הקדמה:

מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה אולם הוא מסרב לתת לה גט
על פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, ולכן מסורבת גט אינה יכולה להשתחרר מהנישואים

מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה אולם הוא מסרב לתת לה גט.

 • גט נחשב תקף אך ורק אם נמסר מרצונו החופשי של הבעל ולא מתוך כפייה, ולכן לא ניתן לכפות על הבעל מתן גט.
 • מאחר שעל פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, מסורבת גט אינה יכולה להשתחרר מהנישואים.
 • לעתים המונח עגונה בדת היהודית משמש כדי לתאר אישה שהיא מסורבת גט.

הגבלות החלות על מסורבת גט

 • על פי היהדות, אישה מסורבת גט עדיין נחשבת לנשואה לכן:
  1. האישה אינה יכולה להינשא לגבר אחר.
  2. אם אותה אישה תקיים יחסי אישות עם גבר אחר היא תחשב כנואפת על פי ההלכה, ולכן:
   • האישה לא תוכל להינשא לאותו גבר גם לאחר סיום נישואיה הנוכחיים.
   • צאצאיה של אותה אישה מיחסים עם גבר אחר יחשבו על פי ההלכה לממזרים.
   • בהיותה נחשבת לנואפת, היא עלולה לאבד את הכתובה שלה ואת זכותה לקבל מזונות אישה.

חשוב לדעת

 • לבתי הדין הרבניים יש יכולת להטיל סנקציות על סרבני גט (שניתן נגדם פסק דין לחיוב גט או לכפיית גט) החל מעיכוב יציאה מן הארץ וכלה במאסר.
 • בתי הדין הרבניים מאפשרים לכל אדם לדווח באופן אנונימי על מקרה של סרבנות גט, במטרה לסייע ולהתיר את הצד המבקש להתגרש מעגינותו. לפרטים ראו דיווח אנונימי על סרבני וסרבניות גט.
 • ישנם גברים אשר נשותיהם מסרבות לקבל מהם גט. גברים אלה נחשבים גם הם כמסורבי גט.
  • מצבו של גבר שאשתו מסרבת לקבל ממנו גט נתפש כחמור פחות מאשר המקרה ההפוך, בין היתר מאחר שגברים שנשותיהם מסרבות לקבל מהם גט, ומקיימים יחסי אישות עם אשה אחרת, לא חל עליהם דין נואפת החל על נשים.
  • כמו כן גברים שנשותיהן נעלמו, או שמסרבות לקבל מהם גט, יכולים לקבל היתר מבית הדין הרבני לשאת אשה שניה, מבלי שהדבר יחשב לעבירה פלילית.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות