הקדמה:

לפני התקשרות בהסכם לטיפול בחדש:תביעה על חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין למסור למי שמבקש טיפול בתביעה דף מידע לעניין הגבלות על שכר הטרחה ועל האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי באופן ישיר
אם לא נמסר למבקש הטיפול דף מידע, ניתן יהיה לגבות ממנו 85% בלבד משכר הטרחה המירבי אותו ניתן היה לגבות עבור הטיפול בתביעה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לפני התקשרות בהסכם לטיפול בחדש:תביעה על חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין למסור למי שמבקש טיפול בתביעה דף מידע כללי המסביר את עיקרי החוק לעניין הגבלות על שכר הטרחה ואת האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי באופן ישיר.

הערת עריכה
הביטוח הלאומי אמורים לנסח דף מידע ולהעלות לאתר. אם לא יפורסם, ועדת ביטוח לאומי של לשכת עו"ד מתכוונת לנסח ולפרסם
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 14:43, 26 באוקטובר 2015 (IST)
  • אם לא נמסר למבקש הטיפול דף מידע, ניתן יהיה לגבות ממנו 85% בלבד משכר הטרחה המירבי אותו ניתן היה לגבות עבור הטיפול בתביעה.

מי זכאי?

  • מבוטחים המגישים תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות חברת מיצוי זכויות או עורך דין בעניינים עליהם חלות הגבלות על גביית שכר טרחה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם לא נמסר למבקש הטיפול דף המידע, חברת המיצוי או עורך הדין יוכלו לגבות רק 85% משכר הטרחה אותו היו רשאים לגבות בעד הטיפול בתביעה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • [ חוק הביטוח הלאומי] - סעיפים

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.