מ (החלפת טקסט – " ." ב־".")
(25 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =בימים א'-ה' יש לחשב את [[גמול עבור שעות נוספות|גמול השעות הנוספות]] על בסיס יומי,   כך ששעות עבודה מעל [[יום עבודה ושבוע עבודה|התקן היומי]] יחושבו כשעות נוספות
+
| מידע  =יש לחשב את [[גמול עבור שעות נוספות|גמול השעות הנוספות]] על בסיס יומי, כך שכל שעת עבודה מעבר ל[[יום עבודה ושבוע עבודה|תקן יום עבודה]] תיחשב כשעה נוספת
| מידע2=  בעד עבודה ביום השישי בשבוע, יש לחשב את גמול השעות הנוספות, רק אם העובד השלים  את [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|תקן שעות העבודה השבועי]]
+
| מידע2=  לאחר מכן ייבדקו מספר שעות  העבודה השבועיות הרגילות (שאינן שעות נוספות יומיות), ואם מספר שעות זה עלה על [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|תקן שעות העבודה השבועיות]], ייחשבו השעות שמעבר לתקן זה כשעות נוספות ברמה השבועית
| חשוב= החל מיום 01.04.2017, [[צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות|תקן שעות העבודה השבועי עומד על 42 שעות ]]
+
| חשוב= החל מיום 01.04.2018, [[צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות|תקן שעות העבודה השבועיות עומד על-42 שעות ]]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[שכר העבודה ומרכיביו]]
 
| [[שכר העבודה ומרכיביו]]
 
| [[גמול עבור שעות נוספות]]
 
| [[גמול עבור שעות נוספות]]
 
| [[יום עבודה ושבוע עבודה]]
 
| [[יום עבודה ושבוע עבודה]]
 +
|[[שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 17:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
 
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
 
|תיק=עע (ארצי) 188/06
 
|תיק=עע (ארצי) 188/06
שורה 24: שורה 25:
 
==רקע עובדתי ==
 
==רקע עובדתי ==
 
* העובד (המערער) עבד אצל החברה (המשיבה) החל מחודש ספטמבר 1992 עד לפיטוריו בחודש יולי 1999.
 
* העובד (המערער) עבד אצל החברה (המשיבה) החל מחודש ספטמבר 1992 עד לפיטוריו בחודש יולי 1999.
* העובד עבד 10 שעות בימים א'-ה' ו8 שעות ביום ו'.
+
* העובד עבד 10 שעות בימים א'-ה' ו -8 שעות ביום ו'.
* התקפת עבודתו של העובד בחברה, שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות (החל מיום ה 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות)
+
* בתקופת עבודתו של העובד בחברה, שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות)
* הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד  
+
* הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד.
  
 
==פסיקת בית הדין הארצי לעבודה==
 
==פסיקת בית הדין הארצי לעבודה==
* בית הדין הארצי לעבודה פסק שבימים א'-ה' יש לחשב את ה[[גמול עבור שעות נוספות]] על בסיס יומי,   כאשר בעד עבודה ביום השישי בשבוע, יש לחשב את גמול השעות הנוספות, רק אם העובד השלים את מלוא השעות הרגילות באותו שבוע.
+
* בית הדין הארצי לעבודה פסק שבימים א'-ה' יש לחשב את [[גמול עבור שעות נוספות| גמול השעות הנוספות]] על בסיס יומי, כאשר אל שעות העבודה ביום השישי בשבוע יש להתייחס כאל שעות נוספות רק אם השלים את מכסת השעות השבועיות  הרגילות, שאינן שעות נוספות (43 שעות שעות, נכון למועד פסק הדין).
* '''אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור הימים א'-ה':''' 
+
===אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור הימים א'-ה' (בהם עבד 10 שעות)===
*במקרה זה תקן יום העבודה בימים א'-ה' עמד על  8 שעות עבודה ביום ועל כן זכאי העובד עבור כל יום עבודה בימים אלה,  לשתי שעות נוספות בתעריף של 125%.
+
*במקרה זה תקן יום העבודה בימים א'-ה' עמד על  8 שעות עבודה ביום, ועל כן זכאי העובד עבור כל יום עבודה בימים אלה ל-2 שעות נוספות בתעריף של 125%.
** הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א'-ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, '''שכן הגמול מחושב על בסיס יומי'''. כלומר, אם העובד עבד בימים א'-ד' 10 שעות ביום, ונעדר מהעבודה ביום ה', הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור  שעתיים בכל אחד  מהימים א'-ד', למרות שלא עבד ביום ה'.
+
* הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א'-ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, '''שכן הגמול מחושב על בסיס יומי'''.  
* '''אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי''':
+
{{דוגמה|אם העובד עבד בימים א'-ד' 10 שעות ביום, ונעדר מהעבודה ביום ה', הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבו שעתיים בכל אחד  מהימים א'-ד', למרות שלא עבד ביום ה', שכן בחישוב יומי של כל אחד מהימים הללו הוא עבר את מכסת השעות הרגילות (8 שעות).}}
** ביום שישי, זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור שעות עבודתו אשר מעבר לתקן שעות העבודה השבועי.
+
 
** במקרה זה העובד עבד בימים א'-ה' 40 (5X8) שעות רגילות (ללא שעות נוספות).
+
===אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי (בו עבד 8 שעות)===
** מאחר ובתקופת עבודתו של העובד אצל החברה, תקן העבודה השבועי עמד על 43 שעות שבועיות, אזי בעד 3 שעות העבודה הראשונות ביום ו', זכאי העובד לשכר רגיל (שכן הן במסגרת 43 שעות שבועיות רגילות).
+
* בחישוב '''יומי''' לא עבר העובד את מכסת השעות היומיות, אך שעות עבודתו ביום שישי כשהן מצטרפות לשעות עבודתו בשאר ימות השבוע עוברות את מכסת השעות השבועיות (43 שעות), והעובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור אותן שעות שמעבר למכסה שבועית זו.
** עבור 5 שעות העבודה הנוספות ביום שישי, שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות: שעתיים בתעריף של 125% ו-3 שעות אחרונות בתעריך של 150%.
+
* במקרה זה העובד עבד בימים א'-ה' 40 שעות רגילות שאינן שעות נוספות (8 שעות רגילות בכל יוםX {{כ}} 5 ימים).
* בהתאם ל [[מדיה:צו הרחבה בדבר שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי 1990.pdf|צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר]],יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד בעד עבודה ביום שישי. כלומר, אם חל  חג באחד  הימים בשבוע, והעובד עבד ביום ו' באותו שבוע, הוא יהיה זכאי לשכר בעד עבודה ביום ו', כאילו עבד באופן מלא במהלך השבוע.
+
* מכיוון שבתקופת עבודתו של העובד אצל החברה, תקן העבודה השבועי עמד על 43 שעות שבועיות, אזי בעד 3 שעות העבודה הראשונות ביום ו', זכאי העובד לשכר רגיל (שכן הן במסגרת 43 שעות שבועיות רגילות).
 +
* עבור 5 שעות העבודה הנוספות ביום שישי, שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות: שעתיים בתעריף של 125% ו-3 שעות אחרונות בתעריך של 150%.
 +
 
 +
===חישוב מספר השעות השבועיות כאשר במהלך השבוע נעדר העובד בשל חג, מחלה או חופשה===
 +
* בהתאם ל[[מדיה:צו הרחבה בדבר שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי 1990.pdf|צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר]],יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד בעד עבודה ביום שישי. כלומר, אם חל  חג באחד  הימים בשבוע, והעובד עבד ביום ו' באותו שבוע, הוא יהיה זכאי לשכר בעד עבודה ביום ו', כאילו עבד באופן מלא במהלך השבוע.
 +
 
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
 
*  את גמול השעות הנוספות יש לחשב באופן הבא:  
 
*  את גמול השעות הנוספות יש לחשב באופן הבא:  
** תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל  לשעות [[יום עבודה ושבוע עבודה|התקן היומי]]. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי יחושבו כשעות נוספות.  
+
** תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל  לשעות [[יום עבודה ושבוע עבודה|התקן היומי]]. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי ייחשבו כשעות נוספות.  
** לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק  מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות) שעבד העובד במהלך השבוע.   שעות שמעבר  ל[[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|תקן שעות העבודה השבועית]] ( 42 שעות החל מיום 01.04.2018 ) יחשבו כשעות נוספות ברמה השבועית.
+
** לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק  מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות היומיות) שעבד העובד במהלך השבוע. אם מספר השעות הרגילות עלה על [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|תקן שעות העבודה השבועית]] (42 שעות החל מיום 01.04.2018, 43 שעות לפני כן), ייחשבו השעות שמעבר למכסה זו כשעות נוספות ברמה השבועית (גם אם בחישוב יומי הן לא נחשבות כשעות נוספות).
 +
** ראו [[גמול עבור שעות נוספות#חישוב שעות נוספות גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית|דוגמאות לחישוב השעות הנוספות]].
 
* יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב  כמות שעות העבודה השבועיות והשעות הנוספות מעבר לתקן השבועי.
 
* יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב  כמות שעות העבודה השבועיות והשעות הנוספות מעבר לתקן השבועי.
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif28 חוק שעות עבודה ומנוחה]  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif28 חוק שעות עבודה ומנוחה]  
* צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות
+
* [[צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות]]
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]

גרסה מ־14:54, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי, כך שכל שעת עבודה מעבר לתקן יום עבודה תיחשב כשעה נוספת
לאחר מכן ייבדקו מספר שעות העבודה השבועיות הרגילות (שאינן שעות נוספות יומיות), ואם מספר שעות זה עלה על תקן שעות העבודה השבועיות, ייחשבו השעות שמעבר לתקן זה כשעות נוספות ברמה השבועית

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע (ארצי) 188/06
תאריך:
28.11.2010

רקע עובדתי

 • העובד (המערער) עבד אצל החברה (המשיבה) החל מחודש ספטמבר 1992 עד לפיטוריו בחודש יולי 1999.
 • העובד עבד 10 שעות בימים א'-ה' ו -8 שעות ביום ו'.
 • בתקופת עבודתו של העובד בחברה, שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות)
 • הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה פסק שבימים א'-ה' יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי, כאשר אל שעות העבודה ביום השישי בשבוע יש להתייחס כאל שעות נוספות רק אם השלים את מכסת השעות השבועיות הרגילות, שאינן שעות נוספות (43 שעות שעות, נכון למועד פסק הדין).

אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור הימים א'-ה' (בהם עבד 10 שעות)

 • במקרה זה תקן יום העבודה בימים א'-ה' עמד על 8 שעות עבודה ביום, ועל כן זכאי העובד עבור כל יום עבודה בימים אלה ל-2 שעות נוספות בתעריף של 125%.
 • הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א'-ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, שכן הגמול מחושב על בסיס יומי.
דוגמה
אם העובד עבד בימים א'-ד' 10 שעות ביום, ונעדר מהעבודה ביום ה', הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבו שעתיים בכל אחד מהימים א'-ד', למרות שלא עבד ביום ה', שכן בחישוב יומי של כל אחד מהימים הללו הוא עבר את מכסת השעות הרגילות (8 שעות).

אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי (בו עבד 8 שעות)

 • בחישוב יומי לא עבר העובד את מכסת השעות היומיות, אך שעות עבודתו ביום שישי כשהן מצטרפות לשעות עבודתו בשאר ימות השבוע עוברות את מכסת השעות השבועיות (43 שעות), והעובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור אותן שעות שמעבר למכסה שבועית זו.
 • במקרה זה העובד עבד בימים א'-ה' 40 שעות רגילות שאינן שעות נוספות (8 שעות רגילות בכל יוםX ‏ 5 ימים).
 • מכיוון שבתקופת עבודתו של העובד אצל החברה, תקן העבודה השבועי עמד על 43 שעות שבועיות, אזי בעד 3 שעות העבודה הראשונות ביום ו', זכאי העובד לשכר רגיל (שכן הן במסגרת 43 שעות שבועיות רגילות).
 • עבור 5 שעות העבודה הנוספות ביום שישי, שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות: שעתיים בתעריף של 125% ו-3 שעות אחרונות בתעריך של 150%.

חישוב מספר השעות השבועיות כאשר במהלך השבוע נעדר העובד בשל חג, מחלה או חופשה

 • בהתאם לצו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר,יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד בעד עבודה ביום שישי. כלומר, אם חל חג באחד הימים בשבוע, והעובד עבד ביום ו' באותו שבוע, הוא יהיה זכאי לשכר בעד עבודה ביום ו', כאילו עבד באופן מלא במהלך השבוע.

משמעות

 • את גמול השעות הנוספות יש לחשב באופן הבא:
  • תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל לשעות התקן היומי. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי ייחשבו כשעות נוספות.
  • לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות היומיות) שעבד העובד במהלך השבוע. אם מספר השעות הרגילות עלה על תקן שעות העבודה השבועית (42 שעות החל מיום 01.04.2018, 43 שעות לפני כן), ייחשבו השעות שמעבר למכסה זו כשעות נוספות ברמה השבועית (גם אם בחישוב יומי הן לא נחשבות כשעות נוספות).
  • ראו דוגמאות לחישוב השעות הנוספות.
 • יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב כמות שעות העבודה השבועיות והשעות הנוספות מעבר לתקן השבועי.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.