מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכות}}
  
{{תקציר |תוכן=
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|תוכן=
{{דגשים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| מידע  = [[זוכה בהוצאה לפועל]] רשאי לברר, בתנאים מסוימים, אם מתנהל נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות)
| מידע  = [[זוכה בהוצאה לפועל]] רשאי לברר, בתנאים מסוימים, אם מתנהל נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות)
 
 
|מידע2= זוכה שקיבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, יוכל בתנאים מסוימים, לקבל גם מידע על גובה החוב
 
|מידע2= זוכה שקיבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, יוכל בתנאים מסוימים, לקבל גם מידע על גובה החוב
 
| חשוב  = המידע עשוי לסייע לזוכה להחליט האם לנקוט הליכי גבייה מסוימים נגד החייב או להמשיך בהליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים
 
| חשוב  = המידע עשוי לסייע לזוכה להחליט האם לנקוט הליכי גבייה מסוימים נגד החייב או להמשיך בהליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים
שורה 10: שורה 9:
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{טפסים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form174.pdf בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174)]
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form174.pdf בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174)]
 
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
{{ראו גם
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
 
| [[בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל]]
 
| [[בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל]]
 
|[[בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל]]
 
|[[בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל]]
שורה 23: שורה 20:
 
}}
 
}}
  
{{עצם העניין/סיום}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
{{אזהרה|'''ניתן לממש זכות זו החל מיום 01.07.2018 (מועד כניסת תיקון החוק לתוקף)'''}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|'''ניתן לממש זכות זו החל מיום 01.07.2018 (מועד כניסת תיקון החוק לתוקף)'''}}
 
[[זוכה בהוצאה לפועל]], רשאי בתנאים מסוימים, לברר אם מתנהל נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות). בתנאים מסוימים, הזוכה אף יוכל לקבל מידע על גובה החוב בתיק המזונות.  
 
[[זוכה בהוצאה לפועל]], רשאי בתנאים מסוימים, לברר אם מתנהל נגד [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות). בתנאים מסוימים, הזוכה אף יוכל לקבל מידע על גובה החוב בתיק המזונות.  
 
* המידע עשוי להיות נחוץ לזוכה לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים במסגרת התיק הנוכחי או המשך ניהול הליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.  
 
* המידע עשוי להיות נחוץ לזוכה לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים במסגרת התיק הנוכחי או המשך ניהול הליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.  
  
== מי זכאי? ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*כל זוכה המבקש לקבל מידע על '''דבר קיומו''' של תיק מזונות המתנהל נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ומתקיימים '''כל''' התנאים הבאים:   
 
*כל זוכה המבקש לקבל מידע על '''דבר קיומו''' של תיק מזונות המתנהל נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ומתקיימים '''כל''' התנאים הבאים:   
 
**חלפו 30 ימים ממועד המצאת [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|האזהרה]] לחייב בדרך של [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל#דרכי המצאה על פי חוק ההוצאה לפועל|המצאה מלאה]].  
 
**חלפו 30 ימים ממועד המצאת [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|האזהרה]] לחייב בדרך של [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל#דרכי המצאה על פי חוק ההוצאה לפועל|המצאה מלאה]].  
 
**חוב המזונות בתיק ההוצאה לפועל גבוה מסכום דמי המזונות עבור 3 חודשים לפי פסק דין למזונות שניתן נגד החייב '''או''' 15,000 ש"ח, לפי הסכום הנמוך.  
 
**חוב המזונות בתיק ההוצאה לפועל גבוה מסכום דמי המזונות עבור 3 חודשים לפי פסק דין למזונות שניתן נגד החייב '''או''' 15,000 ש"ח, לפי הסכום הנמוך.  
** חובו של החייב לזוכה, גבוה מ- 5,000 ש"ח.  
+
** חובו של החייב לזוכה, גבוה מ-5,000 ש"ח.  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
===קבלת מידע בדבר קיומו של חוב מזונות===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* על הזוכה להגיש את הבקשה לקבלת מידע '''בדבר קיומו''' של תיק מזונות (חוב מזונות) נגד החייב באמצעות [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/my_account אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל].  
 
* על הזוכה להגיש את הבקשה לקבלת מידע '''בדבר קיומו''' של תיק מזונות (חוב מזונות) נגד החייב באמצעות [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/my_account אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל].  
 
* במסגרת הבקשה, על הזוכה לציין את שמו, מספר הזהות שלו, מספר תיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב ואת מספר הרישיון של עורך הדין המייצג אותו (אם הוא מיוצג). בנוסף, על הזוכה לציין את מספר הזהות של החייב.  
 
* במסגרת הבקשה, על הזוכה לציין את שמו, מספר הזהות שלו, מספר תיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב ואת מספר הרישיון של עורך הדין המייצג אותו (אם הוא מיוצג). בנוסף, על הזוכה לציין את מספר הזהות של החייב.  
שורה 42: שורה 39:
 
* אם הזוכה מנהל תיק הוצאה לפועל נגד החייב [[הוצאה לפועל במסלול מקוצר|במסלול המקוצר]], רשאי רשם ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, למסור את המידע בנוגע לדבר קיומו של תיק המזונות, אם המידע נחוץ לזוכה לשם קבלת החלטה אם להמשיך לנהל את התיק הנוכחי נגד החייב במסלול המקוצר.
 
* אם הזוכה מנהל תיק הוצאה לפועל נגד החייב [[הוצאה לפועל במסלול מקוצר|במסלול המקוצר]], רשאי רשם ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, למסור את המידע בנוגע לדבר קיומו של תיק המזונות, אם המידע נחוץ לזוכה לשם קבלת החלטה אם להמשיך לנהל את התיק הנוכחי נגד החייב במסלול המקוצר.
  
===קבלת מידע על גובה חוב המזונות===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* בשלב ראשון, על הזוכה להחזיק בידו מידע '''בדבר קיומו''' של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, כפי שמתואר בפסקה הקודמת.  
 
* בשלב ראשון, על הזוכה להחזיק בידו מידע '''בדבר קיומו''' של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, כפי שמתואר בפסקה הקודמת.  
 
* לאחר מכן, על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל, [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form174.pdf בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174)], לצורך שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים בתיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב.  
 
* לאחר מכן, על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל, [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form174.pdf בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174)], לצורך שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים בתיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב.  
 
* החייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל את תגובתו וטענותיו לבקשה, בכתב, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה.
 
* החייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל את תגובתו וטענותיו לבקשה, בכתב, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה.
  
== חשוב לדעת ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* רשם ההוצאה לפועל יחליט האם למסור לזוכה מידע בדבר '''גובה חוב המזונות''' לאחר ש:  
 
* רשם ההוצאה לפועל יחליט האם למסור לזוכה מידע בדבר '''גובה חוב המזונות''' לאחר ש:  
 
** הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיותו של החייב ואת האפשרות לפגיעה בפרטיותם של בני משפחתו.  
 
** הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיותו של החייב ואת האפשרות לפגיעה בפרטיותם של בני משפחתו.  
שורה 54: שורה 51:
 
* אדם שנוקט הליכי הוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם על-ידי עורך דין באמצעות [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים|הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים]].
 
* אדם שנוקט הליכי הוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם על-ידי עורך דין באמצעות [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים|הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים]].
  
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
+
<noinclude>{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רשימה=}}</noinclude>
  
== ארגוני סיוע ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום ההוצאה לפועל]]
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום ההוצאה לפועל]]
  
== גורמי ממשל ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל|לרשימת גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל]]
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל|לרשימת גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל]]
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
  
== חקיקה ונהלים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_395586.pdf חוק ההוצאה לפועל]- תיקון מס' 54 (בתוקף החל מיום 01.07.2018).  
 
* [http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_395586.pdf חוק ההוצאה לפועל]- תיקון מס' 54 (בתוקף החל מיום 01.07.2018).  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_254.htm#Seif246 תקנות ההוצאה לפועל]- סע' 23ד1- 23ד4.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_254.htm#Seif246 תקנות ההוצאה לפועל]- סע' 23ד1- 23ד4.
  
==הרחבות ופרסומים==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/General/glossary_of_terms מילון מונחים] באתר רשות האכיפה והגבייה
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/General/glossary_of_terms מילון מונחים] באתר רשות האכיפה והגבייה
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_entitled_guide מדריך לזוכה בהוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_entitled_guide מדריך לזוכה בהוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה
שורה 74: שורה 71:
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==-->
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==-->
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
==Metadata==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]

גרסה מ־16:55, 16 באוגוסט 2019

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}}

{{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = זוכה בהוצאה לפועל רשאי לברר, בתנאים מסוימים, אם מתנהל נגד החייב תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות) |מידע2= זוכה שקיבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, יוכל בתנאים מסוימים, לקבל גם מידע על גובה החוב | חשוב = המידע עשוי לסייע לזוכה להחליט האם לנקוט הליכי גבייה מסוימים נגד החייב או להמשיך בהליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים | ממשל = למידע נוסף ראו בתיקון מס' 54 לחוק ההוצאה לפועל (בתוקף החל מיום 01.07.2018) }} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1 = בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174) | 2 = | 3 = }} {{Expansion depth limit exceeded| הוצאה לפועל וגבייה | בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל |בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל |סגירת תיק בהוצאה לפועל |סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום ההוצאה לפועל }}

{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|ניתן לממש זכות זו החל מיום 01.07.2018 (מועד כניסת תיקון החוק לתוקף)}} זוכה בהוצאה לפועל, רשאי בתנאים מסוימים, לברר אם מתנהל נגד החייב תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות). בתנאים מסוימים, הזוכה אף יוכל לקבל מידע על גובה החוב בתיק המזונות.

 • המידע עשוי להיות נחוץ לזוכה לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים במסגרת התיק הנוכחי או המשך ניהול הליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.

Expansion depth limit exceeded

 • כל זוכה המבקש לקבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • חלפו 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב בדרך של המצאה מלאה.
  • חוב המזונות בתיק ההוצאה לפועל גבוה מסכום דמי המזונות עבור 3 חודשים לפי פסק דין למזונות שניתן נגד החייב או 15,000 ש"ח, לפי הסכום הנמוך.
  • חובו של החייב לזוכה, גבוה מ-5,000 ש"ח.

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

 • על הזוכה להגיש את הבקשה לקבלת מידע בדבר קיומו של תיק מזונות (חוב מזונות) נגד החייב באמצעות אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל.
 • במסגרת הבקשה, על הזוכה לציין את שמו, מספר הזהות שלו, מספר תיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב ואת מספר הרישיון של עורך הדין המייצג אותו (אם הוא מיוצג). בנוסף, על הזוכה לציין את מספר הזהות של החייב.
  • אם התקיימו תנאי הזכאות לקבלת המידע, יוצג לזוכה חיווי על דבר קיומו של חוב מזונות בתיק הוצאה לפועל אחר המתנהל נגד החייב.
  • אם לא התקיימו תנאי הזכאות לקבלת המידע או לא היה לחייב תיק מזונות, יוצג לזוכה חיווי שלא התקיימו התנאים.
  • החיווי יוצג באתר האינטרנט בלבד ולא יישלח אל הזוכה.
 • אם הזוכה מנהל תיק הוצאה לפועל נגד החייב במסלול המקוצר, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, למסור את המידע בנוגע לדבר קיומו של תיק המזונות, אם המידע נחוץ לזוכה לשם קבלת החלטה אם להמשיך לנהל את התיק הנוכחי נגד החייב במסלול המקוצר.

Expansion depth limit exceeded

 • בשלב ראשון, על הזוכה להחזיק בידו מידע בדבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, כפי שמתואר בפסקה הקודמת.
 • לאחר מכן, על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174), לצורך שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים בתיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב.
 • החייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל את תגובתו וטענותיו לבקשה, בכתב, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה.

Expansion depth limit exceeded

 • רשם ההוצאה לפועל יחליט האם למסור לזוכה מידע בדבר גובה חוב המזונות לאחר ש:
  • הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיותו של החייב ואת האפשרות לפגיעה בפרטיותם של בני משפחתו.
  • השתכנע כי מידע בדבר קיומו של תיק מזונות אינו מספק וכי ישנו צורך מוצדק במידע בדבר גובה חוב המזונות כדי שהזוכה יוכל לשקול את הכדאיות שבנקיטת הליך מסוים נגד החייב.
  • התחשב בגובה החוב בתיק ההוצאה לפועל שמנהל הזוכה נגד החייב ובהוצאות הכרוכות בנקיטת ההליך.
 • אדם שנוקט הליכי הוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם על-ידי עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded