תבנית:תיבת מכתב טופס פניה לדוגמא עבור החמרה במצב הרפואי לניצולי שואה

קישור לקובץ המכתב: קישור למכתב
נמענים:

הרשות לזכויות ניצולי השואה

זכויות שהמכתב נועד להשיג

דוגמאות למכתבים נוספים

 • אופציונלי. דוגמאות למכתבים נוספים שנועדו לאותה מטרה.

נוסח המכתב

                                      תאריך:_________
לכבוד: משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי השואה.


כתובת: _______________________________________


הנדון: בקשה לועדה רפואית לשם דיון בהחמרה במצב הנפשי


שמי: _____________
ת.ז.: ___________
(מספר תיק: _________)


לאור החמרה במצב הרפואי שלי, אבקשכם לקבוע תאריך בו אופיע בפני ועדה רפואית מטעמכם.

בברכה,

_____________