל]]'''.
 
* לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.
 
* לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.
 
 
===עריכת שומה למקרקעין===
 
===עריכת שומה למקרקעין===
 
* אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
 
* אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
שורה 58: שורה 66:
 
* לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 
* לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 
* ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
 
* ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
# פרסום ב[http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/ רשומות] (הפרסום הרשמי של הודעות רשימיות מטעם מדינת ישראל),  
+
*# פרסום ב[http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot רשומות] (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל),  
# פרסום בעיתון יומי,
+
*# פרסום בעיתון יומי,
# פרסום בלוח המודע של לשכת ההוצאה לפועל,
+
*# פרסום בלוח המודע של לשכת ההוצאה לפועל,
# בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.
+
*# בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.
 
===הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים===
 
===הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים===
 
* מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
 
* מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
* את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
+
* את ההצעה יש להגיש '''תוך 15 יום''' מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
* בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו הם מציעים לשלם.
+
* בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו ההוא מציע לשלם.
* להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הם מציעים.
+
* להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע
 
* אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.  
 
* אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.  
 
===מכירה פומבית===
 
===מכירה פומבית===
שורה 72: שורה 80:
 
* המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 
* המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 
* על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 
* על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
* בתום המכירה יוכרז הזוכה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
+
* בתום המכירה יוכרז הקונה, ועליו לשלם את יתרת המחיר '''תוך שבעה ימים'''. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
  {{הערת עריכה | הערה = שו לבדוק אם זה חל גם על רישוןם בחברה משכנת | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
+
  {{הערת עריכה | הערה = שוב לבדוק אם זה חל גם על רישום בחברה משכנת | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
  
 
===העברת כספי המכירה לידי הזוכה===
 
===העברת כספי המכירה לידי הזוכה===
שורה 79: שורה 87:
 
* לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.
 
* לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.
 
  {{הערת עריכה | הערה = האם הכוונה לנסח שהקונה נרשם ? האם יש כספים נוספים מעבר לכספי הקניה? מה עם הערבון שכל המציעים נתנו? האם הוא מוחזר להם? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
 
  {{הערת עריכה | הערה = האם הכוונה לנסח שהקונה נרשם ? האם יש כספים נוספים מעבר לכספי הקניה? מה עם הערבון שכל המציעים נתנו? האם הוא מוחזר להם? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
 +
 
==רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו==
 
==רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו==
* אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצרכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
+
* אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצורכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
# מסירת החזקה בדירה,
+
*# מסירת החזקה בדירה,
# רישם שכירות,
+
*# רישום שכירות,
# רישום משכנתא על הדירה.
+
*# רישום משכנתא על הדירה.
 
  {{הערת עריכה | הערה = לא בטח שהבנתי, האם הכוונה היא שהמקרקעין יושכרו ומדמי השכירות ישולם החוב? ומה פשר המשכנתא? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
 
  {{הערת עריכה | הערה = לא בטח שהבנתי, האם הכוונה היא שהמקרקעין יושכרו ומדמי השכירות ישולם החוב? ומה פשר המשכנתא? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 00:04 (IST) }}
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* ניתן לערער על החלטה למכור את הדירה ללא צורך בקבלת רשות ערעור מראש.
+
* על החלטה למכירת הדירה ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור. למידע נוסף ראו '''[[ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל]]'''.
:* אם החוב קשור ל[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש את הערעור תוך 15 יום ל[[בית המשפט לענייני משפחה]].
+
 
:* אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום.
 
* למידע על אופן הגשת הערעור ועל ההליך ראו [[חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]].
 
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* אם קבע ראש הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
+
* אם קבע ראש הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה בתיק]] הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
* [[חדש:צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]] שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|לעכב את הליכי המכירה]] על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו.  
+
* [[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]] שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|לעכב את הליכי המכירה]] על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו.  
{{דוגמה|לפני פתיחת הליכי ההוצאהלפועל נגד החייב, נערך חוזה למכירת הדירה מהחייב לקונה. הקונה לא רשם [[הערת אזהרה]] בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה אותו קונה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט על מנת שיצהיר על זכותו.}}
+
{{דוגמה|לפני פתיחת הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, נערך חוזה למכירת הדירה מהחייב לקונה. הקונה לא רשם [[הערת אזהרה]] בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה אותו קונה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט על מנת שיצהיר על זכותו.}}
 
  {{הערת עריכה | הערה = אולי להכין ערך נפרד בקשת צד ג' - וערך מקביל בנושא זכות במיטלטלין | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 18:07 (IST) }}
 
  {{הערת עריכה | הערה = אולי להכין ערך נפרד בקשת צד ג' - וערך מקביל בנושא זכות במיטלטלין | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 02.02.2013, 18:07 (IST) }}
 
+
* ביצוע פינוי של חייב מהדירה עשוי להיות כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] לשלם על מנת להביא לסגירת התיק. <!--למידע על תעריפי העיקול ראו '''[http://www.eca.gov.il/index2.php?id=174&lang=HEB תעריפי עיקול לפי אזור באתר רשות האכיפה והגבייה]'''.-->
== תקדימים משפטיים ==
+
{{הערת עריכה|הערה=הוסר קישור לעמוד עם תעריפי העיקול. לא נמצא עמוד חדש בgov.il גם לאחר בדיקה מול דניאל קומיסר מרשות האכיפה והגבייה.|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 15:16, 18 במרץ 2019 (IST)}}
<!--
+
* ''' מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל מהווה [[מעשה פשיטת רגל]] אשר בגינו ניתן להגיש נגד החייב [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת רגל]].'''
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
  
== מקורות ==
+
==ארגוני סיוע==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 +
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
 
<!--
 
<!--
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
== פסקי דין ==
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של ההליך
 
| זכות/הליך הקשורים להליך
 
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]

גרסה אחרונה מ־22:02, 19 בינואר 2020

הקדמה:

אם הוטל עיקול על דירת המגורים של החייב, והוא לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול, ניתן לפנות אותו מהדירה ולמכור אותה לשם פרעון החוב
רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו סידור מגורים חלופי
אם הסידור החלופי כרוך בהוצאות מצד הזוכה בתיק, יצורפו הוצאות אלה לחוב בתיק
הדירה תימכר במכירה פומבית, באותה דרך שמוכרים מקרקעין מעוקלים
צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו


במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם עיקול על דירת המגורים של החייב, והוא לא שילם את החוב, רשאי הזוכה בתיק לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו ממנה.

 • רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו סידור מגורים חלופי.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה.
אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא
ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, כאשר החוב אינו נובע ממשכנתא על הדירה עצמה.
למידע על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא ראו בערך מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הזוכה בתיק רשאי לבקש למכור את דירת המגורים של החייב לאחר שהיא עוקלה, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הדירה רשומה על שם החייב;
  2. על הדירה הוטל עיקול ע"י רשם ההוצאה לפועל;
  3. עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
  4. החייב לא שילם את החוב.
הערת עריכה
לבדוק שוב אם הרישום חייב להיות רק בלשכת רישום המקרקעין או שזה מתייחס גם לרישום בחברה משכנת כמו רסקו
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
הערת עריכה
האם יש טופס מיוחד? כי בטפסים הקיימים לא ראיתי סעד של מכירת מקרקעין מעוקלים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

שלבי ההליך

הודעה לחייב

 • לחייב תישלח הודעה שאם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת הדירה.
 • אם ישלם החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.
 • אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת הדירה כמפורט להלן.

הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל

 • אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו. ההזמנה תומצא לידי הצדדים בהמצאה מלאה.
 • בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם הוא זכאי לכך.
 • השהיית ההחלטה לצורך מינוי עורך דין לחייב:

בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו

 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על רשם ההוצאה לפועל להשתכנע ולוודא שלחייב ולבני משפחתו יהיה סידור מגורים חלופי.
 • רק אם הוכח שיש לחייב ובני משפחתו סידור מגורים חלופי באחת הדרכים הקבועות בחוק, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.
 • למידע נוסף ראו סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל.
 • לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.

עריכת שומה למקרקעין

 • אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת הדירה

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
  1. פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל),
  2. פרסום בעיתון יומי,
  3. פרסום בלוח המודע של לשכת ההוצאה לפועל,
  4. בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
 • בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו ההוא מציע לשלם.
 • להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע
 • אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת הדירה, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הקונה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
הערת עריכה
שוב לבדוק אם זה חל גם על רישום בחברה משכנת
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.
הערת עריכה
האם הכוונה לנסח שהקונה נרשם ? האם יש כספים נוספים מעבר לכספי הקניה? מה עם הערבון שכל המציעים נתנו? האם הוא מוחזר להם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצורכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  1. מסירת החזקה בדירה,
  2. רישום שכירות,
  3. רישום משכנתא על הדירה.
הערת עריכה
לא בטח שהבנתי, האם הכוונה היא שהמקרקעין יושכרו ומדמי השכירות ישולם החוב? ומה פשר המשכנתא?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

ערעור

חשוב לדעת

 • אם קבע ראש הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה בתיק הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
 • צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו.
דוגמה
לפני פתיחת הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, נערך חוזה למכירת הדירה מהחייב לקונה. הקונה לא רשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה אותו קונה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט על מנת שיצהיר על זכותו.
הערת עריכה
אולי להכין ערך נפרד בקשת צד ג' - וערך מקביל בנושא זכות במיטלטלין
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 18:07 (IST)
 • ביצוע פינוי של חייב מהדירה עשוי להיות כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם על מנת להביא לסגירת התיק.
הערת עריכה
הוסר קישור לעמוד עם תעריפי העיקול. לא נמצא עמוד חדש בgov.il גם לאחר בדיקה מול דניאל קומיסר מרשות האכיפה והגבייה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:16, 18 במרץ 2019 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל