תבנית:תיבת מכתב טופס פניה לדוגמא עבור הכרה במחלת האוסטיאופורוזיס כקשורה לרדיפות הנאצים

קישור לקובץ המכתב:

Pdf filetype.svg גרסת PDF
Doc filetype.png גרסת Microsoft Word

נמענים: הרשות לזכויות ניצולי השואה

זכויות שהמכתב נועד להשיג

דוגמאות למכתבים נוספים

נוסח המכתב

                                              תאריך:__________


לכבוד 
הרשות לזכויות ניצולי שואה
משרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת.ד. 57380
תל אביב 61572 
טל. 03-5682651


הנדון: בקשה לועדה רפואית בתחום האוסטאופורוזיס


הנני מוכר/ת על ידי חוק נכי רדיפות הנאצים. 

שמי: _____________
ת.ז.: ___________
(מספר תיק: _________)

הנני סובל/ת ממחלת האוסטאופורוזיס שקשורה לרדיפות.
רצ"ב מסמכים רפואיים בקשר למחלת האוסטאופורוזיס.

אבקש שועדה רפואית תבדוק את נכותי בתחום האוסטאופורוזיס, על סמך המסמכים המצורפים, וזאת לאור פסק דין של כב' השופט מוקי לנדמן (וע 564/05) אשר קבע, כי יש להכיר בפגימת האוסטאופורוזיס כקשורה לאירועי השואה. 
בברכה,

_____________